Doanh nghiệp chế xuất là gì?

  • Tác giả: Phạm Thị Kim Oanh |
  • Cập nhật: 04/03/2024 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 3795 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Khác với những doanh nghiệp cung cấp và phân phối sản phẩm,  doanh nghiệp chế xuất chính là doanh nghiệp chuyên sản xuất hàng hóa để xuất khẩu. Vậy doanh nghiệp chế xuất là gì?, bài viết sau đây sẽ giải thích cụ thể hơn cho độc giả về vấn đề này.

Doanh nghiệp chế xuất là gì?

Doanh nghiệp chế xuất là doanh nghiệp được thành lập, hoạt động trong khu chế xuất hoặc là những doanh nghiệp chuyên sản xuất sản phẩm để xuất khẩu hoạt động trong các khu công nghiệp, trong khu kinh tế.

Các doanh nghiệp chế xuất chuyên sản xuất hàng hóa tiêu dùng nhằm mục đích là xuất khẩu ra thị trường nước ngoài và phải nằm trong khu chế xuất. Những sản phẩm, hàng hóa do doanh nghiệp chế xuất sản xuất ra phải xuất khẩu 100% ra nước ngoài và phải thực hiện khai báo với cơ quan hải quan để trở thành doanh nghiệp chế xuất.

Những doanh nghiệp chế xuất đóng vai trò rất quan trọng trong việc phát triển của tất cả những quốc gia và của các vùng lãnh thổ trên thế giới.

Như vậy nội dung trên đã giải thích rõ khái niệm doanh nghiệp chế xuất là gì? theo quy định của pháp luật.

Doanh nghiệp chế xuất tiếng Anh là gì?

Doanh nghiệp chế xuất tiếng Anh là Export Processing Enterprise.

Quy định riêng áp dụng đối với doanh nghiệp chế xuất

Ở nội dung trên đã giúp độc giả tìm hiểu về khái niệm doanh nghiệp chế xuất là gì? nội dung này sẽ làm rõ các quy định riêng được áp dung đối với doanh nghiệp chế xuất.

– Doanh nghiệp chế xuất sẽ được áp dụng những quy định với khu vực hải quan riêng, khu phi thuế quan trừ những quy định riêng áp dụng đối với khu phi thuế quan trong khu kinh tế cửa khẩu.

– Các doanh nghiệp chế xuất  được ngăn cách với lãnh thổ bên ngoài bằng những hệ thống tường rào, có cổng, cửa ra vào bảo đảm được các điều kiện cho sự kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan và của cơ quan chức năng có liên quan.

– Các doanh nghiệp chế xuất sẽ được mua những vật liệu xây dựng, mua văn phòng phẩm, mua lương thực thực phẩm, hàng tiêu dùng từ nội địa Việt Nam để xây dựng các công trình phục vu cho điều hành bộ máy văn phòng, sinh hoạt của cán bộ, của công nhân làm việc tạ doanh nghiệp.

– Thủ tục hải quan, việc kiểm tra và giám sát hải quan đối với những hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất được thực hiện theo pháp luật hải quan.

– Quan hệ trao đổi hàng hóa giữa các doanh nghiệp chế xuất với những khu vực khác trên lãnh thổ Việt Nam mà không phải khu phi thuế quan là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu trừ những trường hợp khác theo quy định.

– Doanh nghiệp chế xuất được bán vào thị trường nội địa những tài sản thanh lý của doanh nghiệp và những hàng hóa theo quy định của pháp luật về đầu tư và thương mại.

Quy định về việc tạm trú trong doanh nghiệp chế xuất

Theo quy định tại Điều 29 của Nghị định 82/2018 Nghị định chính phủ quy định quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế việc tạm trú trong doanh nghiệp chế xuất được quy định như sau:

– Trong khu công nghiệp, trong khu chế xuất không được cho phép dân cư sinh sống.

– Chỉ những người làm việc ở trong doanh nghiệp chế xuất, nhà đầu tư và người có quan hệ công tác với doanh nghiệp chế xuất mới được ra vào doanh nghiệp chế xuất.

– Trong trường hợp cần thiết thì người nước ngoài cũng được phép tạm trú tại doanh nghiệp chế xuất theo quy định của ủy ban nhân dân cấp tỉnh nhưng việc tạm trú này phải đáp ứng các điều kiện: Để phục vụ hoạt động sản xuất của doanh nghiệp; không kèm theo gia đình, người thân; cần phải tuân thủ theo thủ tục đăng ký và thực hiện khai báo tạm trú theo quy định của pháp luật; nơi ở phải được bố trí riêng biệt với khu vực sản xuất, văn phòng.

Doanh nghiệp chế xuất có phải nộp thuế nhập khẩu?

Căn cứ khoản 2 Điều 2 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 thì hàng hóa xuất khẩu từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan, hàng hóa nhập khẩu từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước thuộc đối tượng chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 34 Nghị định 134/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ thì hàng hóa nhập khẩu nhưng phải tái xuất ra nước ngoài hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan để sử dụng trong khu phi thuế quan được hoàn thuế nhập khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu.

Căn cứ các quy định nêu trên trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu là doanh nghiệp chế xuất thì hàng hóa khi nhập khẩu từ nước ngoài vào doanh nghiệp chế xuất không thuộc đối tượng chịu thuế nhập khẩu.

Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu là doanh nghiệp nội địa, khi nhập khẩu hàng hóa phải nộp thuế nhập khẩu, khi xuất khẩu hàng hóa vào doanh nghiệp chế xuất không phải nộp thuế xuất khẩu và được hoàn số tiền thuế nhập khẩu đã nộp.

Doanh nghiệp chế xuất được hưởng ưu đãi gì?

Thứ nhất: Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp

Căn cứ theo quy định tại khoản 4 Điều 19 Thông tư 78/2014/TT-BTC, Doanh nghiệp chế xuất được hưởng mức thuế suất 17% kể từ 01/01/2016, khi doanh nghiệp chế xuất thực hiện dự án đầu tư mới tại địa bàn kinh tế – xã hội khó khăn tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 218/2013/NĐ-CP, nay quy định tại Phụ lục II Nghị định Nghị định số 31/2021/NĐ-CP.

Đồng thời, doanh nghiệp chế xuất còn được miễn thuế 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư mới quy định tại khoản 4 Điều 19 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như trên (Điều 6 Thông tư 151/2014/TT-BTC).

Thứ hai: Ưu đãi tiền sử dụng đất

Doanh nghiệp chế xuất được miễn tiền thuê đất 7 năm (điểm b khoản 3 Điều 19 Nghị định 46/2014/NĐ-CP)

Thứ ba: Ưu đãi thuế xuất khẩu – nhập khẩu

Căn cứ điểm c khoản 4 Điều 2 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016, Hàng hóa xuất khẩu từ khu phi thuế quan ra nước ngoài; hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan; hàng hóa chuyển từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác thì không phải là đối tượng chịu thuế.

Doanh nghiệp chế xuất nằm trong khu phi thuế quan, do đó sẽ không phải chịu thuế xuất khẩu, nhập khẩu trong các trường hợp trên.

Trên đây là nội dung bài viết về vấn đề doanh nghiệp chế xuất là gì? Nếu có những vấn đề thắc mắc chưa nắm rõ cần được giải đáp quý độc giả vui lòng liên hệ cho chúng tôi theo số 19006557 để được tư vấn trực tiếp.

5/5 - (5 bình chọn)