Fe2O3 + CO → Fe + CO2 – THPT Lê Hồng Phong

  • Tác giả: admin |
  • Cập nhật: 24/03/2023 |
  • Giáo dục |
  • 79 Lượt xem
Đánh giá post

CO tác dụng Fe2O3

Fe2O3 + CO → Fe + CO2 được trung học phổ thông Lê Hồng Phong biên soạn hướng dẫn những bạn viết và cân bằng phương trình phản ứng giữa Fe2O3 và CO ở nhiệt độ cao. Mời những bạn tìm hiểu thêm nội dung chi tiết cụ thể dưới đây.

1. Phương trình phản ứng giữa Fe2O3 và CO

Fe2O3 + CO → Fe + CO2

2. Điều kiện phương trình phản ứng xảy ra giữa CO và Fe2O3

Nhiệt độ cao : 700 – 800 oC

Bạn đang xem: Fe2O3 + CO → Fe + CO2

Ở nhiệt độ cao, Fe2O3 bị CO hoặc H2 khử thành Fe

Lưu ý: Ở nhiệt độ khác nhau sẽ cho sản phẩm khử khác nhau:

3Fe2O3 + CO overset{400^{circ } C}{rightarrow}2Fe3O4 + CO2

Fe2O3 + CO overset{500-600^{circ } C}{rightarrow}2FeO + CO2

3. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Khử hoàn toàn 4,8 gam Fe2O3 bằng CO dư ở nhiệt độ cao. Khối lượng Fe thu được sau phản ứng là:

A. 2,52 gam
B. 1,44 gam
C. 1,68 gam
D. 3,36 gam
Đáp án DTa có : n ( Fe2O3 ) = 0,03
BTNT ( Fe ) : n ( Fe ) = 2 n ( Fe2O3 ) = 0,06 mol → m = 3,36 ( g )

Câu 2. Cho khí CO đi qua ống sứ chứa 16 gam Fe2O3 đun nóng, sau phản ứng thu được hỗn hợp rắn X gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3. Hòa tan hoàn toàn X bằng H2SO4 đặc, nóng bằng dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y, khối lượng muối khan thu được bằng:

A. 20 gam
B. 32 gam
C. 40 gam
D. 48 gam
Đáp án DTa có sơ đồ phản ứng
CO + Fe2O3 → Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 + H2SO4 đặc → Fe2 ( SO4 ) 3
Bảo toàn nguyên tố Fe ta có : nFe2 ( SO4 ) 3 = nFe2O3 = 16/160 = 0,1 mol
→ mFe2 ( SO4 ) 3 = 0,1. 400 = 40 gam

Câu 3. Quá trình khử Fe2O3 bằng CO trong lò cao, ở nhiệt độ khoảng 500 – 6000C, có sản phẩm chính là:

A. Fe.

B. FeO .
C. Fe3O4
D. Fe2O3 .
Đáp án B3F e2O3 + CO 2F e3O4 + CO2
Fe2O3 + CO 2F eO + CO2

Fe2O3 + 3CO overset{700-800^{circ } C}{rightarrow}2Fe + 3CO2

Câu 4. Chất nào sau đây khí phản ứng với dung dịch HNO3 đặc nóng sẽ không sinh ra khí?

A. FeO
B. Fe3O4
C. Fe2O3
D. Fe ( OH ) 2
Đáp án C

Câu 5. Cách nào sau đây có thể dùng để điều chế FeO?

A. Dùng CO khử Fe2O3 ở 500 °C .
B. Nhiệt phân Fe ( OH ) 2 trong không khí .
C. Nhiệt phân Fe ( NO3 ) 2
D. Đốt cháy FeS trong oxi .
Đáp án A
… … … … … … … … … … … … … …
Trên đây trung học phổ thông Lê Hồng Phong đã gửi tới bạn đọc Fe2O3 + CO → Fe + CO2. Các bạn hoàn toàn có thể những em cùng tìm hiểu thêm thêm một số ít tài liệu tương quan hữu dụng trong quy trình học tập như : Giải bài tập Hóa 12, Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, … .
Ngoài ra, trung học phổ thông Lê Hồng Phong đã xây dựng group san sẻ tài liệu ôn tập THPT Quốc gia không tính tiền trên Facebook : Tài liệu học tập lớp 12 Mời những bạn học viên tham gia nhóm, để hoàn toàn có thể nhận được những tài liệu, đề thi mới nhất .
Đăng bởi : trung học phổ thông Lê Hồng Phong
Chuyên mục : Giáo dục đào tạo

Bản quyền bài viết thuộc THPT Lê Hồng Phong. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!

Tác giả : https://tbtvn.org – Trường Lê Hồng Phong Nguồn : https://tbtvn.org/fe2o3-co-fe-co2/

Source: https://tbtvn.org
Category : Giáo dục

Đánh giá post