Hồ sơ đăng ký kinh doanh công ty tnhh

  • Tác giả: Ngọc Lan |
  • Cập nhật: 16/12/2021 |
  • Tư vấn doanh nghiệp |
  • 608 Lượt xem
5/5 - (6 bình chọn)

Hiện nay loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn ngày càng được thành lập nhiều bởi những ưu điểm của loại hình công ty này. Cũng vì vậy mà hồ sơ đăng ký kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn là vấn đề được nhiều cá nhân, tổ chức có dự định thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn quan tâm. Bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ cung cấp cho Quý bạn đọc thông tin về Hồ sơ đăng ký kinh doanh công ty tnhh.

Công ty trách nhiệm hữu hạn là gì?

Công ty trách nhiệm hữu hạn là một trong các loại hình doanh nghiệp phổ biến ở nước ta.

Theo khoản 7 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020, Công ty trách nhiệm hữu hạn bao gồm hai loại hình. Đó là: công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.Vậy Hồ sơ đăng ký kinh doanh công ty tnhh.

Đặc điểm của công ty trách nhiệm hữu hạn

Trước khi tìm hiểu chi tiết về Hồ sơ đăng ký kinh doanh công ty tnhh chúng ta cùng làm rõ các đặc điểm của loại hình công ty này so với các loại hình doanh nghiệp khác.

– Đặc điểm của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Thứ nhất: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do một cá nhân hoặc một tổ chức là chủ sở hữu công ty.

Thứ hai: Công ty có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Thứ ba: Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi vốn điều lệ của công ty.

Thứ tư: Chủ sở hữu công ty được chuyển nhượng một phần vốn góp hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác.

Thứ năm: Công ty trách nhiệm hữu hạn không được phát hành cổ phiếu.

– Đặc điểm công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên:

Thứ nhất: Thành viên công ty là cá nhân, tổ chức sở hữu một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty. Số lượng thành viên tối thiểu là 02 và không vượt quá năm mươi thành viên.

Thứ hai: Công ty trách nhiệm hữu hạn là một pháp nhân.

Thứ ba: Công ty trách nhiệm hữu hạn chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài chính khác của công ty bằng tài sản công ty. Các thành viên công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính của công ty bằng số vốn đã góp trừ trường hợp thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết.

Các thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính của công ty tương ứng với số vốn đã cam kết góp.

Thứ tư: Công ty trách nhiệm hữu hạn không được phát hành cổ phần.

Thứ năm: Thành viên công ty được chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác.

Hồ sơ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn

– Hồ sơ đăng ký kinh doanh khi thành lập công ty tnhh 1 thành viên bao gồm:

+ Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu quy định tại Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT;

+  Điều lệ công ty (có đầy đủ chữ ký của người tham gia thành lập doanh nghiệp);

+ Bản sao các giấy tờ sau đây theo khoản 3 Điều 24 Nghị định 01/2021/NĐ-CP:

a) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

b) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ sở hữu công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước); Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

Đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành”.

– Hồ sơ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên:

+ Giấy đề nghị thành lập công ty tnhh 2 thành viên Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT;

+ Điều lệ công ty;

+ Danh sách thành viên;

+ Bản sao các giấy tờ sau đây theo khoản 4 Điều 23 Nghị định 01/2021/NĐ-CP:

a) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

b) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

Đối với thành viên, cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành”.

Thủ tục thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn

Bước 1: Chủ sở hữu nộp hồ sơ lên cổng thông tin về Đăng ký kinh doanh của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông qua Website: www.http.dangkykinhdoanh.gov

Bước 2: Sau 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Phòng đăng ký kinh doanh sẽ gửi kết quả về lại cho chủ sở hữu thông qua địa chỉ email của công ty. Kết quả sẽ xảy ra 2 trường hợp. Trong trường hợp hồ sơ của Chủ sở hữu hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ cấp bản PDF Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trường hợp hồ sơ còn có lỗi hoặc sai sót, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ gửi lại thông báo sửa đổi hồ sơ cho chủ doanh nghiệp.

Bước 3: Sau khi nhận được mail của Phòng Đăng ký kinh doanh, Doanh nghiệp in giấy biên nhận nên trụ sở của Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi Công ty đặt trụ sở chính để lấy kết quả.

Trên đây là những thông tin mà chúng tôi gửi đến Qúy bạn đọc về vấn đề Hồ sơ đăng ký kinh doanh công ty tnhh. Trong quá trình tham khảo nội dung bài viết, Khách hàng có vấn đề gì thắc mắc, vui lòng liên hệ Tổng đài 1900 6560 để được giải đáp.

>>>>>> Tham khảo thêm bài viết dịch vụ: Thành lập Công ty TNHH

5/5 - (6 bình chọn)