Gói thầu phi tư vấn là gì?

  • Tác giả: Nguyễn Nam |
  • Cập nhật: 04/03/2024 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 1302 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Gói thầu phi tư vấn là gì? là một trong câu hỏi nhận được rất nhiều sự quan tâm từ độc giả. Đây là thuật ngữ khá chuyên ngành nên việc tiếp cận rộng rãi và phổ biến đến các chủ thể trong đời sống là khá khó tiếp cận. Do đó đội ngũ chuyên viên tư vấn của chúng tôi xin đưa ra nội dung giải đáp giúp độc giả về vấn đề trên.

Gói thầu phi tư vấn là gì?

Để giải đáp cho câu hỏi Gói thầu phi tư vấn là gì thì hiện nay theo quy định tại Khoản 9, Điều 4, Luật đấu thầu 2013 quy định: “9. Dịch vụ phi tư vấn là một hoặc một số hoạt động bao gồm: logistics, bảo hiểm, quảng cáo, lắp đặt không thuộc quy định tại khoản 45 Điều này, nghiệm thu chạy thử, tổ chức đào tạo, bảo trì, bảo dưỡng, vẽ bản đồ và hoạt động khác không phải là dịch vụ tư vấn quy định tại khoản 8 Điều này.

Ngoài ra Gói thầu phi tư vấn  là danh từ và được sử dụng trong tiếng Anh bởi cụm từ Non-Consulting Package. Gói thầu phi tư vấn được hiểu là gói thầu mà dịch vụ tư vấn có mức độ sử dụng “chất xám” ít hơn so với gói thầu tư vấn. 

Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng đối với gói thầu phi tư vấn

Ngoài việc giải đáp Gói thầu phi tư vấn là gì ở nội dung trước thì bài viết giải đáp về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn. Cụ thể việc lập hồ sơ đấu thầu đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn có giá gói thầu không quá 10 tỷ (gói thầu quy mô nhỏ) thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu số 43/2013/QH13. 

Hiện nay đối tượng áp dụng đối với gói thầu phi tư vấn được áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tham gia hoặc đối tượng có liên quan tới hoạt động lựa chọn nhà thầu.

Phân biệt gói thầu phi tư vấn và gói thầu tư vấn trong đấu thầu

Gói thầu tư vấn trong đấu thầu hay Dịch vụ tư vấn trong đấu thầu được quy định tại khoản 8 Điều 4 Luật Đấu thầu 2013. Cụ thể có thể hiểu gói thầu dịch vụ tư vấn bao gồm:

” Dịch vụ tư vấn là một hoặc một số hoạt động bao gồm: lập, đánh giá báo cáo quy hoạch, tổng sơ đồ phát triển, kiến trúc; khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo đánh giá tác động môi trường; khảo sát, lập thiết kế, dự toán; lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm tra, thẩm định; giám sát; quản lý dự án; thu xếp tài chính; kiểm toán, đào tạo, chuyển giao công nghệ; các dịch vụ tư vấn khác.”

Sự khác nhau giữa gói thầu phi tư vấn và gói thầu tư vấn trong đấu thầu thể hiện ở những hoạt động trong

– Những hoạt động trong dịch vụ tư vấn: 

+ Giám sát dự án thực thi

+ Thu xếp tài chính cho dự án

+ Kiểm tra, thẩm tra, thẩm định các điều trong dự án thực hiện

+ Kiểm toán, đào tạo, chuyển giao công nghệ có liên quan đến dự án

+ Đánh giá các hồ sơ liên quan như: hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ quan tâm, hồ sơ đề xuất,…

+ Lập các hồ sơ 

+ Khảo sát dự án, lập thiết kế cũng như dự toán chi phí dự án.

+ Lập báo cáo nghiên cứu tiền, công việc khảo sát, làm báo cáo nghiên cứu mức độ khả thi, đánh giá tác động của môi trường.

+ Lập, đánh giá báo có quy hoạch, tổng sơ đồ phát triển, kiến trúc của dự án.

+ Ngoài ra còn các dịch vụ tư vấn khác kèm theo nếu phát sinh trong quá trình đấu thầu.

– Các hoạt động trong dịch vụ phi tư vấn cụ thể là:

+ Quảng cáo

+ Lắp đặt

+ Bảo trì

+ Bảo dưỡng

+ Bảo hiểm

+ Logistics

+ Nghiệm thu chạy thử

+ Vẽ bản đồ

+ Tổ chức đào tạo

+ Ngoài ra còn có những hoạt khác không phải hoạt động của dịch vụ tư vấn mà khoản 8 điều 4 Luật Đấu thầu 2013 đã quy định trên.

Việc phân loại cũng như phân biệt sự khác nhau giữa 2 lĩnh vực đấu thầu được thực hiện theo các điều khoản đã quy định. Với những thông tin trên đây, chúng tôi tin rằng Quý khách hàng đã phần nào nắm được nội dung Gói thầu phi tư vấn là gì. Trong trường hợp Quý khách hàng có bất cứ thắc mắc gì về bài viết cũng như vấn đề có liên quan, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ thực hiện.

5/5 - (5 bình chọn)