Hồ sơ năng lực tiếng Anh là gì?

  • Tác giả: Thùy Linh |
  • Cập nhật: 19/08/2021 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 1878 Lượt xem
5/5 - (4 bình chọn)

Hồ sơ năng lực là gì?

Hồ sơ năng lực là một tài liệu có ghi cụ thể, chi tiết các thông tin bao quát nhất về doanh nghiệp, công ty hoặc tổ chức như tên, logo, giá trị cốt lõi, nhân sự cốt lõi, năng lực tài chính, thành tích,…

Hồ sơ năng lực thường được thiết kế dưới dạng một cuốn sách, trung bình gồm khoảng 20 trang trở lên, bao gồm những hình ảnh và đi kèm với các nội dung.

Hồ sơ năng lực được coi là tài liệu marketing quan trọng, giúp cho doanh nghiệp, công ty, tổ chức truyền tải thông tin một cách hiệu quả nhất.

Thông qua hồ sơ năng lực, các đối tác, các chủ đầu tư có thể biết được mức độ chuyên nghiệp, quy mô ngành nghề để từ đó quyết định xem có hợp tác, đầu tư hay không hợp tác, không đầu tư.

>>> Tìm hiểu: Nhân viên kinh doanh tiếng Anh là gì?

Hồ sơ năng lực tiếng Anh là gì?

Hồ sơ năng lực tiếng Anh là Capacity profile.

Hồ sơ năng lực tiếng Anh còn được định nghĩa như sau:

The Capacity profile is a document that details, details the most extensive information about a business, company or organization such as name, logo, core values, core personnel, financial capacity, achievements,…

Capacity profiles are usually designed in the form of a book, an average of about 20 pages or more, including images and accompanying content.

Capacity profiles are considered as important marketing documents, helping businesses, companies and organizations to convey information most effectively.

Through the capacity profile, partners, investors can know the level of professionalism, the size of the industry from which to decide whether to cooperate, invest or not cooperate, not invest.

>>> Tham khảo: Nghiệm thu tiếng Anh là gì?

Danh mục từ liên quan hồ sơ năng lực tiếng Anh là gì?

Khi thiết kế hay xem xét hồ sơ năng lực thì các chủ thể sẽ phải sử dụng một số từ liên quan, đi kèm với hồ sơ năng lực tiếng Anh để biểu đạt những nội dung cần thiết trong hồ sơ năng lực.

Các từ liên quan đến hồ sơ năng lực tiếng Anh mà các doanh nghiệp, công ty, tổ chức thường sử dụng bao gồm:

– Dịch thuật hồ sơ năng lực – Translation profiling capacity;

– Mẫu hồ sơ năng lực – Capacity profile form;

– Sứ mệnh, tầm nhìn và mục tiêu – Vision, mission and core values;

– Thư, thông điệp – Open letter;

– Tổng quan về công ty – Overview of company;

– Sơ đồ tổ chức – Organizational chart;

– Giới thiệu về sản phẩm, dịch vụ – Overview of product, services;

– Giải thưởng và chứng nhận – Certificates;

– Nhân sự chính – Main personnel;

– Văn hóa công ty – Company culture;

– Báo cáo tài chính – Financial report.

>>> Thạc sỹ tiếng Anh là gì?

Ví dụ một cụm từ thường sử dụng hồ sơ năng lực tiếng Anh như thế nào?

Một số cụm từ, câu thường sử dụng hồ sơ năng lực tiếng Anh mà các doanh nghiệp, công ty, tổ chức sử dụng như sau:

– Khi có sự bất đồng trong ngôn ngữ thì cần phải dịch thuật hồ sơ năng lực để các bên có thể hiểu được các nội dung truyền tải. –  When there is a disagreement in the language, it is necessary to translate the capacity profile so that the parties can understand the content of the transmission.

– Hồ sơ năng lực không có mẫu nên các công ty có thể tự thiết kế sao cho các thông tin trong hồ sơ là tốt nhất cho công ty. –  Capacity profiles do not have a template, so companies can tailor them so that the information in the profile is best for the company.

– Để có hồ sơ năng lực đẹp thì chủ thể cần sáng tạo trong hình thức và có nội dung cốt lõi, chính xác. – To have a beautiful capacity profile, the subject needs to be creative in form and have the core content and accuracy.

– Tổng quan về công ty, nhân sự và báo cáo tài chính là các nội dung được chú ý nhiều nhất trong hồ sơ năng lực. – Overview of company, its personnel and financial report are the most noticeable items in the capacity profile.

Hồ sơ năng lực được sử dụng chủ yếu trong việc kêu gọi vốn đầu tư, kêu gọi hợp tác của các công ty. – Capacity profiles are mainly used in calling for investment capital, calling for cooperation of companies.

>>> Tham khảo: Báo giá tiếng Anh là gì?

5/5 - (4 bình chọn)