Hàng hóa sức lao động là gì?

  • Tác giả: My Ly |
  • Cập nhật: 04/03/2024 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 12731 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Để đáp ứng các nhu cầu thiết yếu của bản thân và phát triển xã hội, các cá nhân đóng góp sức lao động vào các hoạt động kinh doanh, sản xuất,… Từ góc nhìn triết học, C.Mác đã nhắc đến thuật ngữ hàng hóa sức lao động trong các luận giải khoa học về nguồn gốc và bản chất của giá trị thặng dư.

Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho quý bạn đọc các thông tin cơ bản liên quan đến hàng hóa sức lao động là gì?

Hàng hóa sức lao động

Theo C.Mác, sức lao động hay năng lực lao động là toàn bộ những năng lực thể chất và tinh thần tồn tại trong cơ thể, trong một con người đang sống và được người đó đem ra vận dụng mỗi khi sản xuất ra một giá trị sử dụng nào đó.

Để sức lao động trở thành hàng hóa cần đáp ứng hai điều kiện sau:

– Một là người lao động được tự do về thân thể.

– Hai là người lao động không có đủ các tư liệu sản xuất để tự kết hợp với sức lao động của mình tạo ra hàng hóa để bán, cho nên họ phải bán sức lao động.

Từ những hiểu biết hàng hóa sức lao động là gì, ta có thể rút ra các thuộc tính cơ bản của hàng hóa sức lao động.

Thuộc tính của hàng hóa sức lao động

Hàng hóa sức lao động có hai thuộc tính cơ bản là giá trị và giá trị sử dụng. Cụ thể:

– Giá trị của hàng hóa sức lao động cũng do một số lượng lao động xã hội cần thiết để sản xuất và tái sản xuất ra sức lao động quyết định. Giá trị của hàng hóa sức lao động được tạo thành bởi các yếu tố sau:

+ Giá trị tư liệu sinh hoạt cần thiết (cả vật chất, tinh thần) để tái sản xuất sức lao động.

+ Phí tổn đào tạo người lao động.

+ Giá trị những tư liệu sinh hoạt cần thiết bao gồm vật chất và tinh thần của người lao động.

– Giá trị sử dụng của hàng hóa sức lao động cũng là để thỏa mãn nhu cầu của người mua.

Người mua hàng hóa sức lao động mong muốn thỏa mãn nhu cầu có giá trị lớn hơn, giá trị tăng thêm. Giá trị sử dụng của hàng hóa sức lao động được thể hiện trong quá trình sử dụng sức lao động.

Ví dụ về hàng hóa sức lao đông

Hàng hóa sức lao động là loại hàng hóa đặc biệt được tạo ra bằng sức lao động của con người. Đây là một loại hàng hóa phi vật chất, không có thể tích hoặc trọng lượng cụ thể, nhưng có giá trị định giá dựa trên thời gian và năng lực sử dụng của lao động.

Ví dụ về hàng hóa sức lao động bao gồm:

– Dịch vụ lao động: Đây là các dịch vụ được cung cấp bởi người lao động, chẳng hạn như dịch vụ của một bác sĩ, một kỹ sư, một giáo viên, một nhân viên bán hàng, hay một tài xế taxi. Giá trị của các dịch vụ này được xác định dựa trên thời gian và kỹ năng của người lao động cung cấp.

– Hàng hóa sản xuất bởi sức lao động: Đây là các sản phẩm được tạo ra bằng sức lao động của con người, chẳng hạn như quần áo, giày dép, máy móc, thiết bị điện tử, hay các sản phẩm nông nghiệp như lúa, cà phê, bông… Những sản phẩm này được định giá dựa trên thời gian, nguồn lực và kỹ năng của lao động.

0 Lao động người làm tự do: Đây là các dịch vụ hoặc sản phẩm được tạo ra bởi những người làm tự do, chẳng hạn như các nhà văn, nghệ sĩ, nhà thiết kế, hay các nhà làm vườn. Giá trị của các sản phẩm này được xác định dựa trên thời gian, kỹ năng và sự sáng tạo của người làm.

Phân biệt hàng hóa sức lao động và hàng hóa thông thường

Từ những nội dung nêu trên của bài viết hàng hóa sức lao động là gì, chúng ta có thể phân biệt hàng hóa sức lao động với các hàng hóa thông thường qua bảng sau:

Tiêu chí

Hàng hóa sức lao động

Hàng hóa thông thường

Phương thức tồn tại

Hàng hóa sức lao động gắn liền với Không gắn liền với con người

Giá trị

Hàng hóa sức lao động mang yếu tố vật chất, tinh thần và lịch sử. Nó được đo gián tiếp bằng giá trị của những tư liệu sinh hoạt cần thiết để tái sản xuất sức lao động Hàng hóa thông thường chỉ mang yếu tố vật chất, được đo bằng thời gian lao động xã hội cần thiết một cách trực tiếp

Giá cả

Giá cả nhỏ hơn giá trị Giá cả có thể tương đương với giá trị

Giá trị sử dụng

Đặc biệt tạo ra giá trị mới lớn hơn giá trị của bản thân nó, đó chính là giá trị thặng dư Không tạo ra giá trị mới

Quan hệ giữa người mau và người bán

Người mua có quyền sử dụng, không có quyền sở hữu, người bán phải phục tùng người mua Người mua và người bán độc lập với nhau

Ý nghĩa

Hàng hóa sức lao động là nguồn gốc của giá trị thặng dư Được biểu hiện dưới dạng của cải

Hàng hóa sức lao động là hàng hóa đặc biệt

Căn cứ vào định nghĩa hàng hóa sức lao động là gì và các thuộc tính cơ bản của hàng hóa sức lao động, ta thấy hàng hóa sức lao động là hàng hóa đặc biệt bởi:

– Để trở thành hàng hóa, sức lao động cần đáp ứng các điều kiện như đã nêu ở trên.

– Hàng hóa sức lao động được hình thành bởi con người với những nhu cầu đa dạng và phức tạp của con người. Các nhu cầu đó toàn diện bao gồm cả vật chất và tinh thần phù hợp với quá trình phát triển của xã hội.

Nhu cầu vật chất của con người rất đa dạng để đáp ứng các nhu cầu cơ bản như ăn, mặc, sinh sống,…. Bên cạnh đó, công nhân còn mong muốn đáp úng các nhu cầu về tinh thần như giải trí, được khuyến khích, được tôn trọng,… Thậm chí, việc cung cấp hàng hóa sức lao động của con người còn phụ thuộc vào các nhu cầu thực tế khác như tâm lý, nhận thức, văn hóa, khu vực địa lý, môi trường sinh hoạt,… Trong khi đó, xã hội luôn vận động và phát triển dẫn đến các nhu cầu của con người ngày càng nâng cao.

– Đặc biệt, hàng hóa sức lao động được coi là hàng hóa đặc biệt mang yếu tố tinh thần và lịch sử đồng thời tạo ra giá trị thặng dư cho xã hội. Bởi, giá trị sử dụng của hàng hóa sức lao động có điểm ưu điểm đặc biệt mà không hàng hóa nào có được, đó là trong quá trình sử dụng, chúng không những bảo tồn được giá trị mà còn tạo được giá trị lớn hơn, gọi là giá trị thặng dư.

Như vật, có thể hiểu giá trị thặng dư là bộ phận giá trị mới dôi ra ngoài giá trị sức lao động do công nhân tạo ra, là kết quả của lao động không công của công nhân cho nhà tư bản.

Qua những phân tích nêu trên, bạn đọc đã nắm được các thông tin cơ bản về hàng hóa sức lao động là gì? Qua đây, chúng ta thấy được hàng hóa sức lao động là hàng hóa đặc biệt, là nguồn gốc của giá trị thặng dư. Mong rằng các thông tin mà chúng tôi cung cấp sẽ hữu ích với quý bạn đọc. Cảm ơn đã theo dõi bài viết của chúng tôi.

5/5 - (5 bình chọn)