Điện năng được đo bằng?

  • Tác giả: My Ly |
  • Cập nhật: 04/03/2024 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 3128 Lượt xem
5/5 - (2 bình chọn)

Câu hỏi:

Điện năng được đo bằng?

A. Vôn kế.

B. Công tơ điện.

C. Ampe kế.

D. Tĩnh điện kế.

Đáp  án đúng B.

Điện năng được đo bằng công tơ điện, điện năng tiêu thụ của thiết bị điện trong một khoảng thời gian, là năng lượng của dòng điện, là nguồn cung cấp động lực, năng lượng cho các máy và thiết bị vận hành trong sản xuất và đời sống xã hội.

Giải thích lý do chọn đáp án B:

Điện năng là năng lượng của dòng điện, là nguồn cung cấp động lực, năng lượng cho các máy và thiết bị vận hành trong sản xuất và đời sống xã hội. Điện năng tiêu thụ của thiết bị điện trong một khoảng thời gian được đo bằng công tơ điện.

Theo các nghiên cứu của các nhà khoa học Vật Lý thì điện năng được tính theo công thức như sau:

A= U.q= U.I.t

Trong đó các đại lượng có ý nghĩa như sau:

+ A: Điện năng tiêu thụ của toàn mạch đơn vị tính J

+ U: hiệu điện thế giữa hai đầu của đoạn mạch đơn vị tính Vôn

= q: là điện tích di chuyển trong một đoạn mạch đơn vị tính C

+ I: Cường độ dòng điện trong một đoạn mạch tính bằng Ampe

+ t: thời gian mà điện tích dịch chuyển trong đoạn mạch

Điện năng tiêu thụ là khả năng tiêu hao năng lượng điện của các loại máy móc chạy điện trong một thời gian nhất định. Điện năng tiêu thụ này có thể được tính toán theo công suất của máy hoặc được tính theo giá trị đo được từ các thiết bị đo điện năng tiêu thụ điện. Thông thường, để biết một thiết bị sử dụng điện trong gia đình có điện năng tiêu thụ bao nhiêu một cách tương đối chúng ta chỉ cần lấy công suất của thiết bị đó nhân với thời gian sử dụng và đơn vị đo điện năng tiêu thụ chính là Watt (W) hoặc kW.

5/5 - (2 bình chọn)