Điều kiện bảo hộ kiểu dáng công nghiệp mới nhất

  • Tác giả: Ngọc Lan |
  • Cập nhật: 14/12/2021 |
  • Tư vấn doanh nghiệp |
  • 490 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Kiểu dáng công nghiệp là một trong những đối tượng của sở hữu công nghiệp, là tài sản trí tuệ của các cá nhân và tổ chức do đó việc đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp là vấn đề cần thiết.

Kiểu dáng công nghiệp phải đáp ứng được các điều kiện về tính mới, tính sáng tạo, khả năng ứng dụng rộng rãi trong công nghiệp thì mới có thể thực hiện đăng ký và được cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng bảo hộ về kiểu dáng công nghiệp.

Với mục đích hiểu rõ thêm những điều kiện bảo hộ kiểu dáng công nghiệp mời quý khách hàng theo dõi những thông tin chúng tôi chia sẻ dưới đây.

Điều kiện tính mới của kiểu dáng công nghiệp?

Kiểu dáng công nghiệp bao gồm những yếu tố thể hiện bên ngoài của sản phầm công nghiệp bao gồm các yếu tố về hình dáng, hình khối, đường nét, màu sắc.

Một trong những điều kiện bảo hộ kiểu dáng công nghiệp là phải đáp ứng về tính mới của kiểu dáng công nghiệp.

Kiểu dáng công nghiệp được xác định là có tính mới khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

Những yếu tố tạo nên kiểu dáng công nghiệp phải khác biệt với những kiểu dáng công nghiệp đã được công bố, công khai trước đó dưới bất kỳ hình thức như sử dụng, hình ảnh, văn bản…thông qua các phương tiện thông tin truyền thông, công bố trên cổng thông tin của Cục sở hữu trí tuệ…

Kiểu dáng công nghiệp chưa được bộ lộ công khai khi chỉ có một số người có hạn biết về kiểu dáng đó và phải thực hiện giữ bí mật về kiểu dáng công nghiệp đó.

Kiểu dáng công nghiệp khác với kiểu dáng công nghiệp trên phạm vi trong nước và ngoài nước trước ngày các kiểu dáng công nghiệp đó nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên với trường hợp được hưởng quyền quyền ưu tiên.

Kiểu dáng công nghiệp được xác định là không có tính mới nếu thuộc trường hợp, các yếu tổ tổng thể tạo nên kiểu dáng đó không khác với những kiểu dáng công nghiệp đã được công bố trước đó, dù những chi tiết nhỏ, hay đường nét của kiểu dáng có khác biệt.

Không được coi là kiểu dáng công nghiệp khi đây là sản phẩm từ việc cóp nhặt, sao chép từ nhiều các kiểu dáng khác nhau tạo nên.

Kiểu dáng công nghiệp vẫn được coi là có tính mới trong trường hợp:

Kiểu dáng công nghiệp đã bị cá nhân, tổ chức khác công bố, nhưng không được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền về sở hữu công nghiệp.

Kiểu dáng công nghiệp đã được công bố dưới hình thức là báo cáo khoa học.

Kiểu dáng công nghiệp được công bố dưới hình thức trưng bày trong triển lãm.

Khi đáp ứng được những tiêu chí trên kiểu dáng công nghiệp sẽ được coi là có tính mới, đáp ứng được một trong ba điều kiện chính để được bảo hộ về kiểu dáng công nghiệp.

Điều kiện trình độ sáng tạo của kiểu dáng công nghiệp?

Về trình độ sáng tạo của kiểu dáng công nghiệp thể hiện ở việc kiểu dáng công nghiệp đó không thể được tạo ra một cách dễ dàng đối với người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực tương ứng, so với những kiểu dáng công nghiệp đã được công bố trước đó dưới mọi hình thức.

Người tạo ra kiểu dáng công nghiệp phải trải qua một quá trình gian khổ tìm tòi, khai thác, nghiên cứu khám phá, để tạo ra một kiểu dáng khác biệt với những cái đã có trên thị trường.

Về độ sáng tạo của kiểu dáng công nghiệp sẽ không được công nhận khi kiểu dáng này được tạo ra một cách dễ dàng, đơn giản từ người trình độ trung bình trong lĩnh vực đó, hoặc thông qua việc kết hợp đơn thuần những cái đã có, những đặc điểm cơ bản của những sản phẩm khác đã có trước đó.

Điều kiện khả năng áp dụng công nghiệp của kiểu dáng công nghiệp?

Một kiểu dáng công nghiệp được coi là có khả năng áp dụng công nghiệp khi đáp ứng được điều kiện là kiểu dáng công nghiệp có hình dạng cố định, không thay đổi, có thể dùng làm khuôn mẫu đễ sản xuất ra hàng loạt các sản phẩm giống nhau theo bất kỳ hình thức sản xuất nào.

Trường hợp hình thái bên ngoài này do đặc tính công việc phải có mà tạo nên thì đây cũng không được coi là kiểu dáng công nghiệp.

Ngoài ra các hình dáng của các công trình xây dựng, các tác phẩm mỹ thuật cũng không được coi là kiểu dáng công nghiệp và không được áp dụng trong công nghiệp.

Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Để đăng ký kiểu dáng công nghiệp, các cá nhân, tổ chức phải thực hiện theo những trình tự sau:

Bước 1- Chuẩn bị hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp bao gồm các thành phần

+ Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

+ Tài liệu về kiểu dáng công nghiệp bao gồm bản mô tả kiểu dáng, ảnh chụp và bản vẽ kiểu dáng công nghiệp.

+ Văn bản ủy quyền với trường hợp nộp đơn thông qua người đại diện.

+ Các tài liệu chứng minh về quyền đăng ký kiểu dáng công nghiệp.

_ Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí với cơ quan có thẩm quyền.

Bước 2- Nộp hồ sơ đăng ký tại cơ quan chức năng

Người có thẩm quyền về kiểu dáng công nghiệp nộp hồ sơ đến Cục sở hữu trí tuệ thông qua hai cách thức:

Đến nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ thuộc Cục sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc các văn phòng ở Đà Năng và thành phố Hồ Chí Minh.

Người nộp đơn có thể gửi đến cơ quan tiếp nhận hồ sơ của Cục sở hữu trí tuệ thông qua đường bưu điện.

Sau khi nộp hồ sơ tới cơ quan có thẩm quyền, phải thực hiện nộp đủ phí, lệ phí bằng cách nộp trực tiếp hoặc chuyển khoản.

Bước 3- Tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký kiểu dáng

Khi có các thông tin trong đơn như chúng tôi đã trình bày ở trên, cơ quan có thẩm quyền sẽ tiếp nhận hồ sơ, ngày tiếp nhận hồ sơ được ghi trong dấu nhận đơn ghi trên tờ khai theo quy định.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ về đăng ký kiểu dáng công nghiệp, cơ quan có thẩm quyền sẽ thực hiện các giai đoạn thẩm định hình thức đơn, công bố tính hợp lệ đơn, thẩm định nội dung đơn, sửa đổi, tách đơn nếu cần thiết, từ chối cấp, hoặc cấp văn bằng bảo hộ cho người có quyền được hưởng kiểu dáng công nghiệp.

Từ lúc được tiếp nhận đơn đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp đến khi nhận được văn bằng bảo hộ thời gian có thể kéo dài từ 12 đến 15 tháng, tuy nhiên do tính chất của công việc nên việc thẩm định sau đó cấp văn bằng bảo hộ có thể kéo dài hơn.

Bài viết trên của chúng tôi đã chia sẻ những thông tin về điều kiện bảo hộ kiểu dáng công nghiệp, nếu còn những ý kiến phản hồi hay cần hỗ trợ giải đáp, quý vị có thể liên hệ với chúng tôi TBT Việt Nam 19006560 để hiểu rõ hơn vấn đề này.

5/5 - (5 bình chọn)