Hải quan tiếng Anh là gì?

  • Tác giả: Cẩm Tú |
  • Cập nhật: 19/08/2021 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 1292 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Hải quan là gì?

Hải quan là một ngành của cơ quan nhà nước hoạt động tại một địa điểm cụ thể là cửa khẩu ở một lãnh thổ quốc gia nào đó. Mục đích của việc kiểm tra này là nhằm đảm bảo cũng như thúc đẩy sự phát triển trong sản xuất, ngoài ra còn bảo vệ lợi ích cũng như chủ quyền của quốc gia đó.

Hải quan tiếng Anh là gì?

Hải quan tiếng Anh là: customs

Hải quan được định nghĩa như sau bằng tiếng Anh là:
Customs is a branch of a state agency operating at a specific point, a border gate in a certain national territory. The purpose of this inspection is to ensure and promote the development of production, in addition to protecting the interests and sovereignty of that country.

>>> Tham khảo: Công văn tiếng Anh là gì?

 

Danh mục từ tương ứng với hải quan tiếng Anh là gì?

Từ tương ứng với từ Hải quan là: thương chính

Tiếng Anh là: main business.

>>> Tìm hiểu thêm: Chuyên ngành tiếng Anh là gì?

Ví dụ cụm từ thường sử dụng hải quan bằng tiếng Anh như thế nào?

– Tra cứu tờ khai hải quan – tiếng Anh là: Look up customs declaration

– Kiểm tra hải quan – tiếng Anh là: check Customs declaration code

– Mã tờ khai hải quan – tiếng Anh là: Customs declaration code

– Tra cứu lệ phí hải quan – tiếng Anh là: Look up customs fees

– Báo hải quan – tiếng Anh là: Customs newspaper

– Địa chỉ hải quan  – tiếng Anh là: Customs address

– Tra cứu thông tin doanh nghiệp hải quan – tiếng Anh là: Look up customs business information

– Làm thủ tục hải quan thế nào? – tiếng Anh là: How to do customs clearance?

– Quy định thủ tục hải quan đối với bưu phẩm, bưu kiện – tiếng Anh là: Provisions of customs procedures for postal matters and parcels.

>>> Tham khảo: Nghiệm thu tiếng Anh là gì?

 

– Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Ninh – tiếng Anh là: Quang Ninh Customs Department Party Committee

– Kiểm tra và phản ánh doanh nghiệp kêu vướng mắc thủ tục hải quan – tiếng Anh là: Inspection and reflection of enterprises facing customs procedures

– Tin tức sự kiện liên quan đến Hải quan – tiếng Anh là: News and event related to Customs

– Website cục Hải quan tỉnh – tiếng Anh là: Website of Provincial Customs Department

– Các quy định về nhập cảnh – tiếng Anh là: The provisions of entry

– Kiến thức về Hải quan – tiếng Anh là: Knowledge about Customs

– Trị giá Hải quan – tiếng Anh là: Customs value

– Quy trình cơ quản của thủ tục hải quan hàng hóa nhập khẩu – tiếng Anh là: The management process of customs procedures for imported goods

– Tổng cục hải quan – tiếng Anh là: General Department of Customs

– Báo Hải quan online – tiếng Anh là: Customs newspaper online

– Lịch sử Hải quan Việt Nam – tiếng Anh là History of Vietnam Customs

– Đại lý Hải quan là gì? – tiếng Anh là: What is customs agent?

– Những điều cần biết về thủ tục Hải quan – tiếng Anh là: Things to know about Customs procedures

– Những công việc Hải quan phải làm – tiếng Anh: what are the customs jobs to do ?

Lực lượng hải quan – tiếng Anh là: customs force

– Hệ thống cơ quan Hải quan – tiếng Anh là: customs system

– Đánh thuế hải quan – tiếng Anh là: customs duty

– Luật Hải quan có quy định nào? – tiếng Anh là: Law have any regulations?

Phạm vi hoạt động Hải quan tiếng Anh là: scope of customs operations.

>>> Tham khảo: Cộng tác viên tiếng Anh là gì?

5/5 - (5 bình chọn)