Kbps (Kilobit per second) – Đơn vị đo tốc độ dẫn truyền quốc tế

  • Tác giả: admin |
  • Cập nhật: 03/08/2018 |
  • |
  • 88 Lượt xem

Kbps (Kilobit per second) – Đơn vị đo tốc độ dẫn truyền quốc tế

Kbps (Kilobit per second) – Đơn vị đo tốc độ dẫn truyền quốc tế

Đánh giá attachment