Hồ sơ truy thu bảo hiểm xã hội mới nhất năm 2024 theo quyết định 595

  • Tác giả: Cẩm Tú |
  • Cập nhật: 09/01/2024 |
  • Tư vấn bảo hiểm xã hội |
  • 1037 Lượt xem
5/5 - (1 bình chọn)

Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định về quy trình truy thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động- bệnh nghề nghiệp, quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.

Ngày 14/04/2017 cơ quan Bảo hiểm xã hội đã ban hành Quyết định 595/QĐ-BHXH có hiệu lực ngày 01/05/2017 thay thế Quyết định số 959/QĐ-BHXH năm 2015 với một số điểm mới điều chỉnh những vấn đề liên quan đến bảo hiểm xã hội. Tổng đài tư vấn bảo hiểm xã hội 19006560 cùng đồng hành với Quý độc giả, tìm hiểu nội dung của văn bản pháp luật này, trong bài viết dưới đây.

>> Tham khảo: Mức Đóng Bảo Hiểm Xã Hội Mới Nhất

Hồ sơ truy thu bhxh theo quyết định 595 là gì?

Tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là nghĩa vụ của đơn vị, công ty và người lao động.

Nếu đơn vị có hành vi vi phạm các quy định pháp luật về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế được cơ quan thanh tra bảo hiểm xã hội kiểm tra, xử lý buộc phải truy đóng hoặc do cơ quan có thẩm kiểm tra và truy thu hoặc khi đơn vị, công ty có yêu cầu được truy thu sẽ tiến hành nộp hồ sơ truy thu bảo hiểm xã hội theo Quyết định 595/QĐ-BHXH hiện hành.

– Các trường hợp bị truy thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động- bệnh nghề nghiệp: có 4 trường hợp được quy định tại Điều 38 Quyết định 5959/QĐ-BHXH bao gồm:

+ Truy thu do trốn đóng;

+ Truy thu đối với người lao động sau khi chấm dứt hợp đồng lao động ở nước ngoài về nước;

+ Truy thu do điều chỉnh mức tiền lương đóng;

+ Các trường hợp truy khác do theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

– Hồ sơ truy thu bảo hiểm xã hội theo Quyết định 595:

Các loại biểu mẫu, giấy tờ cần có trong hồ sơ truy thu bảo hiểm xã hội theo quyết định số 595/QĐ-BHXH bao gồm:

– Giấy tờ chứng minh mối quan hệ lao động giữa các bên tham gia quan hệ lao động, tuy từng trường hợp sẽ có những giấy tờ cơ bản sau:

1/ Truy thu tiền bảo hiểm xã hội với người sử dụng lao động là cơ quan hành chính, Đảng CSVN, tổ chức chính trị- xã hội

+ Quyết định tuyển dụng hoặc quyết định xếp lương;

+ Hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP

2/ Truy thu đối với đơn vị sự nghiệp công lập

+ Quyết định, hợp đồng làm việc;

+ Hợp đồng lạo đọng theo Nghị định số 88/2000/NĐ-CP;

+ Hợp đồng lao động.

3/ Truy thu tổ chức xã hội, Tổ chức xã hội đặc thù theo quy định của Chính phủ

+ Quyết định tuyển dụng;

+ Quyết định xếp lương;

+ Hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên.

>> Tham khảo: Công ty dưới 10 người có phải đóng bảo hiểm xã hội không?

4/ Truy thu với doanh nghiệp nhà nước

+ Quyết định bổ nhiệm, tuyển dụng, xếp lương

+ Hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên

5/ Truy thu với doanh nghiệp ngoài quốc doanh

+ Hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên;

+ Bảng lương đăng ký;

+ Bảng thanh toán tiền lương

6/ Truy thu với Ủy ban nhân dân cấp xã

+ Danh sách cán bộ chuyên trách, công chức có trong định biên;

+ Quyết định xếp sinh hoạt phí theo Nghị định 09/1998/NĐ-CP

7/ Truy thu sự nghiệp ngoài công lập

+ Quyết định điều động, bổ nhiệm;

+ Hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên

8/ Truy thu hợp tác xã

+ Quyết định phê chuẩn;

+ Hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên

9/ Truy thu tổ hộ tác, cá nhân có sử dụng người lao động

+ Hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên.

– Bảng thanh toán tiền lương hoặc bảng thống kê tiền lương, tiền công nếu có trả tiền qua hình thức chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng tương ứng với khoảng thời gian truy thu;

– Thang, bảng lương đã đăng ký với cơ quan lao động có thẩm quyền mà đơn vị hiện đang áp dụng;

– Giấy tờ tài liệu khác theo quy định như: công văn giải trình,thuyết minh,…hay những giấy tờ chưng minh đến việc thực hiện giao khoán sản phẩm, công việc nếu có.

Sau khi có Biên bản làm việc hoặc Kết luận kiểm tra hoặc Quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền, đơn vị/ công ty bị truy thu tiền bảo hiểm xã hội cần lập 1 bộ hồ sơ theo hướng dẫn trên và gửi đến cơ quan bảo hiểm xã hội truy thu theo quy định.

Nội dung quyết định 595/QĐ-BHXH

Quyết định số 595/QĐ-BHXH là một trong những văn bản pháp luật quan trọng mà người lao động và người dụng lao động cần nắm. Nội dung của Quyết định 595 hướng dẫn vấn đề truy thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp, cấp và quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế với 8 chương, 51 diều khoản và 22 biểu mẫu kèm theo.

Điểm mới trong nội dung của Quyết định 595/QĐ-BHXH thay cho Quyết định 959 rất tiến bộ, tạo điều kiện cho người tham gia bảo hiểm cũng như thực hiện nghiệp vụ về bảo hiểm xã hội hội.

Điểm nổi bật trong Quyết định 595 là rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính, như:

+ Thời gian cấp mới thẻ BHYT: căn cứ tại Điều 30 của Quyết định này việc cấp mới thẻ BHYT không quá 5 ngày, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định (trước đây thời hạn cấp thẻ BHYT là 7 ngày làm việc). Riêng cấp thẻ BHYT cho người hưởng trợ cấp thất nghiệp là 2 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

+ Thời gian cấp đổi thẻ BHYT: nếu không có thay đôi thông tin cấp luôn trong ngày, kể từ khi nhận đủ hồ sơ; trường hợp có thay đổi thông tin không quá 3 ngày; trường hợp đang điều trị tại cơ sở y tế sẽ cấp lại trong ngày.

+ Thời gian cấp mới sổ BHXH: nếu trước đây tối đa là 20 ngày làm việc đối với BHXH bắt buộc, còn với BHXH tự nguyện là 7 ngày làm việc, thì theo Quyết định 595 chỉ còn tối đa là 5 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

+ Bên cạnh đó, mức lãi suất truy thu bảo hiểm xã hội cũng có sự điều chỉnh với hành vi vi phạm bị phát hiện từ 01/01/2016 căn cứ theo Khoản 4 Điều 38 Quyết định 595/QĐ-BHXH,…

Tuy nhiên, hiện tại Quyết định 595 đã bị sửa đổi, bổ sung một số điều theo hướng dẫn tại Quyết định số 888/QĐ-BHXH năm 2018 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

>> Tham khảo: Hợp Đồng Thử Việc Có Phải Đóng Bảo Hiểm Không?

Biểu mẫu quyết định 595/QĐ-BHXH

Hiện tại Quyết định số 595/QĐ-BHXH có tổng cộng 22 biểu mẫu, trong đó có đến 14 biểu mẫu liên quan đến bảo hiểm xã hội, cụ thể:

1/ Tờ khai tham gia, điều chỉnh bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

2/ Tờ khai tham gia, điều chỉnh bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế dành cho đơn vị

3/ Bảng kê thông tin

4/ Danh sách người lao động tham gia

5/ Danh sách người chỉ tham gia bảo hiểm y tế

6/ Danh sách người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

7/ Tổng hợp danh sách lao động tham giao bảo hiểm xã hội

8/ Tổng hộ danh sách người lao động chỉ tham gia bảo hiểm y tế

9/ Tổng hộ danh sách người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

10/ Danh sách người tham gia đến hạn đóng bảo hiểm xã hội

11/ Danh sách cấp sổ bảo hiểm xã hội

12/ Danh sách cấp thẻ bảo hiểm y tế

13/ Thông báo kết quả đóng bảo hiểm cho đơn vị

14/ Thông báo kết quả đóng bảo hiểm cho người lao động

Và một số biểu mẫu khác.

 Để biết thêm thông tin chi tiết về nội dung của Quyết định 595, hồ sơ truy thu bảo hiểm xã hội hay các biểu mẫu trong Quyết định 595/QĐ-BHXH, vui lòng liên hệ với Tổng đài 19006560 để được tư vấn miễn phí.

>> Tham khảo: Hướng dẫn cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần mới nhất

5/5 - (1 bình chọn)