Hợp đồng đặt cọc mua nhà chi tiết mới nhất năm 2024 và những lưu ý

  • Tác giả: My Ly |
  • Cập nhật: 09/01/2024 |
  • Biểu mẫu |
  • 1758 Lượt xem
5/5 - (1 bình chọn)

Hợp đồng đặt cọc mua nhà đất là hợp đồng pháp lý phổ biến, quan trọng với nó gắn liền với nhu cầu thiết yếu của mỗi người. Trên thực tế, có không ít mẫu hợp đồng đặt cọc mua đất bị vô hiệu hóa và không thực hiện được mục đích giữa các bên. Chính vì vậy việc soạn thảo mẫu hợp đồng đúng chuẩn theo quy định là yêu cầu cần thiết. Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết về hợp đồng đặt cọc mua bán đất cũng như nhà cửa.

Hợp đồng đặt cọc mua nhà là gì? Giá trị pháp lý như thế nào?

Hợp đồng đặt cọc mua nhà là sự thỏa thuận đặt cọc giữa bên đặt cọc và bên nhận đặt cọc. Theo đó bên đặt cọc giao cho bên nhận đặt cọc tài sản đặt cọc trong một thời gian nhằm đảm bảo giao dịch hoặc thực hiện hợp đồng mua bán nhà.

Hợp đồng đặt cọc có những giá trị dưới đây:

– Góp phần làm cho các chủ thể trong hợp đồng đặt cọc mua bán đất đai, nhà cửa có ý thức nghiêm túc hơn.

– Tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các chủ thể tham gia vào hợp đồng mua bán nhà đất.

– Công cụ pháp lý hiệu quả để bảo vệ quyền lợi của các chủ thể khi nghĩa vụ hợp đồng mua bán nhà đất bị vi phạm.

– Đảm bảo việc bù đắp thiệt hại. Cảnh báo mỗi bên phải có trách nhiệm đối với cam kết của mình nếu không muốn chịu bất lợi về vật chất do các vi phạm nghĩa vụ trong hợp đồng mua bán nhà..

Hợp đồng đặt cọc mua nhà

Mẫu hợp đồng mua bán nhà đất

Dưới đây là mẫu hợp đồng đặt cọc mua nhà hay cũng dùng là mẫu giấy đặt cọc mua đất chi tiết nhất để bạn tham khảo:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

—————————- 

HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC

(Số: ……………./HĐĐC)

Hôm nay, ngày ……. tháng………. năm ……….., Tại…….……………………..……

Chúng tôi gồm có:

BÊN ĐẶT CỌC (BÊN A):

Ông (Bà): …………………………………………………………. Năm sinh:…………

CMND số: ……………… Ngày cấp ……………….. Nơi cấp …………………….….

Hộ khẩu: …………………………………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………………………………………………………………..

BÊN NHẬN ĐẶT CỌC (BÊN B):

Ông (Bà)………………………..… Năm sinh:………………………………………….

CMND số: …………………… Ngày cấp ……………….. Nơi cấp ………………….

Hộ khẩu: …………………………………………………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ……………………………..………………………………………………..

 Hai bên đồng ý thực hiện việc đặt cọc theo các thỏa thuận sau đây:

ĐIỀU 1: TÀI SẢN ĐẶT CỌC (1)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ĐIỀU 2: THỜI HẠN ĐẶT CỌC

Thời hạn đặt cọc là: …………….., kể từ ngày ….. tháng …… năm ……

ĐIỀU 3: MỤC ĐÍCH ĐẶT CỌC

Ghi rõ mục đích đặt cọc, nội dung thỏa thuận (cam kết) của các bên về việc bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng dân sự.

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

4.1. Bên A có các nghĩa vụ sau đây:

a) Giao tài sản đặt cọc cho Bên B theo đúng thỏa thuận;

b) Giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự đã thỏa thuận tại Điều 3 nêu trên. Nếu Bên A từ chối giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc không đạt được) thì Bên A bị mất tài sản đặt cọc;

c) Các thỏa thuận khác …

4.2. Bên A có các quyền sau đây:

a) Nhận lại tài sản đặt cọc từ Bên B hoặc được trả khi thực hiện nghĩa vụ trả tiền cho Bên B trong trường hợp 2 Bên giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc đạt được);

b) Nhận lại và sở hữu tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc (trừ trường hợp có thỏa thuận khác) trong trường hợp Bên B từ chối việc giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc không đạt được);

c) Các thỏa thuận khác …

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

5.1. Bên B có các nghĩa vụ sau đây:

a) Trả lại tài sản đặt cọc cho Bên A hoặc trừ để thực hiện nghĩa vụ trả tiền trong trường hợp 2 Bên giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc đạt được);

b) Trả lại tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc cho Bên A (trừ trường hợp có thỏa thuận khác) trong trường hợp Bên B từ chối việc giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc không đạt được);

c) Các thỏa thuận khác …

5.2. Bên B có các quyền sau đây:

a) Sở hữu tài sản đặt cọc nếu Bên A từ chối giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc không đạt được).

b) Các thỏa thuận khác …

ĐIỀU 6: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 7: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

7.1. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;

7.2. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này;

7.3. Các cam đoan khác…

ĐIỀU 8: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

8.1. Hai bên hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình được thỏa thuận trong hợp đồng này.

8.2. Hai bên đã tự đọc lại hợp đồng này, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản đã ghi trong hợp đồng.

8.3. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày …… tháng ……. năm …… đến ngày …… tháng ….. năm …….

Hợp đồng được lập thành …. (………..) bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị như nhau.

                  BÊN A                                                                               BÊN B

  (Ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)                                     (Ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: (1) Mô tả chi tiết về tài sản đặt cọc (khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác).Riêng đối với các tài sản là bất động sản thì cần phải tuân theo các quy định của pháp luật về đặt cọc.

Lưu ý khi ký kết mẫu hợp đồng đặt cọc mua nhà

– Thông tin trong hợp đồng phải được ghi chú đầy đủ và chính xác.

– Tài sản đặt cọc của hợp đồng đặt cọc mua nhà phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện để trở thành đối tượng của hợp đồng đúng theo quy định của pháp luật.

– Xác định rõ nhà ở trong hợp đồng có phải thuộc diện tài sản thế chấp cho ngân hàng hay thuộc diện quy hoạch.

– Phải ghi thời gian thực hiện giao dịch và thông tin cụ thể của nhà ở, tài sản đặt cọc, thỏa thuận rõ các khoản phí, thuế hoặc đền cọc.

– Nếu đối tượng của hợp đồng đặt cọc mua nhà là tiền thì bạn cần phân biệt tiền trả trước và tiền đặt cọc.

Trên đây là những thông tin hữu ích và mẫu hợp đồng đặt cọc mua nhà chi tiết nhất. Hy vọng sẽ giúp ích được cho bạn.

XEM THÊM: Những điều cơ bản về tư vấn soạn thảo hợp đồng bạn cần biết

5/5 - (1 bình chọn)