Hạt tải điện trong chất điện phân là?

  • Tác giả: My Ly |
  • Cập nhật: 04/03/2024 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 9928 Lượt xem
5/5 - (14 bình chọn)

Câu hỏi:

Hạt tải điện trong chất điện phân là?

A. Ion dương và ion âm.

B. Electron dẫn và lỗ trống.

C. Ion dương, ion âm và electron.

D. Electron tự do.

Đáp án A.

Hạt tải điện trong chất điện phân là ion dương và ion âm, các hợp chất hóa học như axit, bazơ và muối bị phân ly (một phần hoặc toàn bộ) thành các nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử tích điện gọi là ion, ion có thể chuyển động tự do trong dung dịch và trở thành hạt tải điện.

Giải thích nguyên nhân lựa chọn đáp án A:

Chất điện phân hay hạt tải sinh ra do điện phân dung dịch chất điện phân là dung dịch axit, dung dịch muối, bazơ hay các muối nóng chảy. Các hạt tải điện trong chất điện phân các ion dương, ion âm bị phân ly từ các phân tử axit, muối, bazơ.

– Dòng điện trong chất điện phân khi dòng ion dương, ion âm chuyển động có hướng theo hai chiều ngược nhau trong điện trường chính là dòng điện trong chất điện phân.

– Bản chất dòng điện trong chất điện phân:

+ Dòng điện trong chất điện phân là dòng ion dương và ion âm chuyển động có hướng theo hai chiều ngược nhau. Ion dương chạy về phía catot nên gọi là cation, ion âm chạy về phía anot nên gọi là anion.

+ Dòng điện trong chất điện phân không chỉ tải điện lượng mà còn tải cả vật chất (theo nghĩa hẹp) đi theo. Tới điện cực chỉ có electron có thể đi tiếp còn lượng vật chất đọng lại ở điện cực gây ra hiện tượng điện phân. Chất điện phân không dẫn điện tốt bằng kim loại.

– Những hiện tượng diễn ra ở điện cực:

+ Xét chi tiết những hoạt động xảy ra ở điện cực của bình điện phân dung dịch CúO4 có điện cực bằng đồng bình điện phân này thuộc loại đơn giản nhất vì chất tan là muối của kim loại dùng làm điện cực trường hợp này là đồng. Khi dòng điện chạy qua, cation Cu2+ chạy về catot về nhận electron từ nguồn điện đi tới. Ta có các điện cực, cụ thể:

Ở catot: Cu2+ + 2e- -> Cu

Ở canot: Cu -> Cu2+ + 2e-.

Khi anion chạy về anot nó kéo ion Cu2+ vào dung dịch đồng ở anot sẽ tan dần vào trong dung dịch đó là hiện tượng dương cực tan.

+ Các ion chuyển động về các điện cực có thể tác dụng với chất làm điện cực hoặc với dung môi tạo nên các phản ứng hóa học gọi là phản ứng phụ trong hiện tượng điện phân.

– Có hai loại hạt tải điện trong chất bán dẫn là electron và lỗ trống:

+ Khi bị chiếu sáng hay bị tác dụng của các tác nhân ion hóa khác điện trở của chất bán dẫn giảm đáng kể.

+ Khi nhiệg độ thấp, chất bán dẫn siêu tinh khiết có điện trở suất rất lớn, khi nhiệt độ tăng hệ số nhiệt điện trở sẽ có giá trị âm còn điện trở suất giảm nhanh. Khi pha một ít tạp chất, điện trở suất của chất bán dẫn giảm rất mạnh.

Như vậy, Hạt tải điện trong chất điện phân là? Đã được chúng tôi trả lời và phân tích chi tiết trong bài viết phía trên. Chúng tôi mong rằng nội dung trong bài viết sẽ giúp ích được quý bạn đọc.

5/5 - (14 bình chọn)