Thông báo học phí năm học 2022-2023 dành cho sinh viên trình độ đại học Khóa 25 | Tuyển sinh

  • Tác giả: admin |
  • Cập nhật: 30/12/2022 |
  • Giáo dục |
  • 138 Lượt xem
Đánh giá post

1. CHƯƠNG TRÌNH TIÊU CHUẨN

1.1. Học phí trung bình:

Nhóm ngành Tên ngành

Học phí trung bình
Nhóm ngành 1 Thiết kế đồ họa, Thiết kế công nghiệp, Thiết kế nội thất bên trong, Thiết kế thời trang 24.000.000 đồng/năm
Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện tử – viễn thông, Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa, Kỹ thuật cơ điện tử
Kỹ thuật ứng dụng, Khoa học máy tính, Mạng máy tính và truyền thông online tài liệu
Kỹ thuật hóa học, Công nghệ sinh học
Kiến trúc, Kỹ thuật kiến thiết xây dựng, Kỹ thuật thiết kế xây dựng khu công trình giao thông vận tải, Quy hoạch vùng và Đô thị
Công nghệ kỹ thuật thiên nhiên và môi trường, Khoa học thiên nhiên và môi trường, Bảo hộ lao động
Nhóm ngành 2 Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc ( chuyên ngành Trung quốc ) 20.500.000 đồng/năm
Kế toán
Xã hội học, Công tác xã hội, Nước Ta học CN Du lịch và lữ hành, Nước Ta học CN Du lịch và quản trị du lịch
Toán ứng dụng, Thống kê
Quản lý thể dục thể thao
QTKD CN Quản trị Nhà hàng – khách sạn, QTKD CN Quản trị nguồn nhân lực, Kinh doanh quốc tế, Marketing
Quan hệ lao động
Tài chính – Ngân hàng
Luật
Ngành khác Dược 46.000.000 đồng/năm

Học phí ngành Golf theo lộ trình đào tạo và giảng dạy như sau :

Đơn vị: đồng
Học kỳ 1 Học kỳ 2 Học kỳ 3
Năm 1 15.957.150 22.650.100 3.080.000
Năm 2 32.066.100 32.135.400 3.813.700
Năm 3 32.476.400 25.752.100 5.280.000
Năm 4 26.345.000 16.409.800

– Mức học phí tạm thu của sinh viên nhập học (năm 2021) như sau:

+ Nhóm ngành 1 tạm thu: 12.000.000 đồng.
+ Nhóm ngành 2 tạm thu: 10.500.000 đồng.
+ Ngành Dược tạm thu: 23.000.000 đồng.
+ Ngành Golf tạm thu: 16.000.000 đồng.

– Dựa trên đơn giá học phí theo môn học và tổng số môn học của sinh viên trong học kỳ 1 năm học 2021 – 2022, Nhà Trường sẽ kết chuyển phần chênh lệch học phí ( thừa hoặc thiếu ) sang học kỳ tiếp theo của năm học 2021 – 2022 .

1.2. Kế hoạch thu học phí:

– Sinh viên đóng học phí theo từng học kỳ, dựa vào hiệu quả ĐK kế hoạch học tập, ĐK môn học của sinh viên .

– Sinh viên có nghĩa vụ thực hiện đúng quy định theo “Quy trình đăng ký môn học và đóng học phí”.

– Thu học phí nhập học : theo thời hạn làm thủ tục nhập học ( dự kiến từ 3/8 – 7/9/2021 )
– Sinh viên đổi Biên lai học phí theo thông tin của Phòng Tài chính .

1.3. Các môn kỹ năng Tiếng Anh, Tin học:

Học phí Tiếng Anh theo chương trình huấn luyện và đào tạo ( trừ tiếng Anh dự bị ) và môn cơ sở Tin học đã tính trong học phí trung bình chung theo khung chương trình huấn luyện và đào tạo .

a. Về Tiếng Anh:

– Sinh viên nhập học tham gia kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu khóa theo đề thi 4 kỹ năng và kiến thức Nghe, Đọc, Viết, Nói ( kỹ năng và kiến thức Nghe – Đọc được kiểm tra theo đề Cambridge English Placement Test ) .
– Trường hợp đạt trình độ Tiếng Anh ở những Lever theo pháp luật trong khung chương trình giảng dạy hoặc nộp Chứng chỉ quốc tế còn giá trị thời hạn, sẽ được miễn học và không đóng tiền cho học phần được miễn .
– Trường hợp chưa đạt Lever Tiếng Anh 1, sinh viên phải học bổ trợ những học phần Tiếng Anh dự bị và nộp riêng học phí cho học phần Tiếng Anh dự bị này ( ngoài khung chương trình đào tạo và giảng dạy ) .

b. Về Tin học:

Sinh viên đã có Chứng chỉ MOS ( Microsoft Office Specialist ) quốc tế đạt 750 điểm sẽ được miễn học và không đóng tiền cho học phần Cơ sở Tin học tương ứng .

2. CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO

2.1. Học phí:

– Học phí chương trình Chất lượng cao khóa tuyển sinh năm 2021 được xác lập theo lộ trình đào tạo và giảng dạy trong 4 năm học xem phụ lục 2.1 ; so với những ngành huấn luyện và đào tạo cấp bằng kỹ sư, học phí của năm thứ 5 ( học kỳ thứ 9 ) sẽ được update và thông tin sau khi Bộ GD&ĐT phát hành pháp luật về chuẩn chương trình đào tạo và giảng dạy so với những trình độ của giáo dục ĐH ; mức học phí này không gồm có học phí Kỹ năng Tiếng Anh .

– Mức học phí tạm thu (chưa tính học phí Tiếng Anh) khi sinh viên nhập học năm 2021 như sau:

+ Ngành: Kế toán, Tài chính ngân hàng, Luật, Việt Nam học – CN Du lịch và Quản lý du lịch: 18.200.000 đồng.

+ Ngành: Công nghệ sinh học, Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện tử – viễn thông, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Kỹ thuật phần mềm, Khoa học môi trường, Khoa học máy tính, Thiết kế đồ họa: 18.700.000 đồng.

+ Ngành: Ngôn ngữ Anh, Marketing, Kinh doanh quốc tế, Quản trị kinh doanh: 22.000.000 đồng.

+ Mức tạm thu học phí Tiếng Anh (2 cấp độ/học kỳ): 7.000.000 đồng (không tạm thu học phí tiếng Anh đối với ngành ngôn ngữ Anh). Học phí chi tiết được thể hiện trong Bảng 1.

2.2. Kế hoạch thu học phí:

– Sinh viên đóng học phí theo từng học kỳ, theo đúng lộ trình huấn luyện và đào tạo đã được công bố tại phụ lục 2.1 .

– Sinh viên có nghĩa vụ thực hiện đúng quy định theo “Quy trình đăng ký môn học và đóng học phí”.

– Thu học phí nhập học : theo thời hạn làm thủ tục nhập học ( dự kiến từ 3/8 – 7/9/2021 )
– Sinh viên đổi Biên lai học phí theo thông tin của Phòng Tài chính .

2.3. Các môn kỹ năng Tiếng Anh, Tin học:

a. Về Tiếng Anh:

Sinh viên nhập học tham gia kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu khóa theo đề thi 4 kiến thức và kỹ năng Nghe, Đọc, Viết, Nói ( kỹ năng và kiến thức Nghe – Đọc được kiểm tra theo đề Cambridge English Placement Test ) .
– Trường hợp đạt trình độ Tiếng Anh ở những Lever theo lao lý trong khung chương trình huấn luyện và đào tạo hoặc nộp Chứng chỉ quốc tế còn giá trị thời hạn, sẽ được miễn học và không đóng tiền cho học phần được miễn .
– Trường hợp chưa đạt những Lever theo pháp luật trong khung chương trình huấn luyện và đào tạo, sinh viên phải học bổ trợ những học phần Tiếng Anh dự bị và nộp riêng học phí cho học phần Tiếng Anh dự bị này ( ngoài khung chương trình huấn luyện và đào tạo ) .
– Học phí những học phần chương trình tiếng Anh Inspire English :

Bảng 1 Học phí theo Chương trình tiếng Anh Inspire English

Đơn vị: đồng

STT Trình độ Môn học Số tiền
A. Các học phần Tiếng anh dự bị
1 A1 English Foundation 1 ( 75 tiết ) 3.500.000
2 English Foundation 2 ( 75 tiết ) 3.500.000
3 A1 English Foundation 3 ( 75 tiết ) 3.500.000
B. Các học phần theo khung chương trình đào tạo
1 A1 English 1 ( 75 tiết ) 3.500.000
2 B1 English 2 ( 75 tiết ) 3.500.000
3 English 3 ( 75 tiết ) 3.500.000
4 B1 + English 4 ( 75 tiết ) 3.500.000
5 English 5 ( 75 tiết ) 3.500.000
6 B2 English 6 ( 75 tiết ) 3.500.000

b. Về Tin học:

Sinh viên đã có Chứng chỉ MOS ( Microsoft Office Specialist ) quốc tế đạt 750 điểm sẽ được miễn học và không đóng tiền cho học phần Cơ sở Tin học tương ứng .

3. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC BẰNG TIẾNG ANH

3.1. Học phí:

– Học phí chương trình ĐH bằng tiếng Anh khóa tuyển sinh năm 2021 được xác lập theo lộ trình giảng dạy trong 4 năm học xem phụ lục 3.1, so với những ngành huấn luyện và đào tạo cấp bằng kỹ sư, học phí của năm thứ 5 ( học kỳ thứ 9 ) sẽ được update và thông tin sau khi Bộ GD&ĐT phát hành pháp luật về chuẩn chương trình giảng dạy so với những trình độ của giáo dục ĐH ; mức học phí này không gồm có học phí Kỹ năng Tiếng Anh .

– Đối với sinh viên trúng tuyển vào chương trình đại học bằng tiếng Anh nhưng chưa đạt chuẩn đầu vào tiếng Anh (IELTS 5.0 hoặc tương đương, hoặc có kết quả kì thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu khóa chưa đạt đầu vào), sinh viên phải học chương trình tiếng Anh dự bị tập trung cho đến khi đạt trình độ tương đương tiếng Anh chuẩn đầu vào của chương trình. Học phí của chương trình dự bị tiếng Anh khoảng 13.500.000 đồng/học kỳ.

– Mức học phí tạm thu (chưa tính học phí Tiếng Anh) khi sinh viên nhập học năm 2021 như sau:

+ Ngành Kế toán, Tài chính ngân hàng, Ngôn ngữ Anh, Việt Nam học (du lịch và quản lý du lịch: 27.500.000 đồng.
+ Ngành Công nghệ sinh học, Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Kỹ thuật phần mềm, Khoa học máy tính: 28.700.000 đồng.
+ Ngành Marketing, Quản trị kinh doanh (Nhà hàng – Khách sạn), Kinh doanh quốc tế: 29.000.000 đồng.
+ Mức tạm thu học phí Tiếng Anh: 9.000.000 đồng (không tạm thu học phí tiếng Anh đối với ngành ngôn ngữ Anh)

3.2. Kế hoạch thu học phí:

– Sinh viên đóng học phí theo từng học kỳ, theo đúng lộ trình huấn luyện và đào tạo đã được công bố tại phụ lục 3.1 .

– Sinh viên có nghĩa vụ thực hiện đúng quy định theo “Quy trình đăng ký môn học và đóng học phí”.

– Thu học phí nhập học : theo thời hạn làm thủ tục nhập học ( dự kiến từ 3/8 – 7/9/2021 )
– Sinh viên đổi Biên lai học phí theo thông tin của Phòng Tài chính .

3.3. Các môn kỹ năng Tiếng Anh, Tin học:

a. Về Tiếng Anh:

– Sinh viên nhập học tham gia kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu khóa theo đề thi 4 kiến thức và kỹ năng Nghe, Đọc, Viết, Nói ( kỹ năng và kiến thức Nghe – Đọc được kiểm tra theo đề Cambridge English Placement Test )

– Trường hợp đạt trình độ Tiếng Anh ở các cấp độ theo quy định trong khung chương trình đào tạo hoặc nộp Chứng chỉ quốc tế còn giá trị thời hạn, sẽ được miễn học và không đóng tiền cho học phần được miễn. Học phí bình quân của chương trình tiếng Anh theo khung chương trình đào tạo khoảng 26.500.000 đồng.

– Học phí những học phần chương trình tiếng Anh World English ( Intensive ) :

Bảng 2 Học phí theo Chương trình tiếng Anh World English (Intensive)

Đơn vị: đồng
STT Trình độ Môn học Số tiền
A. Các học phần Tiếng anh dự bị
1 B1 Preliminary English ( 225 tiết ) 13.500.000
B. Các học phần theo khung chương trình đào tạo
1 B1 + Influencer English ( 120 tiết ) 8.500.000
2 B2 Researcher English ( 120 tiết ) 8.500.000
4 B2 + Master English (135 tiết)

9.500.000

b. Về Tin học:

Sinh viên đã có Chứng chỉ MOS ( Microsoft Office Specialist ) quốc tế đạt 750 điểm sẽ được miễn học và không đóng tiền cho học phần cơ sở Tin học tương ứng .

Source: https://tbtvn.org
Category: Giáo dục

Đánh giá post