Hiện tượng quang điện trong là hiện tượng?

  • Tác giả: My Ly |
  • Cập nhật: 04/03/2024 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 5573 Lượt xem
5/5 - (6 bình chọn)

Trong chương trình môn Vật lý lớp 12, chúng ta được học về hiện tượng quang điện trong. Một câu hỏi được đặt ra là: Hiện tượng quang điện trong là hiện tượng? Cùng tìm hiểu qua bài viết này nhé.

Câu hỏi:

Hiện tượng quang điện trong là hiện tượng?

A. Giải phóng êlectron khỏi mối liên kết trong bán dẫn khi bị chiếu sáng.

B. Bứt êlectron ra khỏi bề mặt kim loại khi bị chiếu sáng.

C. Giải phóng êlectron khỏi kim loại bằng cách đốt nóng.

D. Giải phóng êlectron khỏi bán dẫn bằng cách bắn phá ion.

Đáp án đúng A.

Hiện tượng quang điện trong là hiện tượng giải phóng êlectron khỏi mối liên kết trong bán dẫn khi bị chiếu sáng, để cho chúng trở thành êlectron dẫn, đồng thời cũng tạo ra các lỗ trống cùng tham gia vào quá trình dẫn điện.

Giải thích lý do chọn đáp án A:

Khi bán dẫn tinh khiết được chiếu bằng chùm ánh sáng có bước sóng thích hợp thì một số êlectron liên kết trong bán dẫn có thể bứt ra khỏi các nguyên tử bán dẫn và chuyển động tự do trong khối bán dẫn đó. Đồng thời có một lượng như vậy các lỗ trống được tạo ra và tham gia vào quá trình dẫn điện.

Hiện tượng tạo thành các êlectron dẫn và lỗ trống trong bán dẫn, do tác dụng của ánh sáng của bước sóng thích hợp gọi là hiện tượng quang điện trong.

Nói cách khác, quang điện trong là hiện tượng ánh sáng giải phóng các electron liên kết và biến chúng thành các êlectron dẫn. Các êlectron được giải phóng trong quá trình này sẽ tạo ra các lỗ trống cùng tham gia vào việc dẫn điện. Khi hiện tượng này xảy ra thì các êlectron không bị bật ra ngoài mà chỉ chuyển động trong vật thể bán dẫn.

Chất quang dẫn là chất bán dẫn mà nó có tính dẫn điện tốt khi được ánh sáng thích hợp chiếu vào và trở thành chất dẫn điện kém khi không được ánh sáng chiếu.

Muốn gây được hiện tượng quang điện trong thì ánh sáng kích thích phải có bước sóng nhỏ hơn hoặc bằng một giá trị λo gọi là giới hạn quang điện của bán dẫn.

Vì năng lượng cần thiết để giải phóng êlectron liên kết trong bán dẫn thuưường nhỏ hơn công thoát A của êlectron từ mặt kim loại, nên giới hạn quang điện của nhiều bán dẫn nằm trong vùng ánh sáng hồng ngoại.

5/5 - (6 bình chọn)