Điều tiết sản xuất là gì?

  • Tác giả: Nguyễn Nam |
  • Cập nhật: 04/03/2024 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 4427 Lượt xem
5/5 - (6 bình chọn)

Một trong những tác động tích cực của quy luật giá trị là điều tiết sản xuất. Vậy Điều tiết sản xuất là gì? là câu hỏi được nhiều độc giả quan tâm tìm hiểu.

Câu hỏi:

Điều tiết sản xuất là gì?

A. Điều chỉnh lại số lượng và chất lượng hàng hóa giữa các ngành.

B. Điều chỉnh lại số lượng hàng hóa giữa ngành này với ngành khác.

C. Sự phân phối lại các yếu tố của quá trình sản xuất từ ngành này sang ngành khác.

D. Phân phối lại chi phí sản xuất giữa ngành này với ngành khác.

Đáp án: Đáp án đúng là đáp án C: Điều tiết sản xuất là sự phân phối lại các yếu tố của quá trình sản xuất từ ngành này sang ngành khác.

Lý giải việc chọn đáp án C là đáp án đúng do:

Quy luật giá trị là quy luật kinh tế căn bản của sản xuất và lưu thông hàng hóa, ở đâu có sản xuất và trao đổi hàng hoá thì ở đó có sự tồn tại và phát huy tác dụng của quy luật giá trị. 

Yêu cầu chung của quy luật giá trị là việc sản xuất và trao đổi hàng hóa phải dựa trên cơ sở hao phí sức lao động xã hội cần thiết.

Quy luật giá trị điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa thông qua giá cả trên thị trường.

Điều tiết sản xuất và lưu thông có thể hiểu là sự phân phối lại các yếu tố của quá trình sản xuất từ ngành này sang ngành khác, phân phối lại nguồn hàng từ nơi này sang nơi khác, từ mặt hàng này sang mặt hàng khác theo hướng từ nơi lãi ít hoặc không có lãi sang nơi có lãi nhiều qua sự biến động của giá cả hàng hóa trên thị trường.

Nếu cung < cầu: Giá cả lớn hơn giá trị, nghĩa là hàng hóa sản xuất ra có lãi, bán chạy. Nếu Giá cả hàng hóa cao hơn giá trị sẽ làm cho mở rộng và đẩy mạnh sản xuất để tăng cung; ngược lại cầu giảm vì giá cả của hàng hóa tăng

Nếu cung > cầu, hàng hóa sản xuất ra nhiều so với nhu cầu của thị trường, giá cả thấp hơn giá trị, hàng hóa khó bán, sản xuất không có lãi. Vì vậy, người sản xuất ngừng hoặc giảm sản xuất; nếu giá cả giảm thì cầu hàng hóa sẽ tăng.

Cung = Cầu: Giá cả trùng hợp với giá trị. Do đó, nền kinh tế người ta thường gọi là “bão hòa”. Điều tiết lưu thông của quy luật giá trị dựa vào sự thay đổi của  giá cả hàng hóa trên thị trường.

Như vậy, sự biến động của giả cả trên thị trường không những chỉ rõ sự biến động về kinh tế, mà còn có tác động điều tiết nền kinh tế hàng hoá.

Do đó đáp án đúng cho câu hỏi điều tiết sản xuất là gì là đáp án C: điều tiết sản xuất là sự phân phối lại các yếu tố của quá trình sản xuất từ ngành này sang ngành khác.

5/5 - (6 bình chọn)