Giáo trình là gì? Giáo trình tiếng Anh là gì?

  • Tác giả: Thùy Linh |
  • Cập nhật: 19/08/2021 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 1864 Lượt xem
5/5 - (6 bình chọn)

Giáo trình là gì?

Giáo trình là tài liệu được chọn lọc, soạn thảo dựa trên cơ sở của môn học dùng để làm tài liệu cho giáo viên giảng dạy và làm tài liệu học tập cho học sinh sinh viên các cấp từ trung cấp cho đến đại học và sau đại học.

Ví dụ: Giáo trình tâm lý học sẽ được biên soạn dựa theo cơ sở của môn học tâm lý, giáo trình luật dân sự sẽ biên soạn theo các quy định của pháp luật dân sự hay giáo trình kinh tế vi mô…

Một giáo trình có thể sẽ do những tác giả khác nhau biên soạn và do các nhà xuất bản khác nhau phát hành. Tuy nhiên về nội dung cơ bản, các nguyên tắc hay nguyên lý vẫn được giữ nguyên. Và sự khác nhau giữa các cuốn giáo trình này thường là các quan điểm của các tác giả.

>>> Tham khảo: Bằng đại học là gì? Bằng đại học tiếng Anh là gì?

Giáo trình tiếng Anh là gì?

Giáo trình tiếng Anh là curriculum.

Định nghĩa giáo trình được dịch sang tiếng Anh như sau:

The curriculum is selected and compiled on the basis of the subject used for teaching materials for teachers and learning materials for students of all levels from intermediate to university and post University.

For example, the psychology curriculum will be compiled on the basis of a subject of psychology, the civil law curriculum will be compiled according to the provisions of civil law or microeconomic curriculum…

A syllabus may be compiled by different authors and published by different publishers. However, the basic content, principles or principles remain the same. And the differences between these textbooks are often the views of the authors.

>>> Tham khảo: Thạc sỹ tiếng Anh là gì?

Cụm từ liên quan đến giáo trình tiếng Anh là gì?

– Sách giáo trình tiếng Anh là gì?

Sách giáo trình tiếng Anh là: textbook.

Sách giáo trình là cuốn sách được dùng làm tài liệu học tập, giảng dạy của các môn học nhất định, dùng cho cả giáo viên và sinh viên.

Sách giáo trình tiếng Anh được dịch như sau:

Textbooks are books used as learning materials, teaching of certain subjects, for both teachers and students.

– Curriculum là gì?

Curiculum là từ tiếng anh của giáo trình.

– Sách giáo khoa tiếng Anh là gì?

Sách giáo khoa tiếng Anh là textbook.

Sách giáo khoa là tài liệu học tập, giảng dạy tương tự với giáo trình. Sự khác biệt giữa hai loại này là sách giáo khoa là tài liệu dùng cho học sinh các cấp phổ thông: tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Bộ sách giáo khoa sẽ bao gồm các sách toán, văn, sinh, sử, địa, hóa…

Sách giáo khoa tiếng Anh được hiểu như sau:

Textbooks are learning materials, teaching similar to the curriculum. The difference between the two is that textbooks are materials used by students at all levels: elementary, middle, and high school. The textbook series will include math, literature, biology, history, geography, chemistry, etc.

– Giáo trình tiếng Anh Đại học.

Giáo trình tiếng Anh Đại học tiếng Anh là: university English curriculum.

Giáo trình tiếng Anh Đại học là giáo trình giảng dạy, học tập cho môn học tiếng Anh dùng trong chương trình đào tạo hệ đại học. Giáo trình ở cấp này sẽ bao gồm 02 loại là giáo trình tiếng Anh cơ bản và giáo trình tiếng Anh chuyên ngành, ở một số chuyên ngành đặc biệt sẽ có giáo trình tiếng Anh nâng cao.

University English Curriculum is a teaching and learning syllabus for English subjects used in university-level curriculum. The curriculum at this level will include 02 types of basic English textbooks and specialized English textbooks, in some special subjects will have advanced English textbooks.

>>> Tham khảo: Nghiệm thu tiếng Anh là gì?

Ví dụ cụm từ thường sử dụng giáo trình tiếng Anh viết như thế nào?

– Giáo trình tiếng Anh giao tiếp hay

Được dịch sang tiếng Anh là: good English communication curriculum)

– Chương trình giảng dạy tiếng Anh là gì?

Được dịch sang tiếng Anh là: What is the English curriculum?

Giáo trình tiếng Anh giao tiếp cho trẻ em.

Được dịch sang tiếng Anh là: English communication curriculum for children.

>>> Tham khảo: GPA là gì? Điểm GPA là gì? Cách tính GPA online?

5/5 - (6 bình chọn)