Hai chức năng cơ bản của nơron là?

  • Tác giả: Vũ Thu Hà |
  • Cập nhật: 04/03/2024 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 1348 Lượt xem
5/5 - (6 bình chọn)

Nơron là đơn vị cơ bản cấu tạo hệ thống thần kinh và là một phần quan trọng nhất của não. Nơ-ron là những tế bào dài nhất trong cơ thể, biệt hóa cao độ nên mất trung thể và khả năng phân chia, nhưng có khả năng tái sinh phần cuối sợi trục nếu bị tổn thương. Vậy hai chức năng cơ bản của nơron là?

Câu hỏi: Hai chức năng cơ bản của nơron là?

A. Cảm ứng và phân tích các thông tin.

B. Dẫn truyền xung thần kinh và xử lý thông tin.

C. Cảm ứng và dẫn truyền xung thần kinh.

D. Tiếp nhận và trả lời kích thích.

Đáp án đúng C.

Hai chức năng cơ bản của nơron là cảm ứng và dẫn truyền xung thần kinh, dưới dạng các tín hiệu hóa học trong các hoạt động điều khiển, điều hoà và phối hợp mọi hoạt động của các cơ quan và hệ cơ quan trong cơ thể nhằm tạo sự thích nghi với các thay đổi từ môi trường bên trong và bên ngoài.

Lý giải việc chọn đáp án C là đáp án đúng do:

Mỗi nơron có cấu tạo điển hình gồm một thân chứa nhân, hình sao nhiều cạnh hoặc bầu dục và các sợi. Từ thân phát đi nhiều tua ngắn phân nhánh như cành cây gọi là sợi nhánh và một tua dài, mảnh gọi là sợi trục. Dọc sợi trục có thể có những tế bào xchoan bao bọc tạo nên bao miêlin. Sợi trục nối giữa trung ương thần kinh với các cơ quan, chúng đi chung với nhau thành từng bó gọi là dây thần kinh.

Chức năng cơ bản của nơ-ron là cảm ứng và dẫn truyền xung thần kinh dưới dạng các tín hiệu hóa học trong các hoạt động điều khiển, điều hoà và phối hợp mọi hoạt động của các cơ quan và hệ cơ quan trong cơ thể nhằm tạo sự thích nghi với các thay đổi từ môi trường bên trong và bên ngoài. Cụ thể:

+ Cảm ứng là khả năng tiếp nhận các kích thích và phản ứng lại các kích thích bằng hình thức phát sinh xung thần kinh.

+ Dẫn truyền xung thần kinh là khả năng lan truyền xung thần kinh theo một chiều nhất định từ nơi phát sinh hoặc tiếp nhân về thân nơron và truyền đi dọc theo sợi trục.

5/5 - (6 bình chọn)