Đinh Bộ Lĩnh được nhân dân tôn xưng là?

  • Tác giả: Nguyễn Kiều |
  • Cập nhật: 12/03/2022 |
  • Giáo dục |
  • 127 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Năm 944 Ngô Quyền mất, hai con trai còn nhỏ, không đủ uy tín và sức mạnh để giữ vững chính quyền. Năm 965 Ngô Văn Xương chết, đất nước rơi vào tình trạng chia cắt hỗn loạn của 12 tướng lĩnh chiếm đóng các địa phương. Đinh Bộ Lĩnh được sự ủng hộ của nhân dân, dẹp loạn 12 sứ quân, ông cũng là người sau này sáng lập nên triều Đinh. Vậy Đinh Bộ Lĩnh được nhân dân tôn xưng là?

Câu hỏi:

Đinh Bộ Lĩnh được nhân dân tôn xưng là?

A. Vạn Thắng vương.

B. Bắc Bình vương.

C. Bình Định vương.

D. Bố Cái Đại vương.

Đáp án đúng A.

Đinh Bộ Lĩnh được nhân dân tôn xưng là Vạn Thắng vương, Đinh Bộ Lĩnh là người có tài, lại được nhân dân nhiều địa phương giúp sức, ủng hộ, ông đánh đâu thắng đấy.

Lý giải việc chọn đáp án A là đáp án đúng do:

Năm 944 sau khi Ngô Quyền mất, hai con trai còn nhỏ, không đủ uy tín và sức mạnh để giữ vững chính quyền. Các phe nổi lên khắp nơi làm đất nước rơi vào tình trạng không ổn định. Ngô Văn Xương được sự ủng hộ của các tướng lĩnh đã lật đổ và giành được ngôi vua. Năm 965 Ngô Văn Xương chết, đất nước rơi vào tình trạng chia cắt hỗn loạn của 12 tướng lĩnh chiếm đóng các địa phương.

Trong hoàn cảnh trên, tại đất Hoa Lư (Ninh Bình) xuất hiện Đỉnh Bộ Lĩnh – người sau này lập ra nhà Đinh. Đinh Bộ Lĩnh là người động Hoa Lư (Gia Viễn – Ninh Bình), con trai của Định Công Trứ. Hồi nhỏ, ông sống với mẹ ở quê nhà. Ông thường cùng lũ trẻ nhỏ trong vùng chăn trâu, chơi trò tập trận, khiêng kiệu, lấy bông lau làm cờ.

Sau này, giữa lúc nhà Ngô suy yếu, Định Bộ Lĩnh đã cùng với những người thân thiết tổ chức lực lượng, rèn vũ khí, xây dựng căn cứ ở Hoa Lư. Khi nhà Ngô sụp đổ, cả nước rối loạn, Đinh Bộ Lĩnh đem quân đi đánh dẹp các sứ quân.

Nhờ sự ủng hộ của nhân dân, Đinh Bộ Lĩnh liên kết với sứ quân Trần Lãm, chiêu dụ được sứ quân Phạm Bạch Hổ, tiến đánh các sứ quân khác.

Đinh Bộ Lĩnh là người có tài, lại được nhân dân nhiều địa phương giúp sức, ủng hộ, ông đánh đâu thắng đấy. Nhân dân tin tưởng, xưng ông là Vạn Thắng vương.

5/5 - (5 bình chọn)