Giấy đề nghị thanh toán mới nhất năm 2024

  • Tác giả: Ngọc Lan |
  • Cập nhật: 10/01/2024 |
  • Biểu mẫu |
  • 858 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Giấy đề nghị thanh toán có nhiều mẫu, hình thức, nội dung khác nhau, tùy thuộc vào nhu cầu của người viết giấy đề nghị này. Việc soạn thảo các nội dung này cần phù hợp với các quy định chung và các quy định cụ thể của pháp luật.

Giấy đề nghị thanh toán được sử dụng phổ biến trong nhiều lĩnh vực hiện nay. Tuy nhiên không phải ai cũng tự thực hiện đầy đủ mẫu giấy này, chính vì thế Tổng đài 1900 6557 sẽ giới thiệu quý vị mẫu giấy đề nghị thanh toán mới nhất.

>>> Tham khảo: Mẫu hợp đồng dịch vụ pháp lý mới nhất năm 2024 cho bạn

Giấy đề nghị thanh toán là gì?

Giấy đề nghị thanh toán là mẫu giấy được sử dụng trong trường hợp một bên chủ thể yêu cầu chủ thể bên kia có nghĩa vụ thanh toán những khoản tiền mà mình đã chi nhưng chưa được thanh toán hoặc tạm ứng.

Giấy đề nghị thanh toán được cá nhân, cơ quan, tổ chức sử dụng đối với các cá nhân, cơ quan, tổ chức khác. Trên thực tế, việc soạn thảo những văn bản này thường là chuyên môn của kế toán tại các doanh nghiệp, công ty.

Khi nào sử dụng giấy đề nghị thanh toán?

Hiện nay, không có quy định pháp luật về các trường hợp được sử dụng giấy đề nghị thanh toán. Các chủ thể có nhu cầu có thể đề nghị phía bên có nghĩa vụ thanh toán khoản mà mình đã chi trước đó.

Thông thường các trường hợp các bên viết giấy đề nghị thanh toán như:

– Bên có nghĩa vụ thanh toán, chậm thanh toán so với quy định trong hợp đồng dân sự mà các bên đã giao kết.

– Các bộ phận, phòng ban, trong công ty đã bỏ ra chi phí nhằm phục vụ nhiệm vụ của mình cho công ty như: chi phí đi công tác, chi phí lắp đặt thiết bị,… các phòng, ban sẽ viết giấy đề nghị cho các chủ thể có quyền hạn trong vấn đề này xác nhận.

– Có nhiều trường hợp khác, tuy nhiên cùng chung đặc điểm rằng bên chủ thể đã chi khoản chi phí đều có quyền sử dụng giấy đề nghị thanh toán đối với bên có nghĩa vụ thanh toán. Và sử dụng tại thời điểm hai bên thỏa thuận hoặc khi người có quyền có nhu cầu cần được thanh toán.

>>> Tham khảo: Tổng hợp mẫu hợp đồng dịch vụ mới nhất năm 2021

Mẫu giấy đề nghị thanh toán mới nhất

Các mẫu giấy đề nghị thanh toán đều có những điểm chung sau:

– Các nội dung cần phù hợp với quy định của pháp luật.

– Mẫu giấy được viết không được tẩy xóa, gạch xóa nhằm đảm bảo tính chất trung thực và sạch sẽ trong hình thức thể hiện.

– Các nội dung cần nêu rõ ràng, lạch lạc.

– Các thông tin trong mẫu giấy đề nghị cần chính xác, trung thực, lịch sự,…

– Bố cục của mẫu giấy đề nghị thanh toán phải phù hợp với quy định chung.

Theo như những quy định mới nhất của pháp luật, và các trường hợp thực tế, mẫu giấy đề nghị thanh toán mới nhất hiện nay cần có những nội dung cơ bản sau:

– Tên đơn vị, địa chỉ của cơ quan đề nghị thanh toán.

– Kính gửi tới đơn vị có trách nhiệm, nghĩa vụ thanh toán;

– Thông tin của người đề nghị thanh toán;

– Nội dung thanh toán;

– Số tiền (viết bằng số và chữ);

– Phần ký, xác nhận của các phòng ban.

Trong mẫu giấy đề nghị thanh toán cần có các chứng từ gốc kèm theo. Các chứng từ kèm theo là giấy tờ quan trọng chứng minh cho khoản chi phí mà bên yêu cầu đã bỏ ra để thực hiện công việc nào đó.

Các chứng từ gốc cần đảm bảo tính trung thực, khách quan. Đồng thời phải đảm bảo các chứng từ được cấp bởi đúng các phòng, ban, bộ phận phụ trách có quyền hạn.

>>> Tham khảo: Mẫu hợp đồng thuê mặt bằng mới nhất năm 2024

Hướng dẫn viết giấy đề nghị thanh toán

Giấy đề nghị thanh toán có thể viết theo nhiều mẫu khác nhau, tùy thuộc vào mục đích viết đơn, thỏa thuận giữa các bên, hoặc theo yêu cầu từ phía tiếp nhận giấy yêu cầu (nếu có). Tuy nhiên, để hoàn thành giấy đề nghị thanh toán cần có những nội dung cơ bản đã nêu trên.

Để hoàn thiện tốt các phần nội dung trong mẫu giấy này, chúng tôi xin gửi tới Quý vị mẫu đề nghị thanh toán mới nhất. Đảm bảo tính hợp lệ, ngắn gọn và dễ thực hiện nhất hiện nay. Để thực hiện mẫu giấy này cần thực hiện như sau:

Thứ nhất: Tên đơn vị và địa chỉ

 Thông tin tên đơn vị và địa chỉ công tác của bên đề nghị thanh toán chi phí. Các thông tin này phải đúng với các thông tin ghi trên đăng ký kinh doanh của công ty.

Thứ hai: Căn cứ pháp lí  của giấy đề nghị (nếu có)

Trong một số trường hợp thực tế, hoặc trong các lĩnh vực cụ thể pháp luật quy định mẫu giấy đề nghị thanh toán cụ thể. Mẫu này cần nêu căn cứ theo quy định nào, thuộc cơ quan nào ban hành,…nhằm đảm bảo tính pháp lí.

Thứ ba: Tên giấy đề nghị và ngày ghi trên giấy

Đối với tên giấy đề nghị thì từ “giấy đề nghị thanh toán” cần được viết in hoa tất cả các chữ cái. Ngày ghi là ngày mẫu giấy được lập và viết ngay dưới tên giấy đề nghị.

Thứ tư: Nơi kính gửi giấy đề nghị

Nơi kính gửi giấy đề nghị là nơi gửi tới cá nhân, cơ quan, tổ chức bao gồm: tên đơn vị/ cá nhân; địa chỉ; phòng, ban;…

Thứ năm: Thông tin người đề nghị thanh toán

 Các thông tin của người đề nghị thanh toán cụ thể như; họ và tên; số chứng minh thư/ thẻ căn cước; địa chỉ; chức vụ; đại diện phòng…, ban…; và một số thông tin xác minh khác.

Thứ sáu: Nội dung thanh toán

 Nội dung thanh toán là nêu lên các cho phí thanh toán cho vấn đề gì, để các chủ thể có quyền hạn xem xét các khoản chi phí này có phù hợp để thực hiện quá trình xác nhận thanh toán không.

Thứ bảy: Số tiền thanh toán

Số tiền yêu cầu thanh toán được viết cụ thể bằng chữ hoặc bằng số. Số tiền này tùy thuộc vào chứng từ gốc và các giấy tờ khác chứng minh khoản phí mà bên yêu cầu đã bỏ ra một cách hợp lệ. Số lần thanh toán khoản tiền được thỏa thuận giữa các bên.

Cuối cùng: Các chứng từ gốc và xác nhận của các bên có quyền hạn

Các chứng từ gốc bao gồm các hóa đơn, biên lai,… xác nhận khoản chi phí bên yêu cầu đã bỏ ra. Phần xác nhận của các bên có quyền hạn đều cần có chữ ký ghi rõ họ tên, đối với cơ quan, tổ chức cần đóng dấu.

>>> Tham khảo: Mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà mới nhất năm 2021

5/5 - (5 bình chọn)