Further education là gì?

  • Tác giả: My Ly |
  • Cập nhật: 04/03/2024 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 4758 Lượt xem
3.8/5 - (12 bình chọn)

Further education là một cụm từ xuất hiện khá thường xuyên và trở nên gàn gũi hơn với tất cả chúng ta thời gian hiện nay. Tuy nhiên, để hiểu hết được ý nghĩa của cụm từ này thì không phải ai cũng hiểu được.

Trong bài viết hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp tới quý bạn đọc những nội dung nhằm trả lời cho câu hỏi: Further education là gì?

Further education là gì?

Further education được dịch ra tiếng Việt nghĩa là giáo dục nâng cao. Cụm từ này được định nghĩa bằng tiếng Anh như sau:

Is the stage of higher education that usually takes place at universities, universities, colleges, institutes, seminaries, conservatories and institutes of technology, including post-secondary level such as colleges, college and graduate school.

Giáo dục nâng cao là gì?

– Là giai đoạn giáo dục bậc cao thường diễn ra ở các viện đại học, trường đại học, trường cao đẳng, học viện, chủng viện, nhạc viện và viện công nghệ bao gồm các bậc sau trung học phổ thông như cao đẳng, đại học và sau đại học.

– Quyền tiếp cận giáo dục đại học được nói đến tỏng những văn kiện nhân quyền quốc tế: “Giáo dục sau đại học phải được phổ cập bình đẳng cho mọi người bằng những phương cách thích hợp, tùy thuộc vào khả năng và đặc biệt phải tiến dần đến miễn phí”.

Một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến Further education:

– Education inspector: Thanh tra giáo dục.

– Education: Giáo dục.

– Education system: Hệ thống giáo dục.

– Provincial department of education: Sở giáo dục.

– Continuing education: Giáo dục thường xuyên.

Ví dụ sử dụng Further education trong tiếng Anh:

– There is also a chapter on holiday courses and a look to the further of maturing pupils through further education and employment.

– The musican participants were all further education students from two colleges, all of whom were studying popular music and music technology.

Như vậy, đối với câu hỏi Further education là gì? Chúng tôi đã trả lời chi tiết trong bài viết phía trên. Chúng tôi mong rằng nội dung có trong bài viết sẽ giúp ích được quý bạn đọc.

3.8/5 - (12 bình chọn)