Hạt nào sau đây không thể tải điện?

  • Tác giả: Phạm Thị Kim Oanh |
  • Cập nhật: 04/03/2024 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 837 Lượt xem
5/5 - (6 bình chọn)

Câu hỏi:

Hạt nào sau đây không thể tải điện?

A. Proton.

B. Electron.

C. Ion.

D. Photon.

Đáp án đúng D.

Hạt không thể tải điện là Photon, Photon là lượng hay lượng tử bức xạ điện từ có kích thước nhỏ, nằm rời rạc, đây là đơn vị cơ bản của ánh sáng, photon luôn luôn chuyển động và nằm trong chân không, vì không mang điện tích nên photon không phải là hạt tải điện.

Giải thích lý do chọn đáp án D:

Trong khi học môn Vật Lý hoặc môn Hóa, chắc hẳn đã ít nhất một lần chúng ta bắt gặp khái niệm hạt tải điện. Hạt tải điện là hạt có mang điện tích, loại hạt này có thể truyền tải dòng điện đi. Đó là các hạt mang điện như electron, proton, ion dương, ion âm.

Hạt tải điện trong kim loại là các electron tự do. Mật độ của các electron tự do trong kim loại rất cao nên kim loại dẫn điện rất tốt. Bản chất dòng điện trong kim loại là dòng dịch chuyển có hướng của các electron dưới tác dụng của điện trường. Chuyển động nhiệt của mạng tinh thể cản trở chuyển động của hạt tải điện làm cho điện trở kim loại phụ thuộc vào nhiệt độ. Đến gần 0oK, điện trở của kim loại rất nhỏ.

Các dung dịch muối, axit, bazơ hay các muối nóng chảy được gọi là các chất điện phân. Hạt tải điện trong chất điện phân là các ion dương, ion âm bị phân li từ các phân tử muối, axit, bazơ. Dòng điện trong chất điện phân là dòng ion dương và ion âm chuyển động có hướng theo hai chiều ngược nhau trong điện trường.

Chất khí vốn không dẫn điện. Chất khí chỉ dẫn điện khi có hạt tải điện (electron, ion) do tác nhân ion hóa sinh ra. Dòng điện trong chất khí là dòng chuyển dời có hướng của electron và các ion trong điện trường.

Quá trình dẫn điện không tự lực của chất khí xảy ra khi ta phải dùng tác nhân ion hóa từ bên ngoài để tạo ra hạt tải điện trong chất khí. Khi dùng nguồn điện áp lớn để tạo ra sự phóng điện qua chất khí, ta thấy có hiện tượng nhân hạt tải điện. Quá trình phóng điện tự lực trong chất khí là quá trình phóng điện vẫn tiếp tục giữ được khi không còn tác nhân ion hóa tác động từ bên ngoài.

Chất bán dẫn là một nhóm vật liệu mà tiêu biểu là gecmani và silic. Chất bán dẫn có hai loại hạt tải điện là electron và lỗ trống. Dòng điện trong bán dẫn là dòng các electron dẫn chuyển động ngược chiều điện trường và dòng các lỗ trống chuyển động cùng chiều điện trường.

Lớp chuyển tiếp p-n là chỗ tiếp xúc giữa 2 miền mang tính dẫn điện p và n trên một tinh thể bán dẫn. Dòng điện chỉ chạy qua được lớp chuyển tiếp p-n theo chiều từ p sang n, nên lớp chuyển tiếp p-n được dùng làm điôt bán dẫn để chỉnh lưu dòng điện xoay chiều.

Photon là lượng hay lượng tử bức xạ điện từ có kích thước nhỏ, nằm rời rạc. Đây là đơn vị cơ bản của ánh sáng. Photon luôn luôn chuyển động và nằm trong chân không, truyền với tốc độ không đổi theo các chiều quan sát là 2.998 x 108 m/s. Đây được gọi là tốc độ ánh sáng, ký hiệu bằng chữ C. Một trong những tính chất cơ bản của photon là Photon không có điện tích. Do không mang điện tích nên photon không phải là hạt tải điện. => Đáp án đúng D.

5/5 - (6 bình chọn)