Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần mới nhất năm 2024

  • Tác giả: Ngọc Lan |
  • Cập nhật: 09/01/2024 |
  • Biểu mẫu |
  • 1225 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Công ty cổ phần với vốn góp của cổ đông để duy trì và phát triển hoạt động kinh doanh. Các nhà đầu tư sở hữu một hoặc một số cổ phần sẽ được ghi nhận thông qua cổ phiếu.

Thị trường chứng khoán đang trên đà phát triển tại Việt Nam. Tuy nhiên, việc mua bán, chuyển nhượng cổ phần vẫn còn là thủ tục gây nhiều thắc mắc cho mọi người. Tổng đài 19006560 giới thiệu Quý vị các thông tin cần thiết khi ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.

>>> Tham khảo: Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất mới nhất

Chuyển nhượng cổ phần là gì?

Công ty cổ phần được thành lập hợp pháp, hoạt động trên nhiều lĩnh vực tuân theo ngành nghề đã đăng ký. Vốn điều lệ của công ty cổ phần được chia nhỏ thành các phần bằng nhau được gọi là cổ phần.

Chuyển nhượng cổ phần là một trong những quyền cơ bản của cổ đông được pháp luật ghi nhận và đảm bảo, trừ một số trường hợp cụ thể có quy định khác. Cổ phiếu được coi là chứng chỉ ghi nhận quyền sở hữu của nhà đầu tư với cổ phần của mình.

Nhà đầu tư sở hữu cổ phần được gọi là cổ đông, cổ đông có thể chuyển quyền sở hữu cổ phần của mình cho cổ đông khác trên tính chất giao dịch dân sự.

Chuyển nhượng cổ phần được hiểu là một bên cổ đông của doanh nghiệp tiến hành chuyển quyền sở hữu cổ phần của mình cho bên kia là cá nhân, tổ chức  có nhu cầu đầu tư vào doanh nghiệp đó mà không làm thay đổi vốn điều lệ của công ty.

Điều kiện chuyển nhượng cổ phần?

Đại đa số trường hợp các cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cá nhân, tổ chức khác. Tuy nhiên có một số trường hợp việc chuyển nhượng cổ phần cần có những điều kiện nhất định như sau:

– Trường hợp đối với cổ đông sáng lập. Trong thời hạn 03 năm kể từ khi công ty có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Cổ đông sáng lập chỉ được chuyển nhượng cổ phần cho người khác không phải cổ đông sáng lập khi được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.

– Quá trình chuyển nhượng cổ phần còn có thể bị ràng buộc bởi điều lệ công ty. Công ty sẽ ban hành điều lệ quy định các điều kiện thêm trong quá trình chuyển nhượng cổ phần. Điều lệ công ty được xây dựng trên sự đồng thuận của các thành viên và không trái quy định của pháp luật.

– Hình thức giao kết hợp đồng chuyển nhượng: Thủ tục chuyển nhượng cổ phần được giao kết qua hai hình thức chính: thông qua hợp đồng hoặc thông qua giao dịch trên sàn chứng khoán.

Trường hợp hai bên giao kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần tuân thủ các nguyên tắc giao kết hợp đồng dân sự về mặt chủ thể như: tự nguyện, bình đẳng,… Ngoài ra hai bên chủ thể, người đại diện có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và các nội dung trong hợp đồng không trái quy định pháp luật.

Trường hợp giao dịch thông qua thị trường chứng khoán cần tuân thủ theo Luật chứng khoán.

>>> Tham khảo: Hợp đồng đặt cọc mua nhà chi tiết và những lưu ý

Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần có phải công chứng không?

Căn cứ theo luật Dân sự 2015, các hợp đồng bắt buộc phải công chứng, chứng thực với các tài sản là bất động sản hoặc các động sản đăng ký quyền sở hữu bắt buộc.

Trong Luật Doanh nghiệp cũng không yêu cầu bắt buộc phải công chứng đối với trường hợp chuyển nhượng cổ phần có giao kết hợp đồng bằng văn bản.

Chính vì thế, hợp đồng chuyển nhượng cổ phần không bắt buộc phải công chứng. Tuy nhiên, nhằm đảm bảo hợp đồng mang tính đảm bảo tính pháp lí cao nhất, các chủ thể nên yêu cầu công chứng hợp đồng.

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phần mới nhất

Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần tuân thủ các nguyên tắc chung về giao kết hợp đồng dân sự. Đây là hợp đồng chuyển quyền sở hữu tài sản, trong suốt quá trình giao kết hợp đồng cần nêu rõ các quyền và nghĩa vụ các bên đã thỏa thuận.

Các mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phần mới nhất hiện nay được trình bày theo các bố cục khác nhau, tuy nhiên cần đảm bảo các nội dung sau trong hợp đồng giao kết:

– Tên hợp đồng và số hợp đồng giao kết.

– Thông tin chi tiết của bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng cổ phần. Gồm các thông tin chi tiết như: tên cá nhân, tổ chức;  địa chỉ hoạt động; số chứng minh thư nhân dân, mã số thuế doanh nghiệp; điện thoại liên hệ và địa chỉ điện tử; mã số thuế; số tài khoản…tại ngân hàng…

>>> Tham khảo: Phụ lục hợp đồng tiếng Anh và những lưu ý quan trọng

Ngoài ra các bên nếu có người đại diện sẽ cần cung cấp thông tin người đại diện hợp pháp của các bên.

– Nội dung thỏa thuận của các bên bao gồm những nội dung như: Đối tượng hợp đồng; phương thức và thời hạn thanh toán; quyền và nghĩa vụ của các bên; cam kết của các bên; thay đổi bổ sung các điều khoản; các sự cố vi phạm và phạt vi phạm;  giải quyết tranh chấp; điều khoản thi hành.

– Đối tượng hợp đồng cần nêu rõ những thông tin: Tên chứng khoán; tổ chức phát hành; loại cổ phần; mệnh giá (đồng/ cổ phần); số lượng, giá chuyển nhượng, tổng giá trị giao dịch (ghi số và chữ).

– Phương thức thanh toán hợp đồng được thực hiện từng phần hoặc toàn bộ. Thời hạn thanh toán được hai bên quy định được quy định trong khoảng thời gian cụ thể, đồng thời quy định đơn vị tiền tệ thanh toán.

– Quyền và nghĩa vụ của hai bên chủ thể giao kết hợp đồng được căn cứ theo các pháp luật liên quan như Luật dân sự, Luật Doanh nghiệp để tiến hành thỏa thuận các điều khoản không trái quy định của pháp luật và đạo đức xã hội.

– Cam kết của các bên khi tham gia hoạt động ký kết hợp đồng cần tuân thủ các điều khoản đã nêu. Thực hiện đúng các quy định, nếu có vấn đề vi phạm sẽ thực hiện theo quy định phạt vi phạm hợp đồng.

– Các điều khoản về quy định về thay đổi và bổ sung điều khoản. Do sự thỏa thuận của các bên trên tinh thần tự nguyện nên các điều khoản có thể thay đổi sau khi quá trình ký kết được diễn ra.

– Quy định các sự cố vi phạm. Trong trường hợp có yếu tố khách quan ảnh hưởng tới đối tượng giao dịch hoặc có sự cố bất khả kháng làm cho các bên chủ thể không thể thực hiện hợp đồng.

Cuối cùng, phần ký xác nhận đóng dấu của các bên.

Các giao dịch về cổ phần cần kiến thức pháp lí chuyên sâu nhiều lĩnh vực, chính vì thế khi tiến hành làm hợp đồng giao kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần các bên cần tham khảo kỹ các quy định. Đồng thời Tổng đài TBT Việt Nam sẽ hỗ trợ tư vấn soạn thảo hợp đồng tốt nhất để Quý vị thực hiện thủ tục này dễ dàng.

>>> Tham khảo: Hợp đồng nguyên tắc là gì? Những thông tin bạn cần biết

5/5 - (5 bình chọn)