Giấy phép quảng cáo phòng khám

  • Tác giả: Ngọc Lan |
  • Cập nhật: 04/05/2023 |
  • Tư vấn doanh nghiệp |
  • 340 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Hiện nay, để giảm bớt gánh nặng cho các bệnh viện việc tìm đến những phòng khám để được khám chữa bệnh một cách nhanh chóng và không gặp tình trạng đông đúc, chờ đợi đang là một trong những lựa chọn tốt. Chính vì thế, phòng khám phát triển một cách nhanh chóng.

Trong bài viết lần này, chúng tôi sẽ cung cấp tới quý bạn đọc một số nội dung liên quan tới vấn đề: Giấy phép quảng cáo phòng khám.

Khái niệm Giấy phép quảng cáo phòng khám

Giấy phép quảng cáo phòng khám là căn cứ để phòng khám được thực hiện các hoạt động quảng cáo về phòng khám của mình, về các dịch vụ thực hiện tại phòng khám…

Phòng khám phải xin Giấy phép quảng cáo trước khi tiến hành quảng cáo theo quy định tại Thông tư số 09/2015/TT-BYT và tên gọi chính xác theo quy định là Giấy đề nghị xác nhận nội udng quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.

Quảng cáo trên các phương tiện nào, hình thức nào thì phòng khám sẽ xin xác nhận với cơ quan thẩm quyền về việc sẽ quảng cáo đó. Sau khi tiến hành thủ tục xin cấp Giấy, được cơ quan thẩm quyền phê duyệt, xác nhận thì phòng khám được thực hiện quảng cáo theo các nội dung đã được xác nhận đó.

Điều kiện xin cấp Giấy phép quảng cáo phòng khám

– Phải có đủ các điều kiện quảng cáo theo quy định, cụ thể:

+ Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

+ Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề mà pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh quy định bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề.

– Nội dung quảng cáo phải theo quy định, cụ thể:

+ Nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh phải phù hợp với Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc Chứng chỉ hành nghề khám bệnh.

+ Quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh phải có các nội dung sau đây: Tên, địa chỉ của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi được cấp phép hoạt động hoặc Chứng chỉ hành nghề đã được cơ quan có thẩm quyền về y tế cấp phép.

– Có đủ hồ sơ theo quy định.

– Đơn vị đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo là đơn vị đứng tên trên giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh hoặc đơn vị có tư cách pháp nhân được đơn vị đứng tên trên Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh ủy quyền bằng văn bản.

Các hình thức quảng cáo phòng khám

– Quảng cáo trên website;

– Quảng cáo trên phương tiện giao thông;

– Quảng cáo trên Truyền hình;

– Quảng cáo trên báo chí;

– Bảng quảng cáo, băng-rôn, biển hiệu, hộp đèn, màn hình chuyên quảng cáo, thể thao;

– Người chuyển tải sản phẩm quảng cáo, vật thể quảng cáo;

– Quảng cáo ngoài trời;

– Quảng cáo bằng âm thanh.

Quảng cáo trên các sản phẩm in, bản ghi âm, ghi hình và các thiết bị công nghệ khác.

Giấy phép quảng cáo phòng khám

Bước 1: Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh gửi hồ sơ đăng ký quảng cáo trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh về Sở Y tế.

Bước 2: Sở Y tế tiếp nhận và gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ cho người đề nghị cấp Giấy phép.

Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Y tế sẽ xem xét thẩm định hồ sơ:

– Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, Sở Y tế phải có văn bản thông báo cho cơ sở xin cấp giấy phép hoàn chỉnh hồ sơ. Thời gian giải quyết thủ tục sẽ tính từ ngày nhận đủ hồ sơ bổ sung.

– Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ, Sở Y tế cấp giấy tiếp nhận nội udng quảng cáo trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh cho cơ sở.

– Trường hợp không cấp, Sở Y tế phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

Bước 4: Trả văn bản tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo cho cơ sở: Đơn vị, cá nhân đăng ký quảng cáo được quyền quảng cáo theo đúng nội dung đã đăng ký sau 10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Giấy tiếp nhận hồ sơ nếu cơ quan tiếp nhận hồ sơ không có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung.

>>>>>> Tham khảo thêm bài viết: Giấy phép quảng cáo mỹ phẩm

Hồ sơ đề nghị xin Giấy phép quảng cáo phòng khám

– Văn bản đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo (theo mẫu quy định tại Thông tư số 09/2015/TT-BYT).

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp hoặc Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài.

– Nội dung đề nghị xác nhận quảng cáo:

+ Nếu quảng cáo trên báo nói, báo hình thì phải có 01 bản ghi nội dung quảng cáo dự kiến trong đĩa hình, đĩa âm thanh, file mềm kèm theo 03 bản kịch bản dự kiến quảng cáo, trong đó miêu tả rõ nội dung, phương tiện dự kiến quảng cáo, phần hình ảnh (đối với báo hình), phần lời, phẩn nhạc.

+ Nếu quảng cáo trên các phương tiện quảng cáo không phải báo nói, báo hình thì phải có 03 bản maket nội dung dự kiến quảng cảo in màu kèm theo file mềm ghi nội dung dự kiến quảng cáo.

+ Nếu quảng cáo thông qua hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện: Ngoài các tài liệu quy định tại điểm này phải có các tài liệu:

Mẫu quảng cáo sử dụng trong chương trình đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt còn hiệu lực (trong trường hợp mẫu quảng cáo đã được duyệt nội dung).

Chương trình có ghi rõ tên nội dung báo cáo, thời gian (ngày, tháng, năm), địa điểm tổ chức (địa chỉ cụ thể).

Nội dung bài báo cáo và tài liệu trình bày, phát cho người dự.

Bảng kê tên, chức danh khoa học, trình độ chuyên môn của báo cáo viên (đối với quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh: báo cáo viên phải có bằng cấp chuyên môn về y phù hợp).

– Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của phòng khám và danh mục kỹ thuật chuyên môn đã được phê duyệt.

– Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của người chịu trách nhiệm chuyện môn kỹ thuật của phòng khám.

Như vậy, giấy phép quảng cáo phòng khám đã được chúng tôi trình bày cụ thể phía trên. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng trình bày thêm một số nội dung liên quan tới giấy phép quảng cáo phòng khám cho quý bạn đọc tham khảo.

Khi có nhu cầu xin giấy phép quảng cáo thực phẩm chức năng, quý khách hàng có thể truy cập vào website: https://luathoangphi.vn để tham khảo thông tin và yêu cầu sử dụng dịch vụ.

5/5 - (5 bình chọn)