Gia công là gì? Hợp đồng gia công là gì?

  • Tác giả: Phương Thảo |
  • Cập nhật: 13/08/2021 |
  • Tư vấn pháp luật |
  • 536 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Hiện nay các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thường hợp tác với nhau trong quá trình hoạt động với mục tiêu sản xuất ra một sản phẩm đẹp, chất lượng đến với khách hàng. Trong các loại hợp tác kinh doanh, không thể không kể đến hợp đồng gia công. Vậy Gia công là gì? Hợp đồng gia công là gì?, Luật TBT Việt Nam xin cung cấp những thông tin hữu ích tới quý vị qua bài viết sau đây

Gia công là gì?

Gia công là một hoạt động thương mại mà theo đó bên nhận gia công sẽ sử dụng một phần hoặc toàn bộ nguyên liệu của bên gia công để thực hiện các công việc nhất định tạo ra sản phẩm theo yêu cầu của bên đặt gia công, và được trả thù lao. Gia công là hoạt động dựa trên hợp đồng của hai bên thỏa thuận về những yêu cầu đối với hàng hoá được gia công, thời gian gia công, và tiền công cho hoạt động gia công.

Ví dụ về gia công

Công ty J (Nhật Bản) và công ty V (Việt Nam) ký kết hợp đồng gia công 50.000 chiếc áo sơ mi nam. Theo đó, công ty J sẽ cung cấp nguyên vật liệu, công ty V thực hiện may 50.000 chiếc áo sơ mi đó theo thiết kế và quy cách của công ty J trong thời hạn 3 tháng và công ty AB sẽ trả thù lao cho công ty V sau khi nhận đủ sản phẩm. Như vậy, việc thực hiện may 50.000 chiếc áo sơ mi nam của công ty V là một hoạt dộng gia công

Hợp đồng gia công là gì?

Hợp đồng gia công là sự thỏa thuận giữa các bên mà theo đó bên nhận gia công thực hiện công việc để tạo ra sản phẩm theo yêu cầu của bên đặt gia công, bên đặt gia công nhận sản phẩm và trả tiền công cho bên nhận gia công theo Bộ luật dân sự 2015.

Ngoài việc nắm được các khái niệm Gia công là gì? Hợp đồng gia công là gì? Quý vị cần lưu ý các đặc điểm của hợp đồng gia công, từ đó phân biệt được nó với các loại hợp đồng khác.

->>>> Tham khảo thêm : Phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu

Về đặc điểm của hợp đồng gia công:

Thứ nhất: Về hình thức của hợp đồng gia công

Hợp đồng gia công có thể được xác lập bằng miệng hoặc bằng văn bản theo sự thỏa thuận của các bên.

Thứ hai: Về đối tượng gia công.

+ Đối tượng gia công là vật được xác định trước theo mẫu, tiêu chuẩn mà các bên thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật.

+ Đối tượng gia công bao giờ cũng ở 1 dạng sản phẩm cụ thể và là kết quả của quá trình lao động sản xuất một hoặc nhiều công đoạn trong quá trình sản xuất ra sản phẩm mới và trong quá trình gia công bên nhận gia công còn phải chịu những rủi ro nếu ngẫu nhiên xảy ra.

+ Nguyên vật liệu cho việc gia công có thể do bên đặt gia công hoặc bên nhận gia công cung cấp tùy theo sự thỏa thuận của các bên.

Thứ ba: Về trách nhiệm chịu rủi ro trong hợp đồng gia công.

Trong trường hợp các bên không cỏ thỏa thuận khác trong hợp đồng và pháp luật không quy định khác

+ Rủi ro xảy ra đối với nguyên vật liệu hay sản phẩm được tạo ra từ nguyên vật liệu đó trước khi được giao cho bên đặt gia công thì bên nào là chủ sở hữu nguyên vật liệu sẽ phải chịu những rủi ro đối với nguyên liệu, bên gia công phải chịu rủi ro về chi phí tạo ra sản phẩm.

+ Trường hợp bên đặt gia công chậm nhận sản phẩm thì phải chịu rủi ro trong khoảng thời gian chậm nhận, kể cả trong trường hợp sản phẩm được tạo ra từ nguyên liệu của bên nhận gia công;

+ Trường hợp bên nhận gia công chậm giao sản phẩm mà có rủi ro thì phải bồi thường thiệt hại xảy ra cho bên đặt gia công.

Thứ tư: Về quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng gia công.

Quyền và nghĩa vụ của bên đặt gia công:

+ Bên đặt gia công có quyền: nhận sản phẩm gia công theo đúng số lượng, chất lượng, phương thức, thời hạn và địa điểm đã thỏa thuận; đơn phương chấm dứt thực hiện họp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu bên nhận gia công vi phạm nghiêm trọng họp đồng; quyền hủy bỏ hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại; Có thể gia hạn hợp đồng;

Bên đặt gia công có nghĩa vụ phải trả đủ tiền công vào thời điểm nhận sản phẩm, phải cung cấp nguyên vật liệu theo đúng số lượng, chất lượng, thời hạn và địa điểm cho bên nhận gia công; cung cấp các giấy tờ cần thiết liên quan đến việc gia công; chỉ dẫn cho bên nhận gia công thực hiện hợp đồng.

Nếu nguyên vật liệu của bên đặt gia công phải chịu rủi ro đối với nguyên vật liệu hoặc sản phẩm được tạo ra từ nguyên vật liệu đó; phải chịu rủi ro trong thời gian chậm nhận sản phẩm gia công, kể cả trường hợp sản phẩm được tạo ra từ nguyên vật liệu của bên nhận gia công và phải chịu những chi phí phát sinh từ việc chậm nhận sản phẩm, trừ khi các bên có thoả thuận khác.

Quyền và nghĩa vụ của bên nhận gia công:

+ Bên nhận gia công có quyền: yêu cầu bên đặt gia công giao nguyên vật liệu đúng chất lượng, số lượng, thời hạn và tại địa điểm đã thỏa thuận; yêu cầu bên nhận gia công phải trả đủ tiền công theo đúng thời hạn và phương thức đã thoả thuận; yêu cầu bên đặt gia công nhận sản phẩm theo đúng thời hạn, địa điểm đã thỏa thuận;

Có quyền từ chối sự chỉ dẫn không hợp lý của bên đặt gia công nếu thấy chỉ dẫn đó có thể làm giảm chất lượng sản phẩm, có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng nếu đáp ứng các điều kiện quy định của pháp luật; bên nhận gia công có quyền từ chối thực hiện gia công nếu việc sử dụng nguyên vật liệu có thể tạo ra sản phẩm nguy hại cho xã hội; nếu bên nhận gia công không báo hoặc không từ chối thì phải chịu trách nhiệm về sản phẩm đã tạo ra.

+ Bên nhận gia công có nghĩa vụ: bảo quản nguyên vật liệu do bên đặt gia công cung cấp; báo cho bên đặt gia công biết để đổi nguyên vật liệu khác nếu bên đặt gia công giao nguyên vật liệu không bảo đảm chất lượng; giao sản phẩm đúng chất lượng, số lượng, phương thức, thời hạn và địa điểm mà các bên đã thỏa thuận, giữ bí mật các thông tin về quy trình gia công và sản phẩm đã tạo ra;

Phải chịu mọi chi phí phát sinh từ việc gửi giữ; phải chịu rủi ro nếu nguyên vật liệu để gia công sản phẩm là của mình và phải chịu những chi phí phát sinh; phải bồi thường thiệt hại nếu chậm giao sản phẩm, đồng thời phải chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm; ngoài ra, còn phải hoàn trả nguyên vật liệu còn lại cho bên đặt gia công (nếu có).

Mẫu hợp đồng gia công mới nhất

Download Tại đây

Trên đây là thông tin giải đáp: Gia công là gì? Hợp đồng gia công là gì? Trong quá trình tham khảo bài viết, nếu Quý vị có thắc mắc, vui lòng liên hệ chúng tôi theo số 1900 6560.

>>>>> Tham khảo: Hợp đồng gia công là gì mới nhất năm 2020?

5/5 - (5 bình chọn)