Mẫu hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh rút gọn mới nhất

  • Tác giả: Phương Thảo |
  • Cập nhật: 18/08/2021 |
  • Biểu mẫu |
  • 2335 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

TBT Việt Nam gửi tới bạn đọc các thông tin về mẫu hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh rút gọn mới nhất để Quý vị tham khảo qua bài viết, Quý vị tham khảo sẽ có thêm kiến thức để áp dụng, thực hiện trên thực tế.

Chào hàng cạnh tranh rút gọn là gì?

Chào hàng cạnh tranh là hình thức đấu thầu thường áp dụng đối với những gói thầu cung cấp hàng hóa có tính chất kĩ thuật đơn giản, hàng hóa thông dụng được sản xuất sẵn và có giá trị nhỏ.

Chào hàng cạnh tranh rút gọn là một trong những cách thức chào hàng cạnh tranh trong đấu thầu, chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn áp dụng đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông dụng, đơn giản; có giá trị không quá 500 triệu đồng, gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường với đặc tính kỹ thuật được tiêu chuẩn hóa và tương đương nhau về chất lượng; gói thầu xây lắp công trình đơn giản đã có thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt có giá trị không quá 01 tỷ đồng, gói thầu đối với mua sắm thường xuyên có giá trị không quá 200 triệu đồng.

Về cơ bản thì quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn gồm các bước sau:

1/ Chuẩn bị và gửi bản yêu cầu báo giá:

2/ Nộp và tiếp nhận báo giá:

3/ Đánh giá các báo giá:

4/ Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu:

5/ Hoàn thiện và ký kết hợp đồng:

Mẫu hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh rút gọn gồm những gì?

Mẫu hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh rút gọn mới nhất được quy định theo mẫu số 07 tại Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT quy định về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Về cơ bản thì trong bộ hồ sơ yếu cầu cần đáp ứng đầy đủ các nội dung sau:

Thứ nhất: Yêu cầu nộp báo giá nhằm cung cấp thông tin nhằm giúp nhà thầu chuẩn bị báo giá. Chỉ được sử dụng mà không được sửa đổi các quy định pháp luật của phần này.

Nội dung này áp dụng thống nhất đối với tất cả các gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, dịch vụ phi tư vấn áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh rút gọn qua mạng, được cố định theo định dạng tệp tin PDF và đăng tải trên Hệ thống.

Thứ hai: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu. Phần này bao gồm các biểu mẫu mà Bên mời thầu và nhà thầu sẽ phải hoàn chỉnh để thành một phần nội dung của yêu cầu báo giá và báo giá. Cụ thể gồm có:

+ Một phần được đính kèm lên Hệ thống dưới dạng file Word/PDF;

+ Một phần được số hóa dưới dạng webform. Bên mời thầu và nhà thầu cần nhập các thông tin vào webform tương ứng phù hợp với gói thầu để phát hành yêu cầu báo giá và nộp báo giá trên Hệ thống.

Thứ ba: Dự thảo hợp đồng. Phần này gồm các biểu mẫu mà sau khi được hoàn chỉnh sẽ trở thành một bộ phận cấu thành của hợp đồng. Các mẫu bảo lãnh thực hiện hợp đồng (Thư bảo lãnh) do nhà thầu trúng thầu hoàn chỉnh trước khi hợp đồng có hiệu lực. Dự thảo hợp đồng được hiển thị dưới dạng tệp tin PDF/Word do Bên mời thầu chuẩn bị theo mẫu.

Nộp hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh rút gọn ở đâu?

Bên mời thầu sẽ gửi cho các nhà thầu bản yêu báo giá về các gói thầu với nội dung và các giấy tờ theo pháp luật quy định.

Sau khi bản yêu cầu báo giá được duyệt, bên mời thầu đăng tải thông báo mời chào hàng trên một tờ báo được phát hành rộng rãi trong một ngành, một tỉnh hoặc hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc gửi trực tiếp bản yêu cầu báo giá cho tối thiểu 03 nhà thầu có khả năng thực hiện gói thầu.

Nhà thầu chuẩn bị và nộp 01 báo giá theo bản yêu cầu báo giá. Việc nộp báo giá có thể thực hiện theo hình thức gửi trực tiếp, gửi qua đường bưu điện, thư điện tử (email) hoặc bang fax; kể từ ngày bên mời thầu tiếp nhận được hồ sơ của các nhà thầu, bên mời thầu đánh giá hồ sơ tối đa là 10 ngày, thẩm định kết quả lựa chọn tối đa 4 ngày làm việc, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu là 3 ngày làm việc.

Lưu ý về hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh rút gọn

Bản yêu cầu báo giá của bên phí mời thầu được lập bao gồm các nội dung về phạm vi công việc, yêu cầu về kỹ thuật, thời hạn hiệu lực của báo giá, thời điểm nộp báo giá, các yêu cầu về bảo hành, bảo trì, đào tạo, chuyển giao, dự thảo hợp đồng, thời gian chuẩn bị và nộp báo giá (tối thiểu 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên phát hành bản yêu cầu báo giá) và các nội dung cần thiết khác, không nêu yêu cầu về bảo đảm dự thầu;

Thời gian đánh giá các báo giá tối đa là 10 ngày, kể từ ngày hết hạn nộp báo giá đến khi bên mời thầu có tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu kèm theo báo cáo đánh giá các báo giá;

Các hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh rút gọn cần tuân thủ theo mẫu đã được quy định tại Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT và Thông tư 11/2015/TT-BKHĐT, ngoài ra thì cũng cần đảm bảo các thông tin theo Luật đấu thầu và Nghị định 63/2014 quy định.

Qua bài viết về mẫu hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh rút gọn mới nhất, Quý vị còn những thắc mắc, xin vui lòng liên hệ chúng tôi theo số 1900 6560, TBT Việt Nam luôn sẵn sàng hỗ trợ.

5/5 - (5 bình chọn)