Hiệp ước pa tơ nốt là gì? Định nghĩa, khái niệm

 • Tác giả: admin |
 • Cập nhật: 08/05/2022 |
 • WIKI hỏi đáp |
 • 269 Lượt xem
Đánh giá post

Hiệp ước pa tơ nốt là gì?

Tương tự: Hòa ước Giáp Thân (1884),Treaty of Huế,Hòa ước Patenôtre
Tương tự : Hòa ước Giáp Thân ( 1884 ), Treaty of Huế, Hòa ước Patenôtre

Hiệp ước pa tơ nốt được ký kết vào ngày 6/6/1884 tại kinh đô Huế bởi:

 • Đại diện Cộng hòa Pháp: Bộ trưởng Jules Patenôtre – đặc phái viên và đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Pháp tại Bắc Kinh.
 • Đại diện Hoàng đế An Nam: Nguyễn Văn Tường – đệ nhất phụ chính đại thần, toàn quyền đại thần Phạm Thận Duật và Phó toàn quyền đại thần Tôn Thất Phán

Nguyên nhân dẫn tới Hiệp ước pa tơ nốt

Sau khi ký kết Hiệp ước Hác măng năm 1883, nội bộ triều đình lục đục ; những vị vua Hiệp Hòa, Kiến Phúc, Hàm Nghi đều tiếp nối đuôi nhau lên ngôi nhưng chỉ quản lý được trong thời hạn rất ngắn .

Việc triều đình ký hòa ước 1883, đã làm quần chúng nhân dân phẫn nộ trước sự đầu hàng của vua quan nhà Nguyễn, các phong trào đầu tranh của quần chúng phản đối sự nhu nhược của nhà Nguyễn được nổ ra ngày càng mạnh mẽ

Lúc này, tiềm lực quân sự, kinh tế của Pháp ngày càng mạnh

Ở Bắc Kỳ thực dân Pháp đánh nhau với quân Thanh và đuổi được phần lớn quân Thanh về nước. Từ cuối 1883 đến giữa năm 1885, thực dân Pháp cho quân chiếm Tuyên Quang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hưng Hóa,… Tuy nhiên, ở một số tỉnh quân Thanh vẫn chiếm giữ đe dọa sự có mặt của quân Pháp ở Bắc Kỳ. Cuối cùng, hai quân Pháp – Thanh đã đi đến thỏa thuận bằng việc ký kết Hòa ước Thiên Tân 1885, trong đó có điều khoản nhà Thanh công nhận quyền bảo hộ của Pháp ở Việt Nam và quân Thanh cam kết rút khỏi Bắc Kỳ.

Sau khi vượt mặt quân Thanh, người Pháp làm chủ tình thế, bắt nhà Nguyễn ký bản hiệp ước pa tơ nốt ngày 6/6/1884, nội dung hiệp ước pa tơ nốt về cơ bản là giống Hiệp ước Hác măng ( hiệp ước Quý Mùi ), chỉ sửa đổi đôi chút về ranh giới khu vực Trung Kỳ nhằm mục đích lấy lòng vua quan phong kiến bù nhìn và xoa dịu dư luận

Nội dung Hiệp ước pa tơ nốt

Nội dung hiệp ước pa tơ nốt gồm 19 pháp luật, gồm những nội dung cơ bản sau đây :

 • An Nam chấp nhận sự bảo hộ của Pháp (kể cả những người dân An Nam ở nước ngoài), Pháp sẽ đại diện cho An Nam trên quan hệ ngoại giao (kể cả với Trung Quốc)
 • Các tỉnh nằm ở giữa ranh giới Nam Kỳ cho đến Ninh Bình (Trung Kỳ) vẫn thuộc quyền cai trị của quan chức An Nam; nhưng các vấn đề về hải quan, công chánh cần phải có sự chỉ đạo thống nhất, các dịch vụ cần phải sử dụng nhân viên người Âu Châu. Trong giới hạn này, cho phép việc mở cửa buôn bán với mọi quốc gia tại các cảng Tourane, Quy Nhơn, Xuân Đài, Đà Nẵng; những cảng mở thêm cửa trong tương lai phải có sự thống nhất của cả hai bên
 • Viên công sứ toàn quyền sẽ ở trong nội thành Huế với một đội quân để chủ trì quan hệ ngoại giao, điều hành công việc của bộ máy bảo hộ.
 • Những người nước ngoài thuộc bất cứ quốc tịch nào tại Bắc Kỳ và Trung Kỳ đều đặt dưới quyền tài phán của người Pháp
 • Các hoạt động kinh tế và công tác thuế quan sẽ do người Pháp nắm giữ và điều hành.

Hệ quả của hiệp ước Pa tơ nốt

Việc triều đình nhà Nguyễn ký kết với người Pháp hiệp ước Pa tơ nốt đã chấm hết triều đại phong kiến nhà Nguyễn với tư cách là một vương quốc độc lập, thay vào đó là chính sách thuộc địa nửa phong kiến, đặt Nước Ta trước ách đô hộ của thực dân Pháp cho đến cách mạng tháng 8 năm 1945 .
Người đăng: hoy

Time: 2020-10-13 10:12:25

Đánh giá post

Một cốc là bao nhiêu aoxơ?

Cập nhật: 08/05/2022

Mbti là gì?

Cập nhật: 08/05/2022

Pồ cô sịp pồ là gì?

Cập nhật: 08/05/2022