Hình thức tiêu hóa ở ruột khoang là?

  • Tác giả: Phạm Thị Kim Oanh |
  • Cập nhật: 06/01/2023 |
  • Giáo dục |
  • 1543 Lượt xem
5/5 - (6 bình chọn)

Câu hỏi:

Hình thức tiêu hóa ở ruột khoang là?

A. Tiêu hóa nội bào.

B. Tiêu hóa cơ học và hóa học trong túi tiêu hóa

C. Tiêu hóa trong ống tiêu hóa.

D. Tiêu hóa nội bào và ngoại bào trong túi tiêu hóa.

Đáp án đúng D.

Hình thức tiêu hóa ở ruột khoang là tiêu hóa nội bào và ngoại bào trong túi tiêu hóa, các loài ruột khoang và giun dẹp tiêu hóa bằng túi tiêu hóa, túi tiêu hóa có hình túi được tạo thành từ nhiều tế bào, túi tiêu hóa có một lỗ thông duy nhất ra bên ngoài.

Giải thích lý do chọn đáp án D

Tiêu hóa là quá trình biến đổi các chất dinh dưỡng có trong thức ăn thành những chất đơn giản mà cơ thể hấp thụ được.

1/ Ở động vật đơn bào, thức ăn được tiêu hóa trong không bào tiêu hóa. Ở các nhóm động vật khác, thức ăn được tiêu hóa ở bên ngoài tế bào, trong túi tiêu hóa hoặc trong ống tiêu hóa.

2/ Ở động vật chưa có cơ quan tiêu hóa:

– Động vật chưa có cơ quan tiêu hóa là động vật đơn bào. Tiêu hóa thức ăn ở động vật đơn bào là tiêu hóa nội bào (tiêu hóa bên trong tế bào)

Các giai đoạn của quá trình tiêu hóa thức ăn ở trùng giày:

– Màng tế bào lõm dần vào, hình thành không bào tiêu hóa chứa thức ăn bên trong

– Lizôxôm gắn vào không bào tiêu hóa. Các enzim của lizôxôm vào không bào tiêu hóa và thủy phân các chất dinh dưỡng phức tạp thành các chất dinh dưỡng đơn giản

– Các chất dinh dưỡng đơn giản được hấp thụ từ không bào tiêu hóa vào tế bào chất. Riêng phần thức ăn không được tiêu hóa trong không bào được thải ra khỏi tế bào theo kiểu xuất bào.

3/ Ở động vật có túi tiêu hóa:

– Các loài ruột khoang và giun dẹp tiêu hóa bằng túi tiêu hóa.

– Túi tiêu hóa có hình túi được tạo thành từ nhiều tế bào. Túi tiêu hóa có một lỗ thông duy nhất ra bên ngoài. Lỗ thông vừa làm chức năng của miệng, vừa làm chức năng của hậu môn, nghĩa là thức ăn đi qua lỗ thông để vào túi tiêu hóa, đồng thời các chất thải cũng đi quan lỗ thông đó ra ngoài.

– Trên thành túi có nhiều tế bào tuyến. Các tế bào này tiết enzim tiêu hóa vào lòng túi tiêu hóa

– Ở động vật có túi tiêu hóa, thức ăn được tiêu hóa ngoại bào (tiêu hóa trong lòng túi tiêu hóa, bên ngoài tế bào) và tiêu hóa nội bào (tiêu hóa bên trong các tế bào trên thành túi tiêu hóa).

4/ Ở động vật có ống tiêu hóa:

– Động vật có xương sống và nhiều loài động vật không xương sống có ống tiêu hóa. Ống tiêu hóa được cấu tạo từ nhiều bộ phận khác nhau.

– Trong ống tiêu hóa, thức ăn được tiêu hóa ngoại bào nhờ hoạt động cơ học của ống tiêu hóa và nhờ tác dụng của dịch tiêu hóa.

– Ở động vật có ống tiêu hóa, thức ăn được tiêu hóa ngoại bào. Thức ăn đi qua ống tiêu hóa được biến đổi cơ học và hóa học trở thành những chất dinh dưỡng đơn giản và được hấp thụ vào máu. Các chất không được tiêu hóa trong ống tiêu hóa sẽ tạo thành phân và được thải ra ngoài.

Như vậy, hình thức tiêu hóa ở ruột khoang là tiêu hóa nội bào và ngoại bào trong túi tiêu hóa => D là đáp án đúng.

5/5 - (6 bình chọn)