Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội mới nhất năm 2024

  • Tác giả: admin |
  • Cập nhật: 10/01/2024 |
  • Biểu mẫu |
  • 1784 Lượt xem
5/5 - (1 bình chọn)

Để hưởng các chế độ của bảo hiểm xã hội, người lao động cần phải có các tài liệu chứng minh căn cứ hưởng, một trong số các tài liệu chứng minh đó là giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội.

Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội được cấp cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội để nộp hồ sơ yêu cầu giải quyết chế độ ốm đau và thai sản theo quy định của luật Bảo hiểm xã hội.

Để được hưởng 02 chế độ này, ngoài giấy tờ chứng minh nhân thân và thông tin bảo hiểm xã hội thì người lao động phải cung cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội để làm căn cứ xác định điều kiện hưởng chế độ.

Vậy giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội là gì, được dùng để làm gì và xin ở đâu sẽ được chúng tôi giải đáp trong nội dung của bài viết này.

>> Tham khảo: Hướng Dẫn Cách Tra Cứu Quá Trình Đóng Bảo Hiểm Xã Hội

Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội là gì?

Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp cho người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội để làm căn cứ cho người lao động hưởng chế độ thai sản, ốm đau khi điều trị ngoại trú.

Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội được cấp do cơ quan y tế có thẩm quyền và đáp ứng các điều kiện như sau:

Thứ nhất: Cơ sở khám chữa bệnh đã được cấp giấy phép hoạt động, người hành nghề tại cơ sở đó được ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo phân công của người đứng đầu cơ sở.

Thứ hai: Nơi cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội phải phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn của cơ sở khám chữa bệnh và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Thứ ba: Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội được cấp phải phù hợp với tình trạng sức khỏe của người lao động và hướng dẫn của Bộ Y tế.

Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội dùng trong 02 chế độ theo quy định của điều 101 Luật bảo hiểm xã hội, cụ thể:

– Người lao động hoặc con của người lao động điều trị ngoại trú được hưởng chế độ ốm đau.

– Chế độ thai sản khi lao động nữ đi khám thai, nạo hút, sẩy thai thai chết lưu, phá thai bệnh lý, người lao động thực hiện biện pháp tránh thai mà điều trị ngoại trú.

Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội sẽ được cấp và áp dụng theo những nguyên tắc sau đây:

– Người lao động một lần đi khám chỉ được cấp một giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

– Người lao động trong cùng thời gian được các chuyên khoa của các cơ sở khám chữa bệnh khác nhau cùng cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội trong cùng khoảng thời gian thì sẽ được hưởng theo giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội có thởi gian nghỉ dài nhất.

– Người lao động khám nhiều chuyên khoa trong một ngày tại một cơ sở khám chữa bệnh sẽ chỉ được cấp một giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

Người lao động đã được cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội mà gặp phải một trong các trường hợp sau đây sẽ được cấp lại giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội:

Một là, giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội bị mất, hỏng.

Hai là, người ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội không đúng thẩm quyền.

Ba là, việc đóng dấu trên giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội không đúng quy định.

Bốn là, thông tin được ghi trên giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội có sai sót.

>> Tham khảo: Mã số bảo hiểm xã hội là gì? Tra cứu mã số bảo hiểm xã hội?

Nội dung của giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội

Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội chỉ áp dụng với trường hợp điều trị ngoại trú và để làm căn cứ hưởng chế độ ốm đau và chế độ thai sản cho người lao động. Khi được cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, người lao động sẽ được cấp 2 liên với nội dung giống nhau, giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội sẽ thể hiện những nội dung bao gồm:

– Họ và tên, ngày sinh, giới tính của người bệnh.

– Số thẻ bảo hiểm y tế hoặc mã số bảo hiểm xã hội.

– Đơn vị công tác.

– Chuẩn đoán bệnh và phương pháp điều trị bệnh.

– Số ngày nghỉ và thời gian nghỉ cụ thể nghỉ (từ ngày/ tháng đến ngày/ tháng).

– Thông tin họ tên cha, mẹ (người bệnh dưới 7 tuổi).

– Xác nhận, chữ ký của người hành nghề khám chữa bệnh và của thủ trương đơn vị khám chữa bệnh.

Trên đây là những thông tin mà giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội sẽ thể hiện, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ căn cứ vào thời gian được xác định từ cơ sở y tế để xác định giải quyết chế độ đúng, đủ cho người lao động.

>>> Xem thêm: Bệnh dài ngày hưởng bảo hiểm xã hội như thế nào?

Mẫu giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội

Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội sẽ do cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền cấp và ghi thông tin, người lao động sẽ không cần phải chuẩn bị mẫu và hoàn thiện thông tin vào mẫu này. Quý vị khi có nhu cầu tham khảo trước mẫu giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội có thể xem tại tại Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư 56/2017/TT-BYT.

5/5 - (1 bình chọn)