Hình cắt một nửa dùng để biểu diễn

  • Tác giả: My Ly |
  • Cập nhật: 04/03/2024 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 4168 Lượt xem
5/5 - (6 bình chọn)

Câu hỏi:

Hình cắt một nửa dùng để biểu diễn

A. Vật thể đối xứng.

B. Hình dạng bên trong của vật thể.

C. Hình dạng bên ngoài của vật thể.

D. Tiết diện vuông góc của vật thể.

Đáp án đúng A.

Hình cắt một nửa dùng để biểu diễn vật thể đối xứng, thường không vẽ các nét đứt ở phần hình chiếu khi chúng được thể hiện trên phần hình cắt.

Giải thích lý do chọn đáp án A:

– Đối với những vật thể có nhiều phần rỗng bên trong như lỗ, rãnh… nếu dùng hình chiếu để biểu diễn thì hình vẽ có nhiều nét đứt, làm bản vẽ không rõ ràng, sáng sủa. Trên các bản vẽ kĩ thuật thường dùng mặt cắt và hình cắt để biểu diễn hình dạng và cấu tạo bên trong vật thể.

– Hình cắt là hình chiếu phần vật thể còn lại / mp P// mp cắt sau khi tưởng tượng cắt bỏ một phần vật thể.

– Tùy theo cấu tạo của vật thể mà dùng các loại hình cắt khác nhau:

+ Hình cắt toàn bộ

Sử dụng một mặt phẳng cắt để chia vật thể thành hai phần. Dùng biểu diễn hình dạng bên trong của vật thể.

+ Hình cắt một nửa: (bán phần)

Hình biểu diến một nửa hình cắt ghép với một nửa hình chiếu, đường phân cách là trục đối xứng vẽ bằng nét gạch chấm mảnh. Hình cắt một nửa dùng để biểu diễn vật thể đối xứng. Thường không vẽ các nét đứt ở phần hình chiếu khi chúng được thể hiện trên phần hình cắt.

+ Hình cắt cục bộ

Hình biểu diễn một phần vật thể dưới dạng hình cắt. Đường giới hạn của phần hình cắt vẽ bằng nét lượn sóng.

Có thể khái quát theo bảng sau:

  Hình cắt toàn bộ Hình cắt một nửa Hình cắt cục bộ
Định nghĩa Sử dụng một mặt phẳng cắt, cắt toàn bộ vật thể

– Là hình biểu diễn gồm một nửa hình cắt ghép với một nửa hình chiếu

– Đường phân cách là trục đối xứng, vẽ bằng nét gạch chấm mảnh

Dùng trong trường hợp vật thể đối xứng
Ứng dụng Dùng để biểu diễn bên trong của vật thể Dùng trong trường hợp vật thể đối xứng Dùng để biểu diễn một phần vật thể dưới dạng hình cắt

5/5 - (6 bình chọn)