Giấy phép quảng cáo thực phẩm

  • Tác giả: Phương Thảo |
  • Cập nhật: 04/05/2023 |
  • Tư vấn doanh nghiệp |
  • 369 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Việc các cá nhân, tổ chức kinh doanh thực phẩm tiến hành quảng cáo thực phẩm nhằm mục tiêu đưa sản phẩm tới gần hơn với người tiêu dùng. Vậy, quảng cáo thực phẩm là gì? Thủ tục tiến hành quảng cáo thực phẩm ra sao? Giấy phép quảng cáo thực phẩm được cấp như thế nào?

Trong bài viết lần này, chúng tôi sẽ cung cấp tới quý bạn đọc một số nội dung liên quan tới vấn đề: Giấy phép quảng cáo thực phẩm.

Khái niệm quảng cáo thực phẩm

Theo quy định tại Điều 43 – Luật an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2010 quy định về quản cáo thực phẩm như sau:

“1. Việc quảng cáo thực phẩm do tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm hoặc người kinh doanh dịch vụ quảng cáo thực hiện theo quy định của pháp luật về quảng cáo.

2. Trước khi đăng ký quảng cáo, tổ chức, cá nhân có thực phẩm cần quảng cáo phải gửi hồ sơ tới cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền để xác nhận nội dung quảng cáo.

3. Người phát hành quảng cáo, người kinh doanh dịch vụ quảng cáo, tổ chức, cá nhân có thực phẩm quảng cáo chỉ được tiến hành quảng cáo khi đã được thẩm định nội dung và chỉ được quảng cáo đúng nội dung đã được xác nhận.”

Những loại thực phẩm bắt buộc phải đăng ký nội dung khi quảng cáo

Thực phẩm bắt buộc phải xin Giấy phép quảng cáo, cụ thể:

– Thực phẩm chức năng.

– Thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng.

– Nước khoáng thiên nhiên.

– Nước uống đóng chai.

– Phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm.

– Dụng cụ vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm trong quá trình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm.

Khi có nhu cầu, mong muốn quảng cáo một trong những sản phẩm nêu trên, đơn vị kinh doanh bắt buộc phải xin cấp giấy phép quảng cáo thực phẩm.

Hồ sơ xin cấp giấy phép quảng cáo thực phẩm

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

– Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định An toàn thực phẩm hoặc Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ký.

– Bản thông tin chi tiết về sản phẩm đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

– Sản phẩm quảng cáo thực phẩm.

+ 01 bản ghi nội dung quảng cáo dự kiến trong đĩa hình, đĩa âm thanh, đĩa mềm kèm theo 02 bản kịch bản trên truyền hình, điện ảnh, phát thanh.

+ 02 Bản maket nội dung dự kiến quảng cáo và kèm theo file mềm ghi nội dung đăng ký quảng cáo đối với quảng cáo trên báo viết, tờ rơi, pốt-x-tơ (poster), ap phích hoặc in ấn trên vật dụng khác, quảng cáo trên báo điện tử, cổng thông tin điện tử của doanh nghiệp, cổng thông tin điện tử của đơn vị làm dịch vụ quảng cáo, internet.

– Tài liệu tham khảo, tài liệu khoa học chứng minh cho thông tin quảng cáo trong trường hợp nội dung quảng cáo không có trong bản thông tin chi tiết về sản phẩm đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận, trong trường hợp tài liệu chứng minh được viết bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch sang tiếng Việt.

– Mẫu nhãn sản phẩm đã được cơ quan y tế có thẩm quyền chấp thuận.

Thủ tục xin cấp giấy phép quảng cáo thực phẩm

Bước 1: Tổ chức/cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Chi Cục An toàn thực phẩm.

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ

– Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định thì cấp Phiếu tiếp nhận hồ sơ.

– Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3:

– Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ theo Phiếu tiếp nhận hồ sơ, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thông báo bằng văn bản cho cơ sở nêu rõ nội dung cần điều chỉnh, bổ sung.

Thời gian để đơn vị đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo sửa đổi, bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu tối đa là 90 ngày kể từ ngày nhận được văn bản thông báo sửa đổi, bổ sung của cơ quan tiếp nhận hồ sơ. Quá thời hạn này thì hồ sơ đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo hết giá trị.

– Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chi cục An toàn vệ sinh thực pahamr cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo cho tổ chức, cá nhân. Trường hợp không cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo, Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do không cấp.

– Đối với quảng cáo thông qua hình thức hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện:

+ Trước khi tiến hành việc quảng cáo ít nhất 02 ngày làm việc, tổ chức, cá nhân có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế đã được cơ quan có thẩm quyền của Bộ Y tế cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với hình thức hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện phải có văn bản thông báo về hình thức, thời gian và địa điểm quảng cáo kèm theo bản sao giấy xác nhận nội dung quảng cáo, mẫu quảng cáo hoặc kịch bản quảng cáo đã được duyệt cho Sở Y tế nơi tổ chức quảng cáo để thanh tra, kiểm tra trong trường hợp cần thiết.

+ Trường hợp có thay đổi về địa điểm, thời gian tổ chức hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện so với nội dung ghi trên giấy xác nhận nội dung quảng cáo, tổ chức, cá nhân có sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ quảng cáo phải thông báo tới Sở Y tế địa phương nơi tổ chức khi tiến hành việc quảng cáo ít nhất 02 ngày làm việc.

Bước 4: căn cứ vào ngày hẹn trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, tổ chức và cá nhân đến nhận kết quả giải quyết thủ tục cấp Giấy xác nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả lời hồ sơ – Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm.

Như vậy, Giấy phép quảng cáo thực phẩm chức năng đã được chúng tôi phân tích một cách rõ ràng trong bài viết phía trên. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã cung cấp tới quý bạn đọc một số nội dung liên quan tới Giấy phép quảng cáo thực phẩm.

Khi có nhu cầu xin giấy phép quảng cáo thực phẩm chức năng, quý khách hàng có thể truy cập vào website: https://luathoangphi.vn để tham khảo thông tin và yêu cầu sử dụng dịch vụ.

 

5/5 - (5 bình chọn)