Giấy Phép Game G1, G2 Là Gì?

  • Tác giả: Phương Thảo |
  • Cập nhật: 16/12/2021 |
  • Tư vấn doanh nghiệp |
  • 580 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Ngành công nghiệp game đang phát triển mạnh mẽ hiện nay. Tuy nhiên để đưa một game ra thị trường đòi hỏi nhà phát hành cần lưu ý đến các quy định pháp luật có liên quan. Trong đó, quy định về giấy phép game G1, G2 không thể bỏ qua. Vậy Giấy phép game G1, G2 là gì? Thủ tục xin giấy phép game G1, G2 như thế nào? Cùng TBT Việt Nam giải đáp qua nội dung bài viết này.

Giấy phép game G1, G2 là gì?

Giấy phép game G1, G2 là giấy phép theo quy định pháp luật đòi hỏi nhà phát hành cần đáp ứng để đưa trò chơi ra thị trường. Để được cấp giấy phép game G1, G2, doanh nghiệp cần đáp ứng các điều kiện và thực hiện thủ tục pháp luật quy định.

Ngoài việc giải đáp thắc mắc: Giấy phép game G1, G2 là gì? Để giúp Quý độc giả có thêm các thông tin hữu ích, chúng tôi sẽ đi sâu hơn vào điều kiện, thủ tục xin cấp giấy phép game G1, G2 ở các phần tiếp theo trong nội dung bài viết.

Quy định pháp luật về game online

1/ Điều kiện để được cấp giấy phép phát hành game G1

Theo quy định tại khoản 18 Điều 1 Nghị định số 27/2018/NĐ-CP, doanh nghiệp được cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng khi có đủ các điều kiện sau đây:

– Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam, có ngành nghề cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng đã được đăng tải trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia của doanh nghiệp;

– Đã đăng ký tên miền sử dụng để cung cấp dịch vụ;

– Có đủ khả năng tài chính, kỹ thuật, nhân sự phù hợp với quy mô hoạt động, có trụ sở chính với địa chỉ và số điện thoại liên hệ rõ ràng và liên hệ được; có ít nhất 01 nhân sự quản trị trò chơi điện tử;có điều kiện về kỹ thuật cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 theo quy định tại Điều 32b Nghị định số 27/2018/NĐ-CP;

– Có biện pháp bảo đảm an toàn thông tin và an ninh thông tin.

2/ Điều kiện để được cấp giấy phép phát hành game G2

Theo quy định tại khoản 29 Điều 1 Nghị định số 27/2018/NĐ-CP, để được cấp giấy phép phát hành game G2 phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

– Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam, có ngành nghề cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng đã được đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

– Đã đăng ký tên miền sử dụng để cung cấp dịch vụ trong trường hợp cung cấp dịch vụ trên Internet.

 – Về nhân sự phải đảm bảo:

+ Có trụ sở chính với địa chỉ và số điện thoại liên hệ rõ ràng;

+ Có ít nhất 01 nhân sự quản trị trò chơi điện tử;

– Về kỹ thuật, phải đảm bảo:

+ Hệ thống quản lý thanh toán cho các trò chơi điện tử (nếu có) của doanh nghiệp phải đặt tại Việt Nam và kết nối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hỗ trợ thanh toán của Việt Nam, bảo đảm tính chính xác, đầy đủ và cho phép người chơi có thể tra cứu được thông tin chi tiết về tài Khoản thanh toán của mình;

+ Có phương án bảo đảm chất lượng dịch vụ và quyền lợi của người chơi;

+ Có biện pháp bảo đảm an toàn thông tin và an ninh thông tin.

>>> Tham khảo thêm : Giấy phép mạng xã hội

Thủ tục xin giấy phép phát hành game?

1/ Thủ tục xin giấy phép phát hành game G1

Theo quy định tại khoản 23 Điều 1 Nghị định số 27/2018/NĐ-CP, thủ tục xin giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 như sau:

Bước 1: Chuẩn bị 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1, bao gồm:

– Đơn đề nghị cấp giấy phép theo Mẫu số 15 tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định này.

– Bản sao hợp lệ bao gồm bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao đối chiếu với bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (hoặc bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận, giấy phép tương đương hợp lệ khác được cấp trước ngày có hiệu lực của Luật đầu tư số 67/2014/QH13 và Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13).

– Đề án cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 bao gồm các nội dung chính sau đây:

+ Kế hoạch cung cấp dịch vụ, năng lực tài chính, tổ chức, nhân sự, kỹ thuật thực hiện cung cấp dịch vụ bảo đảm đáp ứng các Điều kiện quy định tại điểm b, điểm c, điểm d Điều 32 Nghị định này;

+ Sơ đồ tổng thể hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ, địa điểm đặt hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ;

+ Mô tả chi tiết hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ cả Phần chính và Phần dự phòng bao gồm: Tên, chức năng, cấu hình dự kiến của từng thiết bị;

+ Thông tin chi tiết về phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ; kế hoạch kết nối với mạng Internet và mạng viễn thông (tên doanh nghiệp, tên miền, địa chỉ IP, dung lượng kênh kết nối, kênh phân phối trò chơi);

+ Mô tả chi tiết hệ thống thanh toán trò chơi và kế hoạch kết nối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hỗ trợ thanh toán tại Việt Nam (tên doanh nghiệp, hình thức kết nối, quyền và trách nhiệm của các bên);

+ Phương án bảo đảm chất lượng dịch vụ, bảo đảm quyền lợi của người chơi;

+ Mô tả chi tiết hệ thống thiết bị (Phần cứng, Phần mềm) giám sát hoạt động hệ thống cung cấp dịch vụ; kế hoạch sao lưu dữ liệu và phương án dự phòng về thiết bị, kết nối; quy trình vận hành, khai thác, cung cấp và sử dụng dịch vụ; kế hoạch bảo đảm bí mật, an toàn thông tin cá nhân của người chơi;

+ Mô tả chi tiết hệ thống thiết bị (Phần cứng, Phần mềm) bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, bảo đảm bí mật thông tin cá nhân của người chơi; quy chế phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc bảo đảm an toàn, an ninh thông tin.

Bước 2: Gửi 01 bộ hồ sơ gốc đề nghị cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 cho Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông theo một trong các hình thức sau: Nộp trực tiếp; Nộp qua đường bưu chính; Qua mạng Internet.

Bước 3: Tiếp nhận hồ sơ

Trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, kiểm tra.

Bước 4: Cấp giấy phép. Sau quá trình kiểm tra, xem xét, nếu nội dung hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông tiến hành cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 theo Mẫu số 16 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 27/2018/NĐ-CP. Trường hợp từ chối cấp giấy phép, Bộ Thông tin và Truyền thông có văn bản trả lời trong đó nêu rõ lý do từ chối.

2/ Thủ tục xin giấy phép phát hành game G2

Theo quy định tại khoản 30 Điều 1 Nghị định số 27/2018/NĐ-CP, thủ tục xin giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2 như sau:

Bước 1: Chuẩn bị 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, bao gồm các tài liệu sau:

– Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử theo Mẫu số 19 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

– Bản sao hợp lệ bao gồm bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao đối chiếu với bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (hoặc bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận, giấy phép tương đương hợp lệ khác được cấp trước ngày có hiệu lực của Luật đầu tư số 67/2014/QH13 và Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13).

– Văn bản xác nhận sử dụng tên miền hợp pháp đối với tên miền quốc tế.

–  Đề án cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử đáp ứng các quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4, Khoản 5 Điều 33 Nghị định số 27/2018/NĐ-CP, bao gồm các nội dung sau đây:

+ Kế hoạch cung cấp dịch vụ, nhân sự, tài chính phù hợp với quy mô hoạt động;

+ Sơ đồ tổng thể hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ, địa điểm đặt hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ và kết nối mạng;

+ Thông tin về thiết bị cung cấp dịch vụ cả Phần chính và dự phòng bao gồm: Tên, chức năng, cấu hình;

+ Thông tin chi tiết về phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ: Mạng Internet (địa chỉ EP, tên miền), mạng viễn thông di động (dự kiến kênh phân phối trò chơi);

+ Các hình thức thanh toán dịch vụ, các loại thẻ thanh toán và doanh nghiệp hợp tác trong việc thanh toán dịch vụ (tên doanh nghiệp, loại hình thanh toán);

+ Biện pháp bảo đảm chất lượng dịch vụ và quyền lợi của người chơi.

Bước 2: Nộp hồ sơ. Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ gốc cho Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông theo một trong các hình thức sau: Nộp trực tiếp; Nộp qua đường bưu chính; Qua mạng Internet.

Bước 3: Tiếp nhận và cấp giấy phép. Trong thời hạn không quá 20 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử) xem xét, cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử cho doanh nghiệp theo Mẫu số 20 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 27/2018/NĐ-CP.

Lưu ý: Trường hợp từ chối cấp giấy chứng nhận, Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử) có văn bản trả lời, trong đó nêu rõ lý do từ chối.

Ngoài thắc mắc Giấy phép game G1, G2 là gì? Quý vị còn các thắc mắc khác có liên quan hoặc cần hỗ trợ xin cấp giấy phép game G1, G2 nhanh chóng, Quý vị hãy liên hệ Tổng đài 1900 6560, trân trọng!

->>> Tham khảo thêm : đăng ký kiểu dáng công nghiệp

->>> Tham khảo thêm : đăng ký sáng chế

5/5 - (5 bình chọn)