Kế hoạch hành động cá nhân mô đun 2 mới nhất 2024

  • Tác giả: Nguyễn Văn Phi |
  • Cập nhật: 25/05/2022 |
  • Giáo dục |
  • 18343 Lượt xem
4.1/5 - (15 bình chọn)

Giáo viên là người lập ra kế hoạch hành động cá nhân mô đun 2 để học tập và hoàn thành mô đun 2, các thầy cô có thể tham khảo một số gợi ý sau đây về lập kế hoạch hành động cá nhân mô đun 2

1. Những việc nào bạn làm tốt để hỗ trợ học sinh phát triển năng lực và phẩm chất chung?

– Sử dụng các cơ hội tự phát và có kế hoạch đề thúc đẩy sự phát triển của các phẩm chất.

– Khuyến khích học sinh tự đánh giá phẩm chất của mình.

– Phát huy năng lực chung ở mọi lớp.

– Khuyến khích học sinh phát triển các mục tiêu học tập cá nhân.

2. Bạn tự tin áp dụng phương pháp hoặc kỹ thuật PTNL nào trong việc giảng dạy của mình?

– Các phương pháp và kỹ thuật thúc đây năng lực Tự chủ & Tự học.

– Các phương pháp và kỹ thuật thúc đẩy năng lực Giao tiếp & Hợp tác

– Các phương pháp và kỹ thuật giang dạy thúc đây năng lực Giải quyết vần đề và sáng tạo

3. Liên quan đến các phương pháp tiệp cận kiến tạo và PTNL để học tập và giảng dạy: Bạn muốn tìm hiểu thêm về điều gì?

– Các lý thuyết, kỹ thuật kiến tạo và ứng dụng trong CTGDPT 2018. Bạn sẽ thực hiện một thay đổi nào đối với việc giảng dạy của mình vào tuần tới đề tăng cường sự tham gia tích cực của học sinh vào việc học?

– Vận dụng một số kỹ thuật đã tìm hiểu để ứng dụng vào việc giảng dạy của mình một cách hiệu quả.

4. Làm thể nào để bạn biết là thay đổi này thành công?

– Đánh giá kết quả phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh qua các tiết dạy.

Ngoài ra các thầy cô có thể tham khảo cách lập kế hoạch hành động hiểu quả khác

+ Ghi lại mọi chi tiết

+ Biết rõ điều bạn muốn

+ Suy nghĩ một cách cụ thể và thực tế khi lập kế hoạch

+ Đặt ra các cột mốc hợp lý

+ Chia các nhiệm vụ lớn thành các phần nhỏ hơn và dễ thực hiện hơn

+ Lập lịch trình

+ Đặt lịch trình cho mọi công việc

+ Tạo biểu tượng thị giác

+ Gạch đi các mục đã hoàn thành

+ Không dừng bước cho đến khi đạt được mục tiêu cuối cùng

+ Thay đổi thời gian nếu cần thiết, nhưng đừng bao giờ từ bỏ mục tiêu

>>>>>>>>> Tham khảo thêm bài viết: Bảng kiểm tra cá nhân và kế hoạch hành động

4.1/5 - (15 bình chọn)