Hệ quy chiếu bao gồm những gì

  • Tác giả: Vũ Thu Hà |
  • Cập nhật: 04/03/2024 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 5052 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Hệ quy chiếu là một khái niệm quen thuộc và được sử dụng nhiều trong các hoạt động đo đạc và bản đồ. Vậy hệ quy chiếu bao gồm những gì là câu hỏi được nhiều độc giả quan tâm tìm hiểu.

Câu hỏi: Hệ quy chiếu bao gồm những gì

A. vật làm mốc, hệ toạ độ, mốc thời gian

B. hệ toạ độ, mốc thời gian và đồng hồ.

C. vật làm mốc, mốc thời gian và đồng hồ.

D. vật làm mốc, hệ toạ độ, mốc thời gian và đồng hồ.

Đáp án: Đáp án đúng là đáp án D: Hệ quy chiếu bao gồm vật làm mốc, hệ toạ độ, mốc thời gian và đồng hồ.

Lý giải việc chọn đáp án D là đáp án đúng do:

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Nghị định 45/2015/NĐ-CP về hoạt động đo đạc và bản đồ do Thủ tướng Chính phủ ban hành có quy định về khái niệm hệ quy chiếu như sau: “Hệ quy chiếu là hệ thống tọa độ toán học trong không gian và trên mặt phẳng để biểu thị lên đó các kết quả đo đạc và bản đồ. Hệ quy chiếu quốc gia là hệ quy chiếu được lựa chọn để sử dụng thống nhất trong cả nước”.

Trong cơ học, hệ quy chiếu là một hệ tọa độ, dựa vào đó vị trí của mọi điểm trên các vật thể và vị trí của các vật thể khác được xác định, đồng thời có một đồng hồ đo thời gian để xác định thời điểm của các sự kiện.

Để xác định vị trí của một vật, ta cần chọn một vật làm mốc, một hệ trục toa độ gắn với cần chọn một vật làm mốc và một chiều dương trên quỹ đạo đó. Để xác định thời gian trong chuyển động ta cần chọn một mốc thời gian (hay gốc thời gian) và dùng một đồng hồ để đo thời gian. Trong vật lý, một hệ quy chiếu bao gồm :

+ Một vật làm mốc, một hệ toạ độ gắn với vật làm mốc ;

+ Một mốc thời gian và một đồng hồ.

Trong nhiều bài toán cơ học, nhiều khi nói về hệ quy chiếu, người ta chỉ đề cập đến hệ toạ độ, vật làm mốc và mốc thời gian mà không cần nói đến đồng hồ.

Do đó đáp án đúng cho câu hỏi hệ quy chiếu bao gồm những gì là đáp án D: Hệ quy chiếu bao gồm vật làm mốc, hệ toạ độ, mốc thời gian và đồng hồ.

5/5 - (5 bình chọn)