Doanh nghiệp mới thành lập chưa phát sinh thuế có phải báo cáo thuế

  • Tác giả: admin |
  • Cập nhật: 18/02/2022 |
  • Tư vấn doanh nghiệp |
  • 161 Lượt xem
5/5 - (38 bình chọn)

Sau khi thành lập doanh nghiệp và bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp sẽ phải đương đầu với nhiều khó khănvà thách thức. Một số doanh nghiệp có thể chưa phát sinh doanh thu, do vậy chưa phát sinh thuế. Vậy, hoạt động báo cáo thuế thực hiện như thế nào đối với doanh nghiệp mới thành lập? Cùng theo dõi nội dung bài viết doanh nghiệp mới thành lập chưa phát sinh thuế phải báo cáo thuế không?

Doanh nghiệp mới thành lập chưa phát sinh thuế có phải báo cáo thuế không?

Tại Điểm a.1 khoản 1 Điều 16 thông tư 156/2013/TT-BTC, tổ chức, cá nhân trả thu nhập không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tháng, quý thì không phải khai thuế.

Tuy nhiên, theo quy định tại Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tháng, quý vẫn phải kê khai thuế.

Theo quy định tại khoản 3 điều 7 Doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, bao gồm cả doanh nghiệp mới thành lập hoặc các doanh nghiệp chưa hoặc không có phát sinh hoạt động mua bán. Doanh nghiệp mới chỉ không phải nộp hồ sơ khai thuế GTGT đối với các trường hợp sau:

+ Chỉ có hoạt động, kinh doanh thuộc đối tượng không chịu thuế;

+ Doanh nghiệp chế xuất chỉ có hoạt động xuất khẩu.

Như vậy, theo quy định hiện hành doanh nghiệp mới thành lập chưa phát sinh thuế vẫn phải thực hiện báo cáo thuế. Để tìm hiểu cách thức báo cáo thuế như thế nào, mời quý bạn đọc tiếp tục theo dõi bài viết doanh nghiệp mới thành lập chưa phát sinh thuế có phải báo cáo thuế không?

Các loại báo cáo thuế cho doanh nghiệp

Theo quy định hiện hành báo cáo thuế theo quý hoặc theo tháng bao gồm các giấy tờ sau:

– Tờ khai thuế GTGT

Theo quy định, thuế giá trị gia tăng là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hoá, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng. Thuế giá trị gia tăng là thuế chỉ áp dụng trên phần giá trị tăng thêm mà không phải đối với toàn bộ giá trị hàng hóa, dịch vụ.

Thuế giá trị gia tăng là loại thuế gián thu, được cộng vào giá bán hàng hóa, dịch vụ và do người tiêu dùng trả khi sử dụng sản phẩm đó. Thuế giá trị gia tăng là người chi trả, tuy nhiên người trực tiếp thực hiện nghĩa vụ đóng thuế với Nhà nước lại là đơn vị sản xuất, kinh doanh.

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 9 Nghị định 126 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 20 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế, Người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động, kinh doanh thì được lựa chọn khai thuế giá trị gia tăng theo quý. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch liền kề tiếp theo năm đã đủ 12 tháng sẽ căn cứ theo mức doanh thu của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo kỳ tính thuế tháng hoặc quý.

Các doanh nghiệp mới thành lập kê khai thuế GTGT theo quý theo phương pháp trực tiếp, nộp mẫu tờ khai cụ thể như sau:

+ Mẫu tờ khai thuế giá trị gia tăng trên giá trị gia tăng theo mẫu số 03/GTGT

+ Mẫu tờ khai thuế giá trị gia tăng trên doanh thu theo mẫu số 04/GTGT

– Tờ khai thuế thu nhập cá nhân

Thuế thu nhập cá nhân được hiểu là khoản tiền thuế mà người có thu nhập phải trích nộp một phần tiền lương hoặc từ các nguồn thu khác vào ngân sách nhà nước sau khi đã tính các khoản được giảm trừ. Doanh nghiệp có phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân có nghĩa vụ kê khai thuế thu nhập cá nhân.

Doanh nghiệp mới thành lập được lựa chọn khai thuế thu nhập cá nhân theo quý. Việc khai thuế theo quý được xác định một lần kể từ quý đầu tiên phát sinh nghĩa vụ khai thuế và được áp dụng ổn định trong cả năm dương lịch.

Các xác định kỳ kê khai thuế thu nhập cá nhân được quy định tại điểm b, khoản 1, điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 20 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế.

Theo đó, nếu doanh nghiệp đủ điều kiện kê khai thuế theo quý thì được lựa chọn kê khai thuế theo quý.

Tờ khai thuế thu nhập cá nhân thực hiện tờ khai theo mẫu 05/KK-TNCN  theo quy định tại thông tư số 92/2015/TT-BTC.

– Tạm tính tiền thuế TNDN

Thuế TNDN là loại thuế trực thu, đánh vào thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và thu nhập khác theo quy định của pháp luật.

Theo quy định khoản 6, điều 8, Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 20 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế, thuế thu nhập doanh nghiệp không có kỳ theo tháng, chỉ có tạm tính theo quý và quyết toán theo năm.

– Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Doanh nghiệp mới thành lập chưa phát sinh thuế nhưng đã làm thông báo phát hành hóa đơn hoặc đã mua hóa đơn bán hàng của cơ quan thuế, kể cả trong kỳ không sử dụng hóa đơn.

Theo quy định tại khoản 4, điều 5 thông tư 119/2014/TT-BTC, doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hóa đơn của cơ quan thuế. Các doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, doanh nghiệp không thuộc loại rủi ro cao về thuế báo cáo theo quý.

Qua bài viết doanh nghiệp mới thành lập chưa phát sinh thuế có phải báo cáo thuế không có thể thấy được rằng doanh nghiệp mới thành lập vẫn phải báo cáo thuế kể cả khi chưa phát sinh thuế.

->>>> Tham khảo thêm: Thành lập công ty tnhh

->>>> Tham khảo thêm: Thành lập công ty cổ phần

->>>> Tham khảo thêm: Thành lập công ty tại hcm

5/5 - (38 bình chọn)