Dự luật là gì?

  • Tác giả: Nguyễn Văn Phi |
  • Cập nhật: 04/03/2024 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 2190 Lượt xem
5/5 - (6 bình chọn)

Dự luật là gì? Đặc điểm của dự luật như thế nào? là những nội dung chúng tôi chia sẻ, gửi tới Quý độc giả trong bài viết này. Mời Quý vị theo dõi để có thêm các thông tin hữu ích.

Khái niệm dự luật

Dự luật là bản thảo về một đạo luật được chuẩn bị, xem xét trước để bàn bạc. Dự luật do cơ quan, tổ chức cá nhân có quyền trình dự án luật mà mình đã chuẩn bị theo các giai đoạn của quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật chặt chẽ được pháp luật quy định để trình Quốc hội xem xét, quyết định việc thông qua, ban hành thành Luật.

Xuất phát từ vị trí, vai trò quan trọng không thể thiếu của luật, việc xây dựng một luật luôn phải có trình tự, thủ tục chặt chẽ theo quy định và thông thường cần có bản chuẩn bị để có một hội đồng chuyên trách xem xét, thông qua.Để xây dựng bản phác thảo các công việc quan trọng, người ta có thể dùng các khái niệm như dự án, dự thảo, kế hoạch chuẩn bị, bản phác thảo …

Dự luật khi được trình ra Quốc hội thảo luận được gửi kèm theo nhiều loại văn bản khác để bổ trợ, làm sáng tỏ nội dung dự án, như: bản thuyết trình của chính phủ (hoặc chủ thể đệ trình) về dự án luật báo cáo thẩm tra của cơ quan của Quốc hội về tính hợp hiến, hợp pháp kỹ thuật và kỹ thuật văn bản của dự án luật báo cáo giải trình, tiếp thu chỉnh lý lý dự thảo (do Ủy ban thường vụ quốc hội chỉ đạo theo ý kiến của đại biểu Quốc hội tại kỳ họp trước). Ngoài ra trong quá trình hình thành dự án luật từ khâu soạn thảo các chủ thể soạn thảo cần xây dựng nhiều loại văn bản tương ứng với mỗi nhiệm vụ nhất định như báo cáo tổng kết điều tra xã hội học về lĩnh vực cần luật điều chỉnh, báo cáo đánh giá thực trạng xã hội trước khi có điều chỉnh báo cáo thẩm định dự luật.

Dự luật là kết quả của tổng hợp của nhiều quy trình pháp lý, mỗi một quy trình pháp lý đòi hỏi có một kết quả, văn bản pháp lý tổng kết quy trình đó.Vì vậy mà dự luật là sự tổng hợp của nhiều văn bản pháp lý, các văn bản pháp lý đó tuy ở các quy trình giai đoạn khác nhau nhưng đều nhằm một mục tiêu chung là tạo một luật chung thống nhất.Vì vậy các văn bản pháp lý trên đều mang tính thống nhất về mục tiêu xây dựng,dự luật là một văn bản cốt lõi cơ bản mang nội dung hoàn chỉnh của một luật, được các văn bản khác của dự án xoay quanh làm rõ. Cũng giống như các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật khác là chứa đựng các quy phạm pháp luật.

Dự luật là văn bản điều chỉnh các quan hệ xã hội cơ bản, quan trọng dự án luật được xây dựng với trình tự thủ tục phức tạp và chặt chẽ hơn rất nhiều, kết quả cuối cùng của quá trình chuẩn bị dự luật chính là bản dự thảo luật và nếu được Quốc hội thông qua nó chính là luật

Dựa vào những phân tích trên, ta có thể định nghĩa dự luật là dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền theo luật định trình ra Quốc hội xem xét thông qua thành Luật.

Đặc điểm của dự luật

Để có thêm thông tin về dự luật là gì? chúng tôi làm rõ các đặc điểm của dự luật tới Quý độc giả.

Dự luật là kết quả tổng hợp của nhiều hoạt động trong quá trình xây dựng luật doanh nghiệp cá nhân cơ quan nhà nước tổ chức có thẩm quyền xây dựng là cơ sở để thảo luận và thông qua luật dự luật được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu tổng thể các khía cạnh của quan hệ xã hội cần điều chỉnh nó mang đầy đủ những đặc tính cần phải có của một luật và sẽ bộc lộ bản chất. Dự luật có những đặc điểm sau:

Thứ nhất: Dự luật được xây dựng bởi nhiều chủ thể có thẩm quyền trong nhiều giai đoạn khác nhau của quy trình xây dựng luật. Về xây dựng luật không chỉ đơn thuần ở việc một cơ quan, tổ chức, cá nhân để trình duyệt dự án luật và được Quốc Thảo luận thông qua mà nó là một quy trình phức tạp.

Trong các quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hay một đạo luật cần có nhiều chủ thể cùng tham gia như chủ thể được thi hành kỷ luật trong việc xây dựng luật, chủ thể đóng góp ý kiến, chủ thể thẩm định, chủ thể thẩm tra dự án luật. Sự tham gia của nhiều chủ thể có ý nghĩa tạo nên một kết quả chung thể hiện ý chí chung của nhiều người đại diện cho đa số nhân dân trong xã hội.

Thứ hai: Dự án luật được xây dựng một theo một trình tự, thủ tục luật định.Quy trình xây dựng một dự luật được quy định theo luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Thứ ba: Dự án luật chứa đựng các quy phạm pháp luật dự kiến điều chỉnh các quan hệ xã hội cơ bản, quan trọng. Dự luật là tiền thân của luật, dựa trên cơ sở nghiên cứu khoa học về quan hệ xã hội và khoa học về xây dựng pháp luật để lên các quy tắc xử sự phù hợp có dự tính trước khả năng tác động tương thích với quan hệ xã hội được điều chỉnh

Dự luật bao gồm đầy đủ, toàn diện và có hệ thống các quy phạm pháp luật dự kiến điều chỉnh quan hệ xã hội. Tính đầy đủ của dự luật thể hiện ở toàn bộ các quy phạm pháp luật dự kiến trong dự luật, quy định các quy tắc xử sự đầy đủ không thể thiếu của một lĩnh vực quan hệ xã hội

Thứ tư: Dự luật có tính hệ thống và hoàn chỉnh về kết cấu, hình thức trong một lĩnh vực điều chỉnh quan hệ xã hội (so với dự thảo nghị quyết dự thảo Nghị định dự thảo thông tư…)

Sự hoàn chỉnh về kết cấu và hình thức của sự luật được xem xét đánh giá khi ta so sánh với dự thảo nghị quyết, dự thảo Nghị định.Các dự thảo Nghị quyết, Nghị định dù cũng chưa các quy phạm pháp luật, sự kiện nhưng chúng có kết cấu đơn giản hơn, các dự thảo về Nghị quyết, Nghị định thông tư thường chỉ hướng dẫn điều chỉnh của nhóm quan hệ xã hội trong một ngành luật cho nên không thể có kết quả hoàn chỉnh theo lĩnh vực quan hệ xã hội.

Trên đây là những nội dung mà chúng tôi muốn chi sẻ đến bạn đọc liên quan đến câu hỏi Dự luật là gì? Nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến Dự luật là gì? Bạn đọc vui lòng liên hệ đến tổng đài 1900 6557 để được tư vấn trực tiếp. Xin cảm ơn!

5/5 - (6 bình chọn)