Diện Tích Tiếng Anh Là Gì?

  • Tác giả: admin |
  • Cập nhật: 19/08/2021 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 3323 Lượt xem
5/5 - (1 bình chọn)

Diện tích là gì?

Diện tích là một thuật ngữ được dùng trong cuộc sống hàng ngày khi chúng ta muốn đo đạc hoặc tính toán diện tích của một vật thể xác định hoặc một không gia nhất định nào đó. Trong toán học, diện tích được dùng nhiều khi tính toán hình vuông, chu vi hình vuông, tính toán hình chữ nhật theo một công thức.

Khi tính toán diện tích, có một số công thức nổi tiếng cho diện tích hình đơn giản như hình tam giác, hình chữ nhật, hình tròn.

Diện tích tiếng Anh là gì?

Diện tích tiếng Anh là acreage, chúng tôi sẽ định nghĩa bằng tiếng Anh diện tích là gì để khách hàng tham khảo

Area is a term used in everyday life when we want to measure or calculate the area of ​​a certain object or a certain house. In mathematics, area is used when calculating squares, perimeters, and calculating rectangles using a formula.

When calculating areas, there are several well-known formulas for areas of simple shapes such as triangles, rectangles, and circles.

Tham khảo 1 số diện tích tiếng Anh là gì khác liên quan?

Ngoài diện tích tiếng Anh là gì như đã nói ở trên, có 1 số diện tích khác tiếng Anh là gì sẽ được chúng tôi giới thiệu chi tiết như sau:

– Diện tích tim tường tiếng Anh là – Heart Wall area

– Diện tích thông thủy tiếng Anh là – Clearance area

– Diện tích xây dựng tiếng Anh là – Construction area

– Diện tích sử dụng tiếng Anh là – Area of use

– Diện tích sàn xây dựng tiếng Anh là – Floor area of ​​building

– Diện tích sàn tiếng Anh là – Floor area

– Tổng diện tích sàn xây dựng tiếng Anh là – Total floor area of ​​construction hours

Một số câu tiếng Anh hay dùng khi tính toán diện tích

– Diện tích ngôi nhà đó là bao nhiêu?

What is the area of ​​that house

– Sau khi trừ đi hành lang, diện tích còn lại là bao nhiêu?

After subtracting the corridor, what is the remaining area

– Ngồi nhà của Anh rộng quá, tổng diện tích là bao nhiêu m anh?

Sitting at your house is so big, how many m is your total area?

Lãnh thổ của Việt Nam rộng bao nhiêu và diện tích đất của nó đứng hàng thứ mấy?

How large is the Vietnam territory and what is the ranking of its land area?

– Diện tích khu rừng này bao nhiêu?

How much is this forest area?

– Diện tích thông thủy của ngôi nhà này bao nhiêu?

How much is the cleared area of ​​this house

5/5 - (1 bình chọn)

Một cốc là bao nhiêu aoxơ?

Cập nhật: 19/08/2021

Mbti là gì?

Cập nhật: 19/08/2021

Pồ cô sịp pồ là gì?

Cập nhật: 19/08/2021