Hồ sơ chốt sổ bhxh (bảo hiểm xã hội) mới nhất năm 2021 gồm những gì?

  • Tác giả: Cẩm Tú |
  • Cập nhật: 16/08/2021 |
  • Tư vấn bảo hiểm xã hội |
  • 1052 Lượt xem

Sổ bảo hiểm xã hội cấp cho người lao động để theo dõi quá trình đóng và là căn cứ giải quyết các chế độ. Để được giải quyết một số chế độ như thất nghiệp, hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần hay hưu trí trước tiên cần tiến hành việc chốt sổ bảo hiểm xã hội thành công cho người lao động.

Muốn chốt được sổ bảo hiểm xã hội cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ chốt và thực hiện theo đúng trình tự thủ tục pháp luật quy định, để tránh hồ sơ chốt sổ bảo hiểm xã hội bị từ chối, Quý vị có thể tham khảo bài viết dưới đây của Tổng đài tư vấn 19006560.

>> Tham khảo: Hướng dẫn cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần mới nhất

Hồ sơ chốt bhxh gồm những gì?

Sau khi người lao động nghỉ việc tại đơn vị, công ty người sử dụng lao động có trách nhiệm thực hiện thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Có thể hiểu việc xác nhận quá trình đóng bảo hiểm xã hội là việc ghi nhận thời gian mà người lao động đã tham gia đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động- bệnh nghề nghiệp. Quá trình tham gia này phải được ghi nhận trong sổ bảo hiểm xã hội theo từng giai đoạn tương ứng với mức đóng theo quy định.

Để tiến hành thủ tục chốt được sổ bảo hiểm, cần chuẩn bị một bộ hồ sơ gồm những giấy tờ sau:

1/ Sổ bảo hiểm xã hội;

2/ Tờ bìa sổ BHXH;

3/ Các tờ rời sổ BHXH;

4/ Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK3-TS);

5/ Các giấy tờ khác theo quy định như: Danh sách tham gia, Bảng kê thông tin theo mẫu.

Lưu ý:

+ Đối với sổ bảo hiểm xã hội theo mẫu cũ thì đơn vị chỉ ghi và xác nhận quá trình tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho đến tháng 12/2009;

+ Thủ tục chốt sổ bảo hiểm xã hội chỉ tiến hành được sau khi đơn vị, công ty đã hoàn tất thủ tục báo giảm cho người lao động và đơn vị, công ty đã đóng đầy đủ nghĩa vụ về bảo hiểm xã hội.

Với trường hợp doanh nghiệp nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, thì người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng đầy đủ số tiền nợ và tiền lãi chậm đóng theo quy định để cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận sổ, kịp thời giải quyết chế độ cho người lao động.

Trong trường hợp người sử dụng lao động chưa đóng đủ, cơ quan bảo hiểm vẫn có thể xác nhận nhưng chỉ xác nhận quá trình tham gia đến thời điểm đơn vị đã đóng tiền bảo hiểm xã hội. sau khi hoàn tất thủ tục thu hồi được số tiền đơn vị còn nợ sẽ xác nhận bổ sung trên sổ bảo hiểm xã hội cho người tham gia.

>> Tham khảo: Sổ bảo hiểm xã hội ai giữ? Quy định quản lý số bảo hiểm xã hội?

Phiếu giao nhận hồ sơ chốt bảo hiểm xã hội là gì?

Hiện tại chưa có quy định cụ thể nào về Phiếu giao nhận hồ sơ chốt sổ bảo hiểm xã hội, đây là tài liệu thực tế nộp trong hồ sơ để ghi nhận, tổng hợp lại những giấy tờ, tài liệu đã nộp khi chốt sổ bảo hiểm xã hội.

Ví dụ: Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh có quy định khi chốt sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động, người dụng lao động cần chuẩn bị:

+ Hồ sơ căn cứ theo Phiếu giao nhận hồ sơ 620 về xác nhận quá trình đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia đối với sổ BHXH chưa được cơ quan bảo hiểm rà soát, trả sổ;

+ Xác nhận và in tờ rời bổ sung đối với đơn vị đã nộp đủ tiền nợ bảo hiểm;

+ Xác nhận cho người tham gia BHXH tự nguyện quá trình đóng

(mẫu Phiếu giao nhận hồ sơ 620 được áp dụng tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 2/3/2020).

Cá nhân có tự chốt bổ bhxh được không?

Căn cứ theo quy định tại Điều 60 Bộ Luật lao động năm 2012 và Điều 21 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 trách nhiệm chốt sổ bảo hiểm xã hội thuộc về người sử dụng lao động. Do đó, thông thường, cá nhân người lao động không thể tự thực hiện thủ tục chốt sổ bảo hiểm xã hội được.

Nếu người sử dụng lao động không thực hiện đúng trách nhiệm chốt sổ cho người lao động để được giải quyết các chế độ, người lao động có thể tự bảo vệ quyền lợi của mình bằng cách liên hệ với Cơ quan bảo hiểm xã hội quản lý hoặc liên hệ với Thanh tra Sở lao động thương binh và xã hội, Phòng lao động thương binh và xã hội nơi đơn vị đặt trụ sở để được hỗ trợ.

>> Tham khảo: Mất Sổ Bảo Hiểm Xã Hội Và Cách Giải Quyết Đơn Giản Nhất

Thủ tục chốt bhxh gồm các bước nào?

Thủ tục chốt sổ bảo hiểm xã hội không phải thủ tục phức tạp, nhằm tạo điều kiện cho người lao động nhanh chóng nhận được sổ bảo hiểm đã chốt và nộp hồ sơ giải quyết các chế độ liên quan như chế độ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, chế độ hưu trí chế độ rút bảo hiểm xã hội 1 lần, chế độ thai sản với người lao động nghỉ hẳn tại đơn vị và tự đi làm hồ sơ hưởng thai sản và một số chế độ khác.

Để đảm bảo quyền lợi của mình, người tham gia bảo hiểm xã hội cần yêu cầu người sử dụng lao động lập hồ sơ chốt sổ bảo hiểm xã hội trong thời gian quy định.

Quy trình chốt sổ bảo hiểm xã hội:

Bước 1: Thực hiện báo giảm lao động

Việc tiến hành báo giảm có thể thực hiện trên hệ thống kê khai bảo hiểm xã hội trực tuyến mà đơn vị đang sử dụng rất nhanh chóng và thuận lợi, hồ sơ báo giảm như sau:

1/ Danh sách người lao động tham gia BHXH, BHYT theo mẫu D02-TS;

2/ Quyết định nghỉ việc hoặc giấy tờ khác xác nhận người lao động chấm dứt hợp đồng lao động.

Hoàn tất hồ sơ trên và gửi đến cơ quan bảo hiểm xã hội có thẩm quyền nơi đơn vị đặt trụ sở.

Bước 2: Tiến hành chốt sổ bảo hiểm xã hội

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định trong Phiếu giao nhận hồ sơ do cơ quan bảo hiểm xã hội có thẩm quyền quy định. Người sử dụng lao động hoàn thiện hồ sơ chốt và gửi đến cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc.

Cách thức nộp hồ sơ chốt sổ bảo hiểm xã hội, có 2 cách: gửi qua đường bưu điện đến cơ quan bảo hiểm xã hội có thẩm quyền hoặc thực hiện trên phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội.

Lưu ý: Thời gian để cơ quan bảo hiểm xác nhận sổ bảo hiểm xã hội theo quy định tại Quyết định 595 là không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

>> Tham khảo: Hướng Dẫn Cách Tra Cứu Quá Trình Đóng Bảo Hiểm Xã Hội