Giáo trình luật hôn nhân gia đình mới nhất

  • Tác giả: My Ly |
  • Cập nhật: 25/05/2022 |
  • Giáo dục |
  • 944 Lượt xem
5/5 - (6 bình chọn)

Giới thiệu về Giáo trình luật hôn nhân gia đình

Không ở đâu xa, hạnh phúc hiện hữu từ cuộc sống với tình yêu, hôn nhân, gia đình. Điều chỉnh các quan hệ hôn nhân và gia đình, Luật Hôn nhân và gia đình là cơ sở cho những ứng xử chuẩn mực, nền tảng để chủ thể quan hệ pháp luật hôn nhân gia đình thụ hưởng hạnh phúc. Với các chế định được dự liệu, Luật Hôn nhân và gia đình đồng thời xác định trách nhiệm của cá nhân, tổ chức, Nhà nước và xã hội trong việc xây dựng, cũng cố chế độ hôn nhân và gia đình.

Trên cở sở Luật Hôn nhân và gia đình cùng nguồn của Luật, Giáo trình Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam do nhóm tác giả biên soạn tập trung phân tích và lý giải ở góc độ khoa học những vấn đề lý luận cơ bản về pháp luật hôn nhân gia đình đồng thời đưa ra quan điểm, đánh giá việc áp dụng pháp luật trong thực tiễn.

Tìm hiểu Giáo trình Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam, bạn đọc sẽ nhận thức được các nguyên tắc cơ bản của Luật Hôn nhân và gia đình; quan hệ pháp Luật Hôn nhân và gia đình; chế độ hôn nhân và gia đình Việt Nam từ năm 1945 đến nay; Các cơ chế pháp lý về kết hôn; quan hệ giữa vợ và chồng; quyền và nghĩa vụ giữa cha mẹ và con; nghĩa vụ cấp dưỡng giữa các thành viên trong gia đình; chấm dứt hôn nhân; quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài được trình bày một cách có hệ thống và logic trong giáo trình là cơ sở giúp người đọc áp dụng pháp luật để giải quyết các tình huống thực tế.

Được biên soạn công phu song điều đó không có nghĩa Giáo trình Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam không có khiếm khuyết. Chúng tôi mong nhận được ý kiến đóng góp của quí vị để giáo trình được hoàn thiện trong lần tái bản sau.

Xin trân trọng cảm ơn!

Thông tin tập thể tác giả Giáo trình luật hôn nhân gia đình

– Chủ biên: TS. Nguyễn Văn Cừ

– Tập thể tác giả:

PGS.TS. Hà Thị Mai Hiên

TS. Nguyễn Văn Cừ

TS. Ngô Thị Hường

TS. Nguyễn Phương Lan

ThS. Bùi Minh Hồng

Chương I, II

Chương III, VI, VIII, Chương X (mục III)

Chương IV, V

Chương VII, Chương X (mục I và II)

Chương IX

– Hiệu đính: TS. Đinh Trung Tụng

Mục lục Giáo trình luật hôn nhân gia đình

Chương I: Khái niệm và những nguyên tắc cơ bản của Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam

I. Chủ nghĩa Mác-Lênin và những hình thái hôn nhân và gia đình trong lịch sử

II. Khái niệm hôn nhân và các đặc trưng của hôn nhân

III. Khái niệm gia đình

IV. Khái niệm Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam

V. Đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam

VI. Nhiệm vụ và những nguyên tắc cơ bản của Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam

Chương II: Quan hệ pháp Luật Hôn nhân và gia đình

I. Khái niệm quan hệ pháp Luật Hôn nhân và gia đình

II. Các yếu tố của quan hệ pháp Luật Hôn nhân và gia đình

III. Thực hiện và bảo vệ quyền hôn nhân và gia đình

IV. Căn cứ phát sinh, thay đổi và chấm dứt quan hệ pháp Luật Hôn nhân và gia đình

Chương III: Sự phát triển của Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam từ cách mạng tháng Tám năm 1945 đến nay

I. Chế độ hôn nhân và gia đình ở nước ta trước Cách mạng tháng Tám 1945

II. Các giai đoạn phát triển của Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam từ cách mạng tháng tám năm 1945 đến nay

III. Nguồn của Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam

Chương IV: Kết hôn và hủy việc kết hôn trái pháp luật theo Luật Hôn nhân và gia đình

I. Khái niệm kết hôn

II. Các điều kiện để việc kết hôn hợp pháp theo Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam

III. Hủy việc kết hôn trái pháp luật theo Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam

Chương V: Nghĩa vụ và quyền của vợ chồng theo Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam

I. Khái niệm

II. Nghĩa vụ và quyền về nhân thân giữa vợ, chồng theo luật định

III. Nghĩa vụ và quyền về tài sản giữa vợ chồng theo Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam

Chương VI: Nghĩa vụ và quyền của cha mẹ và con theo Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam

I. Căn cứ phát sinh quan hệ pháp luật giữa cha mẹ và con

II. Nội dung quan hệ pháp luật giữa cha mẹ và con theo luật hôn nhân gia đình Việt Nam

III. Quan hệ giữa ông bà nội, ông bà ngoại và cháu, giữa anh, chị, em và giữa các thành viên trong gia đình

Chương VII: Quyền và nghĩa vụ cấp dưỡng giữa các thành viên trong gia đình

I. Khái niệm quan hệ cấp dưỡng giữa các thành viên trong gia đình

II. Quyền và nghĩa vụ cấp dưỡng giữa các thành viên trong gia đình

III. Chấm dứt quan hệ cấp dưỡng

Chương VIII: Chấm dứt hôn nhân

I. Chấm dứt hôn nhân do một bên vợ, chồng chết hoặc có quyết định của tòa án tuyên bố vợ, chồng đã chết

II. Ly hôn

Chương IX: Giám hộ giữa các thành viên trong gia đình

I. Khái niệm và mục đích của việc giám hộ giữa các thành viên trong gia đình

II. Người được giám hộ, người giám hộ và thủ tục công nhận việc giám hộ

III. Nghĩa vụ và quyền của người giám hộ

IV. Thay đổi, chấm dứt việc giám hộ

Chương X: Quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

I. Khái niệm quan hệ hôn nhân và gia đình của yêu tố nước ngoài

II. Các nguyên tắc áp dụng pháp luật nước ngoài và thẩm quyền giải quyết các việc về hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

III. Các trường hợp cụ thể về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài theo Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014

Đánh giá về Giáo trình luật hôn nhân gia đình

Trong cuốn sách, các tác giả đã trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Hôn nhân và gia đình, gồm: khái niệm và các nguyên tắc cơ bản của Luật Hôn nhân và gia đình; quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình; kết hôn; chế độ tài sản của vợ chồng; quan hệ cấp dưỡng giữa các thành viên gia đình; chấm dứt hôn nhân; quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài …

Cuốn sách là học liệu quan trọng và cần thiết, phục vụ hoạt động học tập và giảng dạy hiệu quả Bộ môn Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam. Đồng thời đây cũng là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho những bạn đọc có nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu về pháp luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam để trang bị cho mình những kiến thức pháp lý căn bản nhất áp dụng trên thực tế.

Giáo trình luật hôn nhân gia đình mua ở đâu?

Giáo trình luật hôn nhân gia đình có nhiều phiên bản với nhiều tác giả, nhà xuất bản khác nhau. Quý vị nên kiểm tra tên gọi chính xác của sách mình cần mua. Hiện nay, có một số nơi để mua sách Giáo trình luật hôn nhân gia đình như: tại nhà sách của trường Đại học Luật Hà Nội, nhà sách nơi đang theo học, tại các nhà sách gần trường dạy chuyên về luật, các nhà sách lớn. Tại một số kênh phân phối khác như các sàn thương mại điện tử Tiki, Lazada, Shopee,…

Giáo trình luật hôn nhân gia đình bao nhiêu tiền?

Giáo trình Luật Hôn nhân gia đình khi mua ở những nơi khác nhau thì giá sẽ khác nhau. Về cơ bản, giá sách Giáo trình Luật Hôn nhân gia đình dao động từ 30.000 đồng – 100.000 đồng.

Danh sách một số Giáo trình luật hôn nhân gia đình khác tham khảo

1/ Giáo trình Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam – Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh do TS. Phạm Đức Trọng chủ biên, tập thể tác giả: TS. Nguyễn Văn Tiến, TS. Lê Vĩnh Châu, ThS. Trần Thị Hương, ThS. Lê Thị Mận

2/ Giáo trình Luật Hôn nhân và gia đình – Viện Đại học Mở Hà Nội của Tác giả: TS. Ngô Thị Hường.

5/5 - (6 bình chọn)