Giấy phép lao động có được gia hạn khi hộ chiếu của người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam đã hết hạn?

  • Tác giả: Nguyễn Kiều |
  • Cập nhật: 21/06/2023 |
  • Tư vấn pháp luật |
  • 36 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Giấy phép lao động được cấp cho người nước ngoài khi làm việc tại Việt Nam theo thời hạn nhất định, khi hết hạn có thể gia hạn theo quy định của pháp luật. Vậy Giấy phép lao động có được gia hạn khi hộ chiếu của người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam đã hết hạn?

Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam cần điều kiện gì?

Người lao động có quốc tịch nước ngoài làm việc tại Việt Nam cần phải đáp ứng yêu cầu sau:

+ Đủ 18 tuổi trở lên và có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

+ Có trình độ chuyên môn, kỹ thuật, tay nghề, kinh nghiệm làm việc; có đủ sức khỏe theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế;

+ Không phải là người đang trong thời gian chấp hành hình phạt hoặc chưa được xóa án tích hoặc đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật nước ngoài hoặc pháp luật Việt Nam;

+ Có giấy phép lao động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp

Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có trách nhiệm gì?

Người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam có trách nhiệm:

– Người lao động nước ngoài phải xuất trình giấy phép lao động khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

– Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam mà không có giấy phép lao động sẽ bị buộc xuất cảnh hoặc là trục xuất.

Bên cạnh đó, pháp luật còn quy định người sử dụng lao động sử dụng người lao động nước ngoài làm việc cho mình mà không có giấy phép lao động thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Thời hạn của giấy phép lao động

Giấy phép lao động có thời hạn không quá 02 năm và được cấp theo thời hạn của một trong các trường hợp:

– Thời hạn của hợp đồng lao động dự kiến sẽ ký kết.

– Thời hạn của bên nước ngoài cử người lao động nước ngoài sang làm việc tại Việt Nam.

– Thời hạn hợp đồng hoặc thỏa thuận ký kết giữa đối tác Việt Nam và nước ngoài.

– Thời hạn hợp đồng hoặc thỏa thuận cung cấp dịch vụ ký kết giữa đối tác Việt Nam và nước ngoài.

– Thời hạn nêu trong văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để đàm phán cung cấp dịch vụ.

– Thời hạn đã được xác định trong giấy phép hoạt động của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

– Thời hạn trong văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để thành lập hiện diện thương mại của nhà cung cấp dịch vụ đó.

– Thời hạn trong văn bản chứng minh người lao động nước ngoài được tham gia vào hoạt động của một doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam.

– Thời hạn trong văn bản chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài trừ trường hợp không phải thực hiện báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 4 Nghị định 152/2020/NĐ-CP.

Điều kiện gia hạn giấy phép lao động

– Giấy phép lao động đã được cấp phải còn thời hạn ít nhất 5 ngày và không quá 45 ngày;

– Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo quy định của Chính Phủ;

– Giấy tờ chứng minh người lao động nước ngoài  sẽ tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động theo nội dung giấy phép lao động đã được cấp.

Thời gian gia hạn giấy phép lao động là bao lâu?

Thời hạn của giấy phép lao động được gia hạn theo thời hạn của một trong các trường hợp quy định tại Điều 10 Nghị định 152/2020/NĐ-CP nhưng chỉ được gia hạn một lần với thời hạn tối đa là 02 năm.

Giấy phép lao động có được gia hạn khi hộ chiếu của người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam đã hết hạn?

Hồ sơ gia hạn giấy phép lao động được quy định cụ thể tại Điều 17 Nghị định 152/2020/NĐ-CP bao gồm:

Điều 17. Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động

1. Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo Mẫu số 11/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

2. 02 ảnh màu (kích thước 4 cm x 6 cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.

3. Giấy phép lao động còn thời hạn đã được cấp.

4. Văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài trừ những trường hợp không phải xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

5. Bản sao có chứng thực hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật.

6. Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định này.

7. Một trong các giấy tờ quy định tại khoản 8 Điều 9 Nghị định này chứng minh người lao động nước ngoài tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động theo nội dung giấy phép lao động đã được cấp.

8. Giấy tờ quy định tại các khoản 3, 4, 6 và 7 Điều này là 01 bản gốc hoặc bản sao có chứng thực, nếu của nước ngoài thì phải hợp pháp hóa lãnh sự và phải dịch ra tiếng Việt trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước ngoài liên quan đều là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại hoặc theo quy định của pháp luật.

Như vậy, theo quy định tại Khoản 5 Điều 17 Nghị định 152/2020/NĐ-CP, một trong các thành phần hồ sơ không thể thiếu để gia hạn giấy phép lao động là bản sao hộ chiếu còn giá trị sử dụng. Do đó, nếu hộ chiếu của người lao động nước ngoài hết hạn thì sẽ không làm được thủ tục gia hạn giấy phép lao động.

Trên đây là nội dung bài viết Giấy phép lao động có được gia hạn khi hộ chiếu của người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam đã hết hạn? Mọi thắc mắc của Quý khách hàng vui lòng liên hệ Hotline: 0981.378.999

5/5 - (5 bình chọn)