Hành động nào dưới đây thể hiện thế giới quan duy tâm?

  • Tác giả: Nguyễn Nam |
  • Cập nhật: 04/03/2024 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 1943 Lượt xem
5/5 - (14 bình chọn)

Thế giới quan duy tâm cho rằng ý thức, tinh thần là cái có trước và sản sinh ra giới tự nhiên; như vậy là đã bằng cách này hay cách khác thừa nhận sự sáng tạo ra thế giới. Vây hành động nào dưới đây thể hiện thế giới quan duy tâm là câu hỏi được độc giả quan tâm.

Câu hỏi: Hành động nào dưới đây thể hiện thế giới quan duy tâm?

A. Dâng sao giải hạn.

B. Đến bệnh viện khám chữa bệnh.

C. Uống thuốc theo đơn của bác sĩ.

D. Tập thể dục để rèn luyện sức khỏe.

Đáp án:

Đáp án đúng cho câu hỏi Hành động nào dưới đây thể hiện thế giới quan duy tâm là đáp án: A. Dâng sao giải hạn.

Lý giải việc chọn đáp án A là đáp án đúng

Khái quát có thể hiểu triết học theo quan điểm Mác Lênin thì Triết học là hệ thống tri thức lý luận chung nhất của con người về thế giới; về vị trí, vai trò của con người trong thế giới ấy. Dựa vào cách giải quyết vấn đề cơ bản của Triết học mà người ta phân chia thành thế giới quan duy vật hay thế giới quan duy tâm.

Chủ nghĩa duy tâm triết học cho rằng ý thức, tinh thần là cái có trước và sản sinh ra giới tự nhiên; như vậy là đã bằng cách này hay cách khác thừa nhận sự sáng tạo ra thế giới. Chủ nghĩa duy tâm chia thành hai phái: chủ nghĩa duy tâm chủ quan và chủ nghĩa duy tâm khách quan.

+ Chủ nghĩa duy tâm chủ quan thừa nhận tính thứ nhất của ý thức con người. Trong khi phủ nhận sự tồn tại khách quan của hiện thực, chủ nghĩa duy tâm chủ quan khẳng định mọi sự vật, hiện tượng chỉ là phức hợp những cảm giác của cá nhân, của chủ thể.

+ Chủ nghĩa duy tâm khách quan cũng thừa nhận tính thứ nhất của ý thức nhưng theo họ đấy là là thứ tinh thần khách quan có trước và tồn tại độc lập với con người. Thực thể tinh thần khách quan này thường mang những tên gọi khác nhau như ý niệm, tinh thần tuyệt đối, lý tính thế giới, v.v..

Từ việc tìm hiểu về thế giới quan duy tâm cho thấy trong các hành động thì hành động Dâng sao giải hạn là hành động thể hiện thế giới quan duy tâm. Hành động thuộc về mặt ý thức của con người. Các hành động còn lại như đến bệnh viện khám chữa bệnh; Uống thuốc theo đơn của bác sĩ hay Tập thể dục để rèn luyện sức khỏe không thuộc về mặt ý thức của con người.

Do đó đáp án đúng cho câu hỏi Hành động nào dưới đây thể hiện thế giới quan duy tâm? là đáp án: A. Dâng sao giải hạn.

5/5 - (14 bình chọn)