Hình cắt là hình biểu diễn phần vật thể ở?

  • Tác giả: Ngô Linh Trang |
  • Cập nhật: 04/03/2024 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 2054 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Câu hỏi: Hình cắt là hình biểu diễn phần vật thể ở?

A. Phía trước mặt phẳng cắt

B. Phía sau mặt phẳng cắt

C. Phía bên trái mặt phẳng cắt

D. Phía bên phải mặt phẳng cắt

Đáp án đúng B.

Hình cắt là hình biểu diễn phần vật thể ở phía sau mặt phẳng cắt, 

Giải thích lý do vì sao chọn B là đúng

Hình biểu diễn mặt cắt và đường bao của vật thể sau mặt phẳng cắt gọi là hình cắt

Tùy theo cấu tạo của vật thể mà dùng các loại hình cắt khác nhau.

Phân loại theo phần vật thể bị cắt

– Hình cắt toàn bộ

+ Sử dụng một mặt phẳng cắt để chia vật thể thành hai phần.

+ Dùng biểu diễn hình dạng bên trong của vật thể.

– Hình cắt một nửa: (bán phần)

+ Hình cắt một nửa là hình biểu diễn một nửa hình cắt ghép với một nửa hình chiếu và được ngăn cách nhau bằng nét gạch chấm mảnh

+ Biểu diễn những vật thể có tính chất đối xứng

+ Chú ý: Các nét đứt ở nửa hình chiếu đã được thể hiện trên nửa hình cắt nên ta không cần vẽ

– Hình cắt cục bộ: (riêng phần)

+ Là hình biểu diễn một phần vật thể dưới dạng hình cắt

+ Được ngăn cách với phần còn lại của vật thể bằng nét gạch chấm mảnh

+ Chú ý: Đường giới hạn của phần hình cắt vẽ bằng nét lượn sóng

Phân loại theo mặt phẳng cắt

– Hình cắt đứng

Hình cắt đứng là hình cắt có mặt phẳng cắt song song với mặt phẳng hình chiếu đứng.

– Hình cắt bằng

Hình cắt bằng là hình cắt có mặt phẳng cắt song song với mặt phẳng chiếu bằng.

– Hình cắt cạnh

Hình cắt cạnh là hình cắt có mặt phẳng cắt song song với mặt phẳng chiếu cạnh.

Quy định: Các hình cắt đứng, bằng, cạnh nếu cắt qua trục đối xứng và biểu diễn ở vị trí hình chiếu cơ bản tương ứng thì không cần ghi kỹ hiệu.

– Hình cắt nghiêng

Hình cắt nghiêng là hình cắt có mặt phẳng cắt không song song với mặt phẳng hình chiếu cơ bản nào.

Quy định:Cách bố trí và ghi chú hình cắt nghiêng tương tự hình chiếu phụ.

– Hình cắt bậc

Hình cất bậc là hình cất có các mặt phẳng cắt song song với nhau và song song với mặt phẳng chiếu.

Quy định: Mặt phẳng cắt trung gian (mặt phẳng nối giữa các mặt phẳng cắt song song) quy định không vẽ vết mặt phẳng cắt trên hình cắt bậc để đảm bảo cho hình dạng bên trong của các bộ phận cùng thể hiện trên cùng một hình cắt.

– Hình cắt xoay

Hình cắt xoay là hình cắt có các mạt phẳng cắt giao nhau.

5/5 - (5 bình chọn)