Doanh nghiệp tư nhân có tư cách pháp nhân không theo quy định?

  • Tác giả: Phương Thảo |
  • Cập nhật: 11/12/2021 |
  • Tư vấn doanh nghiệp |
  • 475 Lượt xem
Đánh giá post

Doanh nghiệp tư nhân là một trong những loại hình doanh nghiệp theo pháp luật hiện hành. Loại hình doanh nghiệp này có những điểm đặc thù khác với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần,…

Qua bài viết: Doanh nghiệp tư nhân có tư cách pháp nhân không? chúng tôi sẽ phần nào làm rõ những điểm đặc trưng của doanh nghiệp tư nhân. Qua đó, chúng tôi mong rằng Quý vị vận dụng đúng đắn hơn các quy định pháp luật về doanh nghiệp.

Tư cách pháp nhân là gì?

Trước khi đi vào trả lời cho câu hỏi: Doanh nghiệp tư nhân có tư cách pháp nhân không? chúng ta hãy làm rõ định nghĩa tư cách pháp nhân theo quy định pháp luật.

Theo quy đinh tại khoản 1 Điều 74 Bộ luật Dân sự 2015, tư cách pháp nhân có thể được hiểu là việc một tổ chức được pháp luật thừa nhận sự tồn tại thông qua hoạt động thành lập hoặc đăng ký pháp nhân.

Để có tư cách pháp nhân, tổ chức phải thỏa mãn đủ năm điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều 74 Bộ luật Dân sự 2015, đó là:

+ Được thành lập theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015, luật khác có liên quan;

+ Có cơ cấu tổ chức theo quy định tại Điều 83 của Bộ luật Dân sự 2015;

+ Có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình;

+ Nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập.

Việc một tổ chức được pháp luật thừa nhận có tư cách pháp nhân sẽ đem lại rất nhiều lợi ích cho tổ chức đó như:

– Được nhân danh chính mình một cách độc khi tham gia vào các quan hệ pháp luật;

– Không bị ảnh hưởng và chịu sự chi phối bởi các tổ chức khác;

– Tăng khả năng huy động vốn, tìm kiếm các nguồn tài chính;

– Không bị giới hạn năng lực pháp luật dân sự trừ các trường hợp Bộ luật Dân sự 2014 và các luật khác có liên quan có quy định khác, …

Tuy nhiên bên cạnh những ưu điểm khi có tư cách pháp nhân, tổ chức có tư cách pháp nhân cũng sẽ phải đối diện với những hạn chế nhất định như:

– Phải thiết lập cơ cấu tổ chức cho pháp nhân, vì vậy sẽ phát sinh nhiều chi phí cho hoạt động quản lý và điều hành;

– Phải có tài sản độc lập so với các cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình do đó, sẽ khó tạo dựng được sự tin cậy khi mời gọi đầu tư hoặc tham gia vào các quan hệ pháp luật khác.

Doanh nghiệp tư nhân có tư cách pháp nhân không?

Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 74 Bộ luật Dân sự 2015, có thể thấy bản chất pháp lý của doanh nghiệ tư nhân đã không thỏa mãn một trong các điều kiện để được công nhận là pháp nhân đó là: “Có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình”.

Khi thành lập doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp tư nhân nói riêng, pháp luật không quy định thủ tục góp vốn đối với doanh nghiệp tư nhân,chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân sẽ không phải thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản sang cho doanh nghiệp. Vì vậy, tài sản của doanh nghiệp của chính là tài sản của chủ sở hữu doanh nghiệp.

Từ vấn đề trên kéo theo một hệ quả đó là doanh nghiệp tư nhân không có tài sản độc lập với chủ sở hữu doanh nghiệp. Chính vì không có sự phân định rạch ròi trên nên doanh nghiệp tư nhân là tổ chức hoạt động vì mục đích thương mại không có tư cách pháp nhân.

Bài viết: Doanh nghiệp tư nhân có tư cách pháp nhân không? của TBT Việt Nam mong rằng đã giúp Quý vị tiếp cận gần hơn các quy định pháp luật hiện hành về doanh nghiệp và dân sự. Trong quá trình tham khảo nội dung bài viết, Quý vị có những đóng góp, phản hồi vui lòng liên hệ TBT Việt Nam qua số 1900 6560. Trân trọng!

Đánh giá post