Hình thức cơ bản nhất để tiến hành hoạt động công nghiệp là gì?

  • Tác giả: Ngô Linh Trang |
  • Cập nhật: 04/03/2024 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 2572 Lượt xem
5/5 - (6 bình chọn)

Từ sau công cuộc giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, Việt Nam quyết tâm tổng tấn công xây dựng đất nước theo con đường phát triển nền kinh tế thị trường định hướng chủ nghĩa xã hội, trong đó lấy công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước làm chủ đạo. Một trong số đó là định hướng phát triển mạnh mẽ nền công nghiệp ở nước ta. Và để phát triển nền công nghiệp một cách toàn diện nhất, cần phải xác định được rõ ràng Hình thức cơ bản nhất để tiến hành hoạt động công nghiệp là gì? Quý bạn đọc hãy cùng Chúng tôi đi tìm lời giải cho câu hỏi này nhé.

Hoạt động công nghiệp là gì và vai trò của hoạt động công nghiệp

– Hoạt động công nghiệp là ngành sản xuất ra một khối lượng của cải, vật chất rất lớn cho xã hội, và nó chiếm vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân. Hoạt động công nghiệp ngoài việc cung cấp ra hầu hết các tư liệu sản xuất, hay xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật cho tất ca các ngành kinh tế, nó còn tạo ra được nhiều sản phẩm hàng tiêu dùng có giá trị cao, góp phần phát triển nền kinh tế, đồng thời nâng cao trình độ của nền văn minh nhân loại.

– Hoạt động công nghiệp là một trong những yếu tổ chủ chốt, thúc đẩy sự phát triển của các lĩnh vực kinh tế khác, như: nông nghiệp, giao thông vận tải, dịch vụ, thương mại và củng cố vững chắc nền an ninh quốc phòng. Có thể thấy, các ngành kinh tế còn lại phải sử dụng sản phẩm công nghiệp (có thể nhiều hoặc ít) để phục vụ chính ngành sản xuất của mình.

– Hoạt động công nghiệp tạo điều kiện để khai thác có hiệu quả các điều kiện tự nhiên và thài nguyên thiên nhiên của từng khu vực và từng vùng khác nhau, đồng thời làm thay đổi cơ cấu lao động và giảm mức độ chênh lệch về trình độ các vùng lãnh thổ với nhau.

– Có thể khẳng định, chính hoạt động công nghiệp đang ngày càng sản xuất ra được nhiều sản phẩm công nghiệp mới mà không có một ngành sản xuất vật chất nào có thể sánh được với nó, từ đó, tạo điều kiện giúp mở rộng thị trường lao động, giải quyết vấn đề việc làm và nâng cao nguồn thu nhập.

Vai trò của tổ chức lãnh thổ công nghiệp

Ở Việt Nam, các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp rất phong phú và đa dạng. Các lãnh thổ công nghiệp đang ngày càng phát triển mạnh mẽ từ hình thức đơn giản, trình độ thấp, sang hình thức phức tạp, có trình độ cao và hiệu quả cao về kinh tế – xã hội – moi trường trên cơ sở sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên, vật chất cùng nguồn lao động.

Tại nước ta, hiện nay, các tổ chức lãnh thổ công nghiệp cùng các hình thức của nó đang góp phần thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.

Một số hình thức cơ bản của tổ chức lãnh thổ công nghiệp

Tổ chức lãnh thổ công nghiệp được phân ra làm 4 hình thức cơ bản sau:

– Điểm công nghiệp.

– Khu công nghiệp tập trung.

– Trung tâm công nghiệp.

– Vùng công nghiệp.

Hình thức cơ bản nhất để tiến hành hoạt động công nghiệp là gì?

1/ Điểm công nghiệp.

2/ Xí nghiệp công nghiệp.

3/ Khu công nghiệp.

4/ Trung tâm công nghiệp.

Trả lời:

Hình thức cơ bản để tiến hành hoạt động công nghiệp là: B. Xí nghiệp công nghiệp.

Bởi các lý do sau:

Có thể thấy: các hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp là điểm công nghiệp, khu công nghiệp tập trung, trung tâm công nghiệp và vùng công nghiệp. Trong đó:

– Điểm công nghiệp: được hình thành từ 01 đến 02 xí nghiệp nằm gần nguồn nguyên – nhiên liệu công nghiệp hoặc vùng nguyên liệu nông sản.

– Khu công nghiệp tập trung: được hình thành dựa trên sự tập trung tương đối nhiều các xí nghiệp vói khả năng hợp tác sản xuất cao. Đồng thời phải có các xí nghiệp dịch vụ hỗ trợ sản xuất công nghiệp.

– Trung tâm công nghiệp: được hình thành dựa trên các khu công nghiệp, điểm công nghiệp và nhiều xí nghiệp công nghiệp có mối liên hệ chặt chẽ về sản xuất, kỹ thuật, công nghệ.

– Vùng công nghiệp: được hình thành từ nhiều điểm, khu công nghiệp, trung tâm công nghiệp có mối liên hệ về sản xuất và có những nét tương đồng trong quá trình hình thành công nghiệp.

Như vậy, có thể thấy, cho dù là điểm công nghiệp, khu công nghiệp tập trung, trung tâm công nghiệp hay vùng công nghiệp thì nền tảng hình thành nên các loại hình tổ chức lãnh thổ công nghiệp này đều xuất phát từ việc tập trung nhiều xí nghiệp tạo nên. Mặc dù xí nghiệp là một mô hình tổ chức công nghiệp nhỏ hẹp, nhưng nó chính là một nền tảng vũng chắc để tạo nên nhiều loại hình lớn. Và cũng do tính chất, quy mô của nó, nên xí nghiệp có phần đơn giản, dễ dàng hơn trong việc tiến hành hoạt động công nghiệp.

Chính vì vậy, có thể khẳng định, hình thức cơ bản nhất để tiến hành hoạt động công nghiệp là xí nghiệp công nghiệp.

Trên đây là câu trả lời cho câu hỏi Hình thức cơ bản nhất để tiến hành hoạt động công nghiệp là gì? và một số vấn đề khác liên quan. Mong rằng đây sẽ là một nguồn tài liệu bổ ích có thể giúp Quý bạn đọc trong quá trình nghiên cứu và làm việc. Nếu vẫn còn thắc mắc hoặc để biết thêm nhiều thông tin, Quý bạn đọc có thể liên hệ với chúng tôi để được tư vấn. Xin cảm ơn.

5/5 - (6 bình chọn)