Hợp tác xã là gì? Ưu điểm và nhược điểm hợp tác xã?

  • Tác giả: Ngọc Lan |
  • Cập nhật: 22/12/2021 |
  • Tư vấn doanh nghiệp |
  • 637 Lượt xem

Hợp tác xã là loại hình tổ chức kinh tế tồn tại rất lâu đời và phát triển ở hầu hết các quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam. Mô hình hợp tác xã đã có những đóng góp đáng kể vào sự tăng trưởng kinh tế và góp phần tạo ra sự ổn định, công bằng xã hội.

Bài viết “Hợp tác xã là gì? Ưu điểm và nhược điểm hợp tác xã?xin gửi thông tin tới Quý vị:

Hợp tác xã là gì?

Theo Luật Hợp tác xã năm 2012, “Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý hợp tác xã”.

Hợp tác xã là một tổ chức kinh tế được tổ chức và hoạt động dựa trên các giá trị tương trợ, tự chủ, tự chịu trách nhiệm, dân chủ, bình đẳng, công bằng và đoàn kết. Tuy hợp tác xã là một tổ chức kinh tế, nhưng mục đích của hợp tác xã không phải là nhằm đạt được lợi nhuận tối đa. Sứ mạng và mục đích của hợp tác xã là hỗ trợ và phục vụ nhu cầu của các thành viên bằng việc cung cấp các dịch vụ như tín dụng, sản xuất, tiếp thị, chế biến, cung ứng vật tư nông nghiệp, huy động các nguồn vốn tiết kiệm….

Đặc điểm hợp tác xã?

Để làm rõ toàn bộ thắc mắc: Hợp tác xã là gì? Ưu điểm và nhược điểm hợp tác xã? TBT Việt Nam xin lưu ý những đặc điểm của hợp tác xã.

Thứ nhất: Hợp tác xã là một tổ chức kinh tế tập thể, có các thành viên là cá nhân hoặc tổ chức.

Hợp tác xã là một tổ chức kinh tế tập thể có ít nhất 07 thành viên, được tổ chức và hoạt động trên cơ sở sở hữu tập thể về tư liệu sản xuất và tài sản.

Hợp tác xã là tổ chức kinh tế là vì hợp tác xã có tài sản do các thành viên của mình đóng góp, các tài sản được tích lũy trong quá trình hoạt động. Các hoạt động của hợp tác xã hướng đến mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận để duy trì sự tồn tại và hoạt động của hợp tác xã.

Thứ hai: Hợp tác xã là một tổ chức kinh tế mang tính xã hội và nhân văn sâu sắc.

Tính xã hội và nhận văn của hợp tác xã được thể hiện rõ trong các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của hợp tác xã, đó là sự tự nguyện, bình đẳng, cùng có lợi, quản lý dân chủ.

Hợp tác xã là một tổ chức mà các thành viên có sự hợp tác, giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau trong sản xuất, kinh doanh, làm dịch vụ. Hợp tác xã chăm lo, phát triển, cải thiện những điều kiện sống và làm việc của các thành viên, trong việc giúp các thành viên nâng cao trình độ văn hóa, nghiệp vụ chuyên môn.

Thứ ba: Hợp tác xã là một tô chức kinh tế có tư cách pháp nhân.

Hợp tác xã có đầy đủ các dấu hiệu của pháp nhân được quy định tại Bộ luật Dân sự năm 2015:

+ Hợp tác xã được thành lập một cách hợp pháp khi đăng ký kinh doanh tại UBND cấp huyện và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

+ Hợp tác xã có cơ cấu tổ chức chặt chẽ có các cơ quan quản lý, điều hành và kiểm soát như đại hội thành viên, hội đồng quản trị, giám đốc, tổng giám đốc, ban kiểm soát,…;

+ Hợp tác xã có tài sản độc lập và tự chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh của mình bằng toàn bộ tài sản đó đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác;

+ Hợp tác xã nhân danh chính mình tham gia các quan hệ pháp luật một cách độc lập.

Thứ tư: Hợp tác xã được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự chủ, tự chịu trách nhiệm.

Hợp tác xã có quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc hoạch định quy hoạch, kế hoạch sản xuất, kinh doanh và làm dịch vụ. Hợp tác xã có quyền chủ động trong việc huy động vốn, kết nạp, khai trừ thành viên, kí kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế.

Hợp tác xã tự chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính trong phạm vi vốn tài sản của hợp tác xã được thể hiện qua việc thực hiện các nghĩa vụ nhất định: hoạt động đúng ngành nghề đã đăng ký; thực hiện quy định của pháp luật về tài chính, thuế, kế toán, kiểm toán, thống kê; quản lý, sử dụng vốn, tài sản và các quỹ khác của hợp tác xã theo quy định của pháp luật; quản lý, sử dụng đất và tài nguyên khác được Nhà nước giao hoặc cho thuê theo quy định của pháp luật;…

Thứ năm: Hợp tác xã phân phối lợi nhuận cho các thành viên theo lao động, theo vốn góp và theo mức độ sử dụng dịch vụ của hợp tác xã.

Nguồn vốn cơ bản và chủ yếu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của hợp tác xã là do các thành viên đóng góp khi họ gia nhập hợp tác xã. Do đó, thành viênđóng góp nhiều vốn vào hợp tác xã đương nhiên sẽ được hợp tác xã phân phối thu nhập nhiều hơn so với thành viên đóng góp ít vốn hơn vào hợp tác xã.

Thứ sáu: Nhà nước có các chính sách bảo đảm, hỗ trợ và ưu đãi cho việc thành lập và hoạt động của hợp tác xã ở nhiều mặt, điển hình như là:

– Công nhận và bảo hộ quyền sở hữu tài sản, vốn, thu nhập, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của hợp tác xã.

– Bảo đảm môi trường sản xuất, kinh doanh bình đẳng giữa hợp tác xã với các loại hình doanh nghiệp và tổ chức kinh tế khác.

– Bảo đảm quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm và không can thiệp vào hoạt động hợp pháp của hợp tác xã.

Bên cạnh đó, Nhà nước còn cam kết thực hiện những hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhận lực, xúc tiến thương mại,hỗ trợ ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ mới…có chính sách ưu đãi về các loại thuế theo quy định của pháp luật về thuế, ưu đãi lệ phí đăng ký hợp tác xã;

Ưu điểm và nhược điểm hợp tác xã?

Ưu điểm của hợp tác xã:

– Hợp tác xã thu hút được đông đảo các thành viên tham gia, tạo điều kiện cho các cá thể riêng lẻphát triển trong việc sản xuất, kinh doanh. Mô hình này thể hiện tính xã hội cao.

– Do quản lý hợp tác xã được thực hiện trên nguyên tắc dân chủ và bình đẳng, nên không phân biệt công sức đóng góp, số vốn nhiều hay ít,các xã viên vẫn được bình đẳng tham gia biểu quyết, quyết định các hoạt động chung của hợp tác xã.

– Hợp tác xã là một pháp nhân có tài sản riêng và tự chịu trách nhiệm trong phạm vi tài sản của mình, các thành viên trong hợp tác xã chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi vốn đã góp vào hợp tác xã. Do vậy, các xã viên có thể yêu tâm cùng đầu tư, sản xuất, kinh doanh khi tham gia hợp tác xã, tránh được tâm lý lo lắng khi có rủi ro xảy ra.

Nhược điểm của hợp tác xã:

– Do hợp tác xã phát triển theo cơ chế bình đẳng, nên mô hình này thường không thu hút được thành viên đóng góp được nhiều vốn, vì thành viên tham gia hợp tác xã sẽ cảm thấy quyền lợi của mình khi tham gia quyết định các vấn đề của hợp tác xã không tương xứng với số vốn mà mình đã góp.

– Có nhiều vấn đề khó khăn, phức tạp trong quá trình quản lý hợp tác xã do số lượng thành viên tham gia hợp tác xã thường rất đông.

– Khả năng huy động vốn của hợp tác xã không cao so với các loại hình doanh nghiệp khác do nguồn vốn của hợp tác xã thường được huy động chủ yếu từ nguồn vốn góp của các thành viên và các khoản trợ cấp, hỗ trợ của Nhà nước và các tổ chức khác.

Trên đây là nội dung nhằm giải đáp thắc mắc: Hợp tác xã là gì? Ưu điểm và nhược điểm hợp tác xã? Quý vị còn những băn khoăn khác có liên quan xin vui lòng liên hệ 1900 6560 để được tư vấn.