Giám đốc Tiếng Anh là gì?

  • Tác giả: Thùy Linh |
  • Cập nhật: 19/08/2021 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 994 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Giám đốc là gì?

Giám đốc là người đứng đầu của doanh nghiệp, chịu trách nhiệm điều hành mọi hoạt động, công việc hàng ngày của công ty và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.

>>> Tham khảo: Nghỉ phép tiếng Anh là gì?

Giám đốc tiếng Anh là gì?

Giám đốc tiếng Anh là: Manager

Ngoài ra giám đốc còn được định nghĩa tiếng Anh như sau:

Manager is the head of the business, responsible for managing all activities and daily work of the company and is responsible before the law for the implementation of his rights and obligations.

>>> Tham khảo: Nhân viên kinh doanh tiếng Anh là gì?

Danh sách từ liên quan đến giám đốc tiếng Anh là gì?

Tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp mà các công ty thành lập mà chức vụ giám đốc nhiều khi có vị trí cao nhất công ty, là người đứng đầu quyết định mọi công việc nhưng có trường hợp giám đốc lại là người do hội đồng quản trị bầu ra và phải chịu trách nhiệm trước hội đồng quản trị và pháp luật về các quyết định công việc.

Vì vậy trong quá trình giao tiếp mọi người thường hay sử dụng một số từ liên quan đến giám đốc – Manager như sau:

+ Giám đốc tài chính được hiểu theo tiếng Anh là: Chief Financial Officer/Finance Director

+ Giám đốc kinh doanh được hiểu theo tiếng Anh là: Chief Business Officer/Business Manager

+ Giám đốc truyền thông được hiểu theo tiếng Anh là: Chief Communications Officer/Communications Director

+ Giám đốc điều hành được hiểu theo tiếng Anh là: Chief Administer Officer/Executive Director

+ Giám đốc sáng tạo được hiểu theo tiếng Anh là: Chief Creative Officer/Creative Director

+ Giám đốc nội dung được hiểu theo tiếng Anh là: Content Manager

+ Giám đốc kỹ thuật được hiểu theo tiếng Anh là: Digital Director

+ Phó giám đốc được hiểu theo tiếng Anh là: Vice president

+ Tổng giám đốc được hiểu theo tiếng Anh là: General manager

+ Hội đồng quản trị được hiểu theo tiếng Anh là: Administrative Council

+ Trợ lý giám đốc được hiểu theo tiếng Anh là: Manager secretary

+ Thư ký giám đốc được hiểu theo tiếng Anh là: Secretary manager.

>>> Tham khảo: Chuyên viên tiếng Anh là gì?

Cụm từ thường sử dụng từ giám đốc tiếng Anh viết như thế nào?

Trong hoạt động giao tiếp hàng ngày, Cụm từ thường được mọi người sử dụng từ Manager có thể kể đến như:

+ What is the right to Manager? Dịch sang tiếng Việt có nghĩa là: Quyền giám đốc là như thế nào?

+ Manager salary is high or not? Dich sang tiếng Việt có nghĩa là: Lương giám đốc có cao hay không?

+ What kind of experience does applying for the position of sales manager require? Dịch sang tiếng Việt có nghĩa là: Ứng tuyển vị trí giám đốc kinh doanh yêu cầu những kinh nghiệm gì?

+ Through the recruitment rounds, I was recruited as a communications manager of An Nam Phat Co., Ltd. Dịch sang tiếng Việt có nghĩa là: Qua các vòng tuyển dụng, tôi đã được tuyển dụng vào vị trí giám đốc truyền thông của công ty trách nhiệm hữu hạn An Nam Phát.

+ The salary that I wish to receive as a creative manager is VND 30,000,000 million. Dịch sang tiếng Việt có nghĩa là:  Mức lương mà tôi mong muốn nhận được với vị trí giám đốc sáng tạo là 30.000.000 triệu Việt nam đồng.

+ At 30 years old, he was offered a job and was a manager r of a large media company in Vietnam. Dịch sang tiếng Việt có nghĩa là: Năm 30 tuổi cậu ấy đã được mời về làm việc và là giám đốc của một công ty truyền thông lớn tại Việt Nam.

>>> Tham khảo: Trưởng phòng tiếng Anh là gì?

5/5 - (5 bình chọn)