Hợp đồng giao khoán công việc và hợp đồng giao khoán nhân công 2024

  • Tác giả: Cẩm Tú |
  • Cập nhật: 09/01/2024 |
  • Biểu mẫu |
  • 1002 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Hiện nay, có nhiều công ty, tổ chức, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực nhận khoán công việc hay nhận khoán nhân công.

Thay vì tự mình làm nhiều công trình, công việc một lúc thì nhiều doanh nghiệp, công ty đã lựa chọn thuê nhân công, thuê dịch vụ nhận thực hiện công việc bên ngoài để vừa đảm bảo tính chuyên nghiệp vừa đảm bảo hoang thành công việc đúng thời gian, đạt hiệu quả tốt nhất.

Tuy nhiên, không phải ai cũng nắm rõ về khái niệm, mực đích, hình thức và nội dung của bản hợp đồng giao khoán công việchợp đồng giao khoán nhân công

Chính vì thế, bài viết hôm nay của Tổng đài 1900 6560 sẽ giúp bạn hiểu hơn về khái niệm của hai loại hơp đồng này và cung cấp cho bạn mẫu hợp đồng mới nhất, chuẩn nhất để bạn tham khảo.

>>> Tham khảo: Tổng hợp mẫu hợp đồng thi công mới nhất

Hợp đồng giao khoán công việc là gì?

Ta có thể hiểu Hợp đồng giao khoán công việc là một hợp đồng dân sự mà:

Trong đó, đối tượng tham gia hợp đồng gồm bên khoán việc (bên giao việc) và bên nhận khoán việc (bên tiến hành thực hiện công việc)

Nội dung của bản hợp đồng là tập hợp những thỏa thuận về quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp như là về thù lao, gia hạn thời gian hoàn thành công việc và nội dung công việc cụ thể, v.v… của các bên cùng nhau ghi nhận, thống nhất thực hiện.

Nội dung công việc cụ thể trong bản Hợp đồng giao khoán công việc đó là: bên nhận khoán việc (bên tiến hành thực hiện công việc) sẽ có nhiệm vụ tiến hành và hoàn tất công việc mà mình được giao, khi xong việc thì sẽ trao trả lại kết quả cho bên khoán việc (bên giao việc) và sẽ được nhận một khoản thù lao thích đáng từ phía họ.

Bên khoán việc (bên giao việc) có nhiệm vụ nhận và kiểm tra lại kết quả. Nếu công việc giao cho bên nhận khoán đã đạt hiệu quả theo đúng yêu cầu, thỏa thuận thì bên khoán việc sẽ gửi trả bên nhận khoán một khoản tiền (có thể đưa trực tiếp tiền măt hoặc chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng) coi như để trả công.

Dựa vào tính chất của công việc mà có thể chia Hợp đồng giao khoán công việc thành 2 loại:

– Khoán toàn bộ: Bên khoán sẽ giao trả tất cả các chi phí về nguyên – vật liệu, chí phí máy móc, công cụ hỗ trợ, nhân công làm việc, những chi phí khác có liên quan phát sinh trong quá trình tiến hành công việc.

– Khoán nhân công: là bên giao việc sẽ tự chuẩn bị sẵn nguyên – vật liệu, máy móc, công cụ lao động hỗ trợ để hoàn thành công việc. Còn phần nhân công, người lao động sẽ thuê trực tiếp hoặc qua đơn vị cung ứng dịch vụ này ở bên ngoài.

>>> Tham khảo: Hợp đồng thuê nhà trọ mới nhất như thế nào?

Hợp đồng giao khoán nhân công là gì?

Hợp đồng giao khoán nhân công cũng là một hợp đồng dân sự với những tính chất của hợp đồng giao khoán công việc nói chung.

Hợp đồng này được lập ra nhằm xác nhận những thỏa thuận giữa bên giao việc và bên nhận việc là một hoặc một nhóm người với nội dung gồm thuê với số lượng bao nhiêu người, thời gian hoàn thành công việc trong bao lâu, tiền lương nhận được sau khi hoàn thành công việc theo yêu cầu, v.v…

Mẫu hợp đồng giao khoán công việc mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——***——

HỢP ĐỒNG KHOÁN VIỆC

(Số:…………./HĐKV)

Hôm nay, ngày …. tháng ….. năm …., tại ……………………………………

Chúng tôi gồm:

BÊN A (Bên giao khoán): ……………………………………………………
Ngày tháng năm sinh: ………………………………………………..

Đại diện: ………………………………… Chức vụ: ………………………….
Địa chỉ: ………………………………………………………………………….
Điện thoại: ……………………………………………………….

Mã số thuế: ………………………………………………………..

Số tài khoản:…………………………. Tại Ngân hàng:……………………..

BÊN B (Bên nhận khoán):………………………………………………

Ngày tháng năm sinh:………………………………………………………….

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………

Số CMND/CMND:…………………….Nơi cấp:…………………. Ngày cấp:……………
Hai bên sau khi thỏa thuận đã đồng ý ký kết và thực hiện các nội dung điều khoản như sau:

Điều 1. Nội dung công việc

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Điều 2. Nơi làm việc

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Điều 3: Tiến độ thực hiện công việc

Bên B sẽ tiến hành thực hiện công việc đã ghi tại Điều 1 trong vòng ….. ngày, tính từ ngày ……………. đến ngày ……………..

Điều 4. Thù lao và nghĩa vụ nộp thuế

– Số tiền: ………………….VNĐ

– Bằng chữ:……………………………………………………………………

– Nghĩa vụ nộp tiền thuế thu nhập cá nhân: Tiền thù lao nêu trên thì chưa bao gồm tiền thuế thu nhập cá nhân.

Bên A có nghĩa vụ thay bên B nộp tiền thuế thu nhập cá nhân.
– Thời hạn thanh toán: có thể là ngay sau khi bên B hoàn thành tất cả công việc được ghi tại Điều 1 của hợp đồng này.

– Hình thức thanh toán: Chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng hoặc bằng tiền mặt.

Điều 5. Nghĩa vụ và quyền lợi của Bên A

– Bên B cần phải thực hiện đúng và đầy đủ những phần công việc đã được quy định tại Điều 1 và hoang thành trong thời hạn quy định tại Điều 3 hợp đồng này.
– Thanh toán đầy đủ, đúng hạn số tiền thù lao cho bên B theo quy định tại Điều 4 khi bên B đã hoàn tất công việc đã được quy định tại Điều 1 hợp đồng này.
– Một số quyền lợi và nghĩa vụ khác theo thỏa thuận của các bên được ghi nhận trong hợp đồng này và không vi phạm những quy định theo pháp luật hiện hành.

Điều 6. Nghĩa vụ và quyền lợi của Bên B

– Được cung cấp những phương tiện, máy móc, công cụ, vật tư hỗ trợ để thực hiện công việc (nếu cần thiết)

– Được trả thù lao theo thỏa thuận ghi nhận tại  Điều 4, sau khi đã hoàn tất phâgn công việc quy định tại Điều 1 trong đúng thời hạn đã ghi tại Điều 3.
– Thực hiện đúng và đủ những công việc quy định tại Điều 1.

– Hoàn tất phần công việc trong đúng khoảng thời gian đã được ghi nhận tại Điều 3.
– Một số quyền lợi và nghĩa vụ khác theo thỏa thuận của các bên được ghi nhận trong hợp đồng  này và không vi phạm những quy định theo pháp luật hiện hành.

Điều 7. Lời cam kết của các bên

– Các bên cam kết thực hiện đúng và đầy đủ theo nội dung các điều khoản được ghi nhận trong hợp đồng này.

– Trong quá trình tiến hành công việc và thực thi hợp đồng mà có tranh chấp xảy ra thì đầu tiên sẽ chọn giải pháp thương lượng để giải quyết.

Trường hợp không thể giải quyết bằng thương lượng được thì sẽ làm đơn yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết.

– Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày được ký kết và được tự động thanh khi hai bên đã hoàn tất những nghĩa vụ với nhau.

– Hợp đồng này được lập thành …… bản và có giá trị pháp lý ngang nhau, mỗi bên giữ …… bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

ĐẠI DIỆN BÊN B

(ký, ghi rõ họ tên)

>>> Tham khảo: Hợp đồng thời vụ và các vấn đề liên quan

 Mẫu hợp đồng giao khoán nhân công mới nhất

Mẫu hợp đồng giao khoán nhân công cũng có hình thức và nội dung điều khoản tương tự như hợp đồng giao khoán công việc.

Nếu bạn có ý kiến thắc mắc hay mong muốn được hướng dẫn trực tiếp tư vấn soạn thảo hợp đồng chi tiết, cụ thể hơn xin vui lòng liên hệ Tổng đài 1900 6560 để được giải đáp.

>>> Tham khảo: Các mẫu hợp đồng cộng tác viên mới nhất

5/5 - (5 bình chọn)