Hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty cổ phần mới nhất 2023

  • Tác giả: Phương Thảo |
  • Cập nhật: 07/06/2023 |
  • Tư vấn doanh nghiệp |
  • 729 Lượt xem
5/5 - (4 bình chọn)

Để thực hiện đăng ký điều chỉnh tăng vốn điều lệ, công ty cổ phần cần chuẩn bị hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty cổ phần. Tuy nhiên, hiện nay, chưa nhiều doanh nghiệp biết cách soạn hồ sơ sao cho đúng. Vì lẽ đó, TBT Việt Nam thực hiện bài viết này nhằm hỗ trợ các công ty cổ phần có nhu cầu tăng vốn điều lệ.

Vốn điều lệ công ty cổ phần là gì?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 111 Luật Doanh nghiệp 2014, vốn điều lệ công ty cổ phần là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán các loại. Tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp, vốn điều lệ của công ty cổ phần là tổng giá trị mệnh giá cổ phần các loại đã được đăng ký mua và được ghi trong Điều lệ công ty.

Vốn điều lệ thì được chia thành nhiều phần nhỏ bằng nhau được gọi là cổ phần.

Khi nào cần tăng vốn điều lệ công ty cổ phần?

Trong quá trình hoạt động của công ty cổ phần, việc tăng vốn điều lệ là điều tất yếu và có ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của công ty, bởi các lý do cơ bản sau:

Thứ nhất, khi cần huy động vốn, công ty cổ phần buộc phải tăng vốn điều lệ để củng cố niềm tin đối với các cá nhân, tổ chức có khả năng tài chính vững vàng. Đây cũng là điều kiện cần thiết trong pháp luật tài chính – ngân hàng, khi công ty cổ phần vay vốn tại ngân hàng thì cần phải đạt số vốn điều lệ nhất định.

Thứ hai, tạo dựng uy tín, tiềm lực kinh tế của công ty đối với các đối tác khi hợp tác, làm ăn.

Thứ ba, hạn chế việc các cổ đông chiếm lĩnh quá nhiều cổ phần trong công ty nhằm tạo ra các nhóm lợi ích và chia rẽ nội bộ công ty.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 122 Luật Doanh nghiệp 2014, công ty cổ phần có thể làm tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phần được quyền chào bán, sau đó chào bán trong quá trình hoạt động.

Bên cạnh đó, theo quy định tại khoản 1 Mục A Thông tư số 19/2003/TT-BTC, công ty Cổ phần có thể tăng vốn điều lệ thông qua các hình thức sau:

– Phát hành cổ phiếu mới để huy động thêm vốn theo quy định của pháp luật, kể cả trường hợp cơ cấu lại nợ của doanh nghiệp theo hình thức chuyển nợ thành vốn góp cổ phần theo thoả thuận giữa doanh nghiệp và các chủ nợ.

– Chuyển đổi trái phiếu đã phát hành thành cổ phần: Việc tăng vốn điều lệ chỉ được thực hiện khi đã đảm bảo đủ các điều kiện để trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần theo qui định của pháp luật và phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi.

– Thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu.

– Phát hành cổ phiếu mới để thực hiện sáp nhập một bộ phận hoặc toàn bộ doanh nghiệp khác vào công ty.

– Kết chuyển nguồn thặng dư vốn để bổ sung tăng vốn điều lệ.

Hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty cổ phần gồm những gì?

Theo quy định tại Điều 44 Văn bản hợp nhất số 902/VBHN-BKHĐT, hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty cổ phần bao gồm:

– Thông báo bằng văn bản (thông báo phải đảm bảo các yêu cầu về nội dung được quy định tại khoản 1 Điều 44 Văn bản hợp nhất số 902/VBHN-BKHĐT);

– Quyết định (hoặc Nghị quyết) của Đại hội đồng cổ đông về việc tăng vốn điều lệ (Lưu ý: Phải ghi rõ nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty);

– Bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc tăng thêm vốn điều lệ (Lưu ý: Phải ghi rõ nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty);

– Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc mua cổ phần khi được nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của công ty.

Nếu công ty cổ phần sử dụng hình thức phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ, đồng thời giao cho Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán thì ngoài các loại văn bản trên, công ty cổ phần cần phải chuẩn bị đủ các loại văn bản sau:

– Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ ( Lưu ý: trong quyết định phải nêu rõ số lượng cổ phần chào bán và giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần)

– Bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ ( Lưu ý: trong biên bản họp phải nêu rõ số lượng cổ phần chào bán và giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần);

– Quyết định của Hội đồng quản trị công ty cổ phần về việc đăng ký tăng vốn điều lệ công ty sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần;

– Bản sao hợp lệ biên bản họpcủa Hội đồng quản trị công ty cổ phần về việc đăng ký tăng vốn điều lệ công ty sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần.

Các bước tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

Bước 1: Công ty tiến hành họp về việc tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

Bước 2:Sau khi họp về việc tăng vốn Điều lệ và hoàn thành các hình thức tăng vốn, công ty phải gửi đầy đủ hồ sơ về việc thay đổi vốn điều lệ đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký;

Bước 3: Nhận giấy biện nhận từ Phòng đăng ký kinh doanh;

Bước 4: Trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, Phòng đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với nội dung vốn điều lệ đã được thay đổi.

Mọi thắc mắc về hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty cổ phần, Quý vị hãy gọi 1900 6560 Luật Hoàng Phi luôn sẵn sàng hỗ trợ.

Tham khảo thêm về :

->>>>>>> thành lập công ty cổ phần

->>>>>>> mẫu điều lệ công ty cổ phần

5/5 - (4 bình chọn)