Hình chóp đều được bao bởi mặt đáy là?

  • Tác giả: My Ly |
  • Cập nhật: 25/05/2022 |
  • Giáo dục |
  • 4360 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Trong kiến thức chương trình Công nghệ 8 giúp học sinh nắm được thông tin cần thiết về các khối hình học đa diện thường gặp như hình hộp chữ nhật, lăng trụ đều, hình chóp đều… Cụ hình chóp đều được bao bởi mặt đáy là băn khoăn của nhiều độc giả.

Câu hỏi:

Hình chóp đều được bao bởi mặt đáy là?

A. Tam giác

B. Tam giác đều

C. Đa giác đều

D. Đáp án khác

Đáp án đúng C.

Hình chóp đều được bao bởi mặt đáy là đa giác đều (tam giác đều, hình vuông,…), hình chóp đều được bao bọc bởi mặt đáy là 1 hình đa giác và các mặt bên là các hình tam giác cân bằng nhau có chung đỉnh.

Lý giải việc chọn đáp án C là đáp án đúng do:

Hình chóp đều được bao bọc bởi mặt đáy là 1 hình đa giác và các mặt bên là các hình tam giác cân bằng nhau có chung đỉnh. Trên hình chóp đều S.ABCD:

+ Chân đường cao H là tâm của đường tròn đi qua các đỉnh của mặt đáy 

+ Đường cao vẽ từ đỉnh S của mỗi mặt bên của hình chóp đều được gọi là trung đoạn của hình chóp đó.   

Hình chóp tứ giác đều có các tính chất sau: Đáy là hình vuông; Các cạnh bên bằng nhau; Tất cả các mặt bên là các tam giác cân bằng nhau; Chân đường cao trùng với tâm mặt đáy (tâm đáy là giao điểm 2 đường chéo); Tất cả các góc tạo bởi cạnh bên và mặt đáy bằng nhau.

Hình chóp tam giác đều có các tính chất như sau: Hình chóp tam giác đều có 3 mặt phẳng đối xứng; Đáy là tam giác đều; Các cạnh bên bằng nhau; Tất cả các mặt bên là các tam giác cân bằng nhau; Chân đường cao trùng với tâm mặt đáy (tâm đáy là trọng tâm của tam giác); Tất cả các góc tạo bởi các mặt bên và mặt đáy đều bằng nhau; Tất cả các góc tạo bởi cạnh bên và mặt đáy đều bằng nhau.

5/5 - (5 bình chọn)