Hỗ trợ doanh nghiệp mới thành lập

  • Tác giả: Phương Thảo |
  • Cập nhật: 13/12/2021 |
  • Tư vấn doanh nghiệp |
  • 347 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Thông thường, đối với doanh nghiệp mới thành lập, những khó khăn liên quan đến vấn đề tài chính, cơ sở vật chất là thường xuyên xảy ra, và ít có doanh nghiệp nào có thể tránh khỏi. Nhằm góp phần hỗ trợ doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp bớt gánh năng khó khăn về tài chính, để doanh nghiệp có thể chú tâm vào việc định hướng phát triển của mình, Nhà nước đã đưa ra nhiều quy định Hỗ trợ doanh nghiệp mới thành lập vô cùng nhân đạo. Bởi các quy định được chia nhỏ ra ở nhiều văn bản pháp luật khác nhau, nên trong bài viết này, Chúng tôi xin tổng hợp lại một số chính sách về Hỗ trợ doanh nghiệp mới thành lập cho Quý bạn đọc tiện theo dõi.

Hỗ trợ doanh nghiệp mới thành lập là gì?

Hỗ trợ doanh nghiệp mới thành lập là một trong những chính sách vô cùng nhân đạo của Nhà nước được quy định trong nhiều văn bản pháp luật khác nhau, nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp bớt một hút khó khăn liên quan đến tài chính, cơ sở vật chất sau khi mới thành lập doanh nghiệp.

Việc hỗ trợ doanh nghiệp khi thành lập doanh nghiệp mới Nhà nước được thể hiện trong ba nội dung chính: Hỗ trợ về thuế thu nhập doanh nghiệp; Hỗ trợ về thời gian miễn thuế, giảm thuế; Hỗ trợ cơ sở vật chất, tài chính cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Căn cứ pháp lý

– Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017.

– Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2013.

– Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn thi hành nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Hỗ trợ doanh nghiệp mới thành lập về thuế thu nhập doanh nghiệp

Theo quy định tại Điều 13 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2013 thì doanh nghiệp thuộc các trường hợp dưới đây sẽ được hưởng chính sách Hỗ trợ doanh nghiệp mới thành lập:

Thứ nhất: Áp dụng thuế suất 10% trong thời gian mười lăm năm đối với:

– Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, khu kinh tế, khu công nghệ cao;

– Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới, bao gồm: nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; ứng dụng công nghệ cao thuộc danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển theo quy định của Luật Công nghệ cao; …

– Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới trong lĩnh vực sản xuất (trừ dự án sản xuất mặt hàng thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, dự án khai thác khoáng sản).

Thứ hai: Áp dụng thế suất 20% trong thời gian mười năm đối với:

– Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn;

– Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới, bao gồm: sản xuất thép cao cấp; sản xuất sản phẩm tiết kiệm năng lượng; sản xuất máy móc, thiết bị phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp; sản xuất thiết bị tưới tiêu; sản xuất, tinh chế thức ăn gia súc, gia cầm, thuỷ sản; phát triển ngành nghề truyền thống.

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, thu nhập của doanh nghiệp quy định tại khoản này được áp dụng thuế suất 17%.

Lưu ý: Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư là doanh nghiệp có vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp từ ngày 01/01/2014.

Hỗ trợ doanh nghiệp mới thành lập về thời gian miễn thuế, giảm thuế

Hỗ trợ doanh nghiệp mới thành lập về thời gian miễn giảm thuế theo quy định tại Điều 14 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2013 thì:

– Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập được áp dụng thuế suất 10% trong thời gian mười lăm năm được miễn thuế tối đa không quá bốn năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa không quá chín năm tiếp theo.

– Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập được áp dụng thuế suất 20% trong thời gian mười năm và thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại khu công nghiệp, trừ khu công nghiệp thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội thuận lợi theo quy định của pháp luật được miễn thuế tối đa không quá hai năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa không quá bốn năm tiếp theo.

– Thời gian miễn thuế, giảm thuế đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới quy định tại các trường hợp đã kể ở trên được tính từ năm đầu tiên có thu nhập chịu thuế từ dự án đầu tư, trường hợp không có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu, kể từ năm đầu tiên có doanh thu từ dự án thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư.

Hỗ trợ doanh nghiệp mới thành lập đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa

Về tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa. Điều 4 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định như sau:

Điều 4. Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa

1. Doanh nghiệp nhỏ và vừa bao gồm doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa, có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 200 người và đáp ứng một trong hai tiêu chí sau đây:

a) Tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng;

b) Tổng doanh thu của năm trước liền kề không quá 300 tỷ đồng.

2. Doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa được xác định theo lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; công nghiệp và xây dựng; thương mại và dịch vụ.

Về nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khi mới thành lập. Khi mới thành lập công ty, doanh nghiệp được Nhà nước hỗ trợ các vấn đề sau:

– Hỗ trợ tiếp cận tín dụng;

– Hỗ trợ thuế, kế toán. Theo đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa mới thành lập được áp dụng có thời hạn mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông thường áp dụng cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

– Hỗ trợ mặt bằng sản xuất;

– Hỗ trợ công nghệ, hỗ trợ cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung;

– Hỗ trợ mở rộng thị trường. Cụ thể quy định tại Khoản 2 Điều 13 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa:

2. Doanh nghiệp, tổ chức đầu tư, kinh doanh chuỗi phân phối sản phẩm có ít nhất 80% số doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cung ứng cho chuỗi sản phẩm sản xuất tại Việt Nam được hưởng các hỗ trợ sau đây:

a) Miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo quy định của pháp luật;

b) Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp có thời hạn theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.”

– Hỗ trợ thông tin, tư vấn và pháp lý;

– Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực.

Trên đây là các vấn đề liên quan đến Hỗ trợ doanh nghiệp mới thành lập mà Chúng tôi đã tổng hợp được. Mong rằng đây sẽ là một nguồn tài liệu bổ ích có thể giúp Quý bạn đọc trong quá trình nghiên cứu hoặc áp dụng trên thực tế. Nếu vẫn còn nhiều tắc mắc hoặc biết thêm nhiều thông tin, Quý bạn đọc có thể liên hệ với chúng tôi qua số tổng đài tư vấn pháp lý 1900 6560.

5/5 - (5 bình chọn)